Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

 

Вільний доступ

2

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу (дитячий садок) № 134, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради народних депутатів, рішення

від 04.02.2002 року № 226 , перереєстрованого виконкомом Дніпровської  міської ради, від 04.07.2006 року номер запису 12241050001027747  переєстрований від 16.12.2009 року № 653 ідентифікаційний код 34497943

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ДИТЯЧИЙ САДОК) № 134» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - ДНЗ), зареєстрований виконкомом Дніпровської міської ради, рішення від  04.02.2002 року № 226 , перереєстрований із урахуванням змін від 04.07.2006 року номер запису 12241050001027747  переєстрований від 16.12.2009 року № 653 ідентифікаційний код 34497943 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2. Скорочена назва: КЗО «ДНЗ № 134» ДМР.

Місцезнаходження ДНЗ: 49005, м. Дніпро, Соборний район, вулиця О.Гончара, 23 ; т. 47-37-39.

 

1.3. Заклад освіти здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Уповноважений орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та методичне обслуговування дітей.

 

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується:

·      Конституцією України;

·       Законом України «Про освіту»;

·      Законом України «Про дошкільну освіту»;

·       Положенням про дошкільний навчальний заклад України, (далі-положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 ( із змінами);

·      власним Статутом;

·      іншими нормативно-правовими актами.

                                                           

 

3

1.5. ДНЗ є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 

1.6. Головною метою ДНЗ є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
 • задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;
 • створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

1.7. Діяльність ДНЗ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·      збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

·      формування їх особистості;

·      розвиток творчих здібностей та нахилів;

·      забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати          освіту;

·      виховання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

·       здійснення соціального патронату сім’ї.

 

1.8. ДНЗ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

 

1.9. ДНЗ несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за :

·      реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом     України «Про дошкільну освіту»;

·      забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

·         дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

1.10. Взаємовідносини між ДНЗ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

4

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ

 

2.1. ДНЗ розрахований на 40 місць (2 групи).

 

2.2. Групи комплектуються за віком:

·         молодша (діти віком від 3 до 4 років) – 1 ;

·         середня – старша (діти віком від 4 до 6 років) – 1.

 

2.3. У ДНЗ функціонують групи загального розвитку.

 

2.4. ДНЗ має групи з денним режимом перебування дітей. ДНЗ працює за гнучким режимом.

 

2.5. Наповнюваність дітей в групах становить:

·         дошкільного віку – 20 дітей;

·         в оздоровчий період – до 15 дітей.

 

2.6.  Для зарахування дитини у ДНЗ необхідно пред’явити:

·         медичну довідку про стан здоров’я дитини;

·         медичну довідку про епідеміологічне оточення;

·         свідоцтво про народження дитини;

·         документи для встановлення батьківської плати за харчування (малозабезпечені, багатодітні, чорнобильці, діти-інваліди, діти учасників АТО);

·         заява батьків.

 

2.7. За  дитиною зберігається місце у ДНЗ у разі:

·         її хвороби, карантину, санітарного лікування;

·          на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють;

·         а також у літній період ( 75 днів ).

2.8. Відрахування дітей із ДНЗ може здійснюватись:

·         за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

·          на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі;

 

5

·          у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

·         коли дитина не відвідує ДНЗ, без поважних причин, більше 3-х місяців.

 

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить 10 днів або два тижні.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ

 

3.1. ДНЗ працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12,0 годин.

       Вихідні дні – субота, неділя, святкові, тощо.

 

3.2.  Щоденний графік роботи ДНЗ з 7:00 до 19:00.

 

3.3. Щоденний графік роботи груп ДНЗ:

·         молодша група - з 7:30 до 18:00

·         середня – старша група - з 7:00 до 19:00.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДНЗ

 

4.1. Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня  (оздоровчий період) У ДНЗ  проводиться оздоровлення дітей.

4.2. ДНЗ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи ДНЗ схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником ДНЗ і погоджується управлінням освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.4. У ДНЗ функціонують групи з українською мовою навчання ( наказ управління освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 року № 251).

4.5. Навчально-виховний процес у ДНЗ спрямувати на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України - «Базового компоненту дошкільної освіти».

4.6. ДНЗ організовує освітній процес загального розвитку.

4.7. Має можливість надавати додаткові освітні послуги, за бажанням батьків, згідно з чинним законодавством.

 

6

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ

 

5.1. Забезпечення продуктами харчування  забезпечено департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

5.2. Контроль за організацією та якістю  харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів  харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється штатним медичним персоналом на безоплатній основі.

 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацію фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

6.3. Харчування – забезпечено департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

 

6.4. ДНЗ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками начально-виховного процесу дошкільного навчального закладу є :

·      діти дошкільного віку;

·      керівник;

·      педагогічні працівники;

·      медичні працівники;

·      помічники вихователів та няні;

7

·      батьки або особи які їх замінюють;

·      фізичні особи, як надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти;

·      обслуговуючий персонал;

·      інші працівники.

7.2. Учасники навчально-виховного процесу можуть заохочуватися морально і матеріально, відповідно до чинного законодавства.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·      безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·      захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·      захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·      здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків осіб, які їх замінюють:

·      обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ДНЗ;

·      звертатись до органів управління освітою, керівника дошкільного навчального заклад і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

·      брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  дошкільного навчального закладу;

·      відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·      захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

·      своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

·      своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

·      слідкувати за станом здоров’я дитини;

 

 

8

·      виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

·      забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

·      постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей;

·      поважати гідність дитини;

·      виховувати у дітей працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

 

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну  педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники приймаються на роботу керівником ДНЗ.

 

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.8. Педагогічні працівники мають право:

·      на вільний вибір педагогічно доцільних програм, форм, методів і засобів роботи з дітьми;

·      брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

·      на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·      проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·      вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

·      на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·      об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·      на захист професійної честі та власної гідності;

·      інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

 

9

·      виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·      дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·      забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·      брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·      виконувати накази та розпорядження керівництва;

·      інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.10. Педагогічних та інших працівників дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад його завідувач, з обов’язковим повідомленням Державній фіскальній службі Постанова № 413 від 17.06.2015 року.

 

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з вимогами законодавства.

 

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні  медичні огляди 1 раз на 6 місяців у закріпленому за місцем роботи медичному закладі.

 

7.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДНЗ

 

8.1. Управління ДНЗ здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики та науки згідно з чинним законодавством.

10

                  Керівник ДНЗ:

·      відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

·      здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·      діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

·      розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

·      приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

·      видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·      затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;

·      контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

·      затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·      забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·      контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

·      підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·      організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·      щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ – педагогічна рада.

        До складу педагогічної ради входять: керівник і методист, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

                                                              11

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники інших загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

          Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

          Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

 

           Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 3 - х на рік.

 

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ -70 %,

батьків –70 %.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

 Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

 

12

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

        Кількість засідань ради визначається за потребою.

        Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інше).

         Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

 8.6.У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

      Піклувальна рада ( у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило не менше 4-х разів на рік.

 

        Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

13

 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IХ. МАЙНО ДНЗ

 

9.1. ДНЗ передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні і ігрові майданчики.

 

9.2. ДНЗ виділена присадибна ділянка площею 0,120 га.

 

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомості майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативною та погодженням з органом оперативного управління діяльністю ДНЗ, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

9.4. ДНЗ має право здавати оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за узгодженням з органом оперативного управління діяльністю ДНЗ.

 

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ

 

10.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організації до реєстру та виключення з Реєстру», ст.. 133.4 Податкового кодексу України до розділу Статуту навчального закладу «Фінансово-господарська діяльність» додається:

·      забороняється розподіл отримання доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, повезених з ними осіб;

 

14

·      доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової

організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами;

·      у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

10.2. Джерелами фінансування ДНЗ є кошти:

·      майно власника;

·      місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·      батьків або осіб, які їх замінюють;

·      добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·      кошти одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти згідно з чинним законодавством;

·      благодійні внески та інші находження, не заборонені чинним законодавством.

 

10.3. ДНЗ за погодження із власником та балансоутримовачем має право:

·      придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·      отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

·      надавати платні послуги в галузі освіти, відповідно до чинного законодавства.

 

10.4. Статистична звітність про діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника ДНЗ бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією  департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради,або самостійно.

 

15

ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного начального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки в Україні.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюють Державною інспекцією навчальних закладів, (власником територіальної громади міста), департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.

11.3.Зміст, форми та періодичність контролю не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником ДНЗ.

 

ХII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ

 

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника та погодження з уповноваженим органом – Соборною районною у місті Дніпрі радою або суду, в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

12.2. При реорганізації та ліквідації ДНЗ працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

 

12.3. Ліквідація ДНЗ здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

12.4. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходного бюджету.

 

12.5. У випадку реорганізації ДНЗ його права і обов’язки переходять до правонаступника.

 

Звіт завідувача

комунального закладу освіти

"Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 134"

Дніпровської міської ради

Литвин Олени Олексіївни

перед колективом та громадськістю на загальних зборах

25.05.2017 р.

       Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 р.  № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю"дотримання систематичності у проведення звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед батьківською громадськістю дошкільного навчального закладу.

Мета:

       Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Загальна характеристика

        Комунальний  закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 134" розташований за адресою: м. Дніпро, вул. О.Гончара, 23. Заклад находиться в житловому будинку, на першому поверсі.

        Розрахований на 2 групи – 40 дітей.

        Був відкритий 09.03.1959  року.

        Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 1 група  – з 10,5 годинним перебуванням дітей, друга чергова – з 12 годинним перебуванням дітей (група старшого дошкільного віку).

 

Кадрове забезпечення

 

    Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

     В закладі  працює  7  педагогів та 5 чоловік обслуговуючого персоналу. ДНЗ укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

 

Якісний склад педагогів

Кількість

%

Вища освіта

5

71%

Середня спеціальна

2

29%

      

Вік педагогічних працівників

 

30-40 років

40 - 55 років

Більше 55 років

1

5

1

 

    В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Анкетування, тестування. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років.

    В навчальному році було атестован один педагог Лебединець Світлана Ігорівна. За результатами атестації - вихователь,відповідає займаній посаді.

    З метою  удосконалення педагогічної  майстерності педагоги систематично відвідували метод об’єднання, інші методичні заходи під час роботи яких знайомились с досягнянями колег міста та району. Всі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності. Протягом навчального року педагоги систематично знайомилися с новинками методичної літератури матеріалами журналів та газет. Усе це дозволило використовувати у своєї роботі успішний педагогічний досвід та бути в курсі змін у законодавстві,  галузі освіти та науки.

    Результатом самоосвіти стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості, як на заняттях так і під час проведення режимних процесів. Адміністрація ДНЗ створює працівникам усі умови для плідної роботи.

 

Склад вихованців

         Мережа груп ДНЗ повністю відповідає меті, завданням. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій.

Прийом до  закладу  здійснюється згідно пункту 6  Положення «Про дошкільний навчальній заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 12.03.03 № 305. Прийому до дошкільного навчального закладу підлягають діти, відповідного віку які  не потребують  індивідуального догляду. Комплектування груп проводиться до 1 вересня впродовж календарного року. На початок навчального року діти переводяться з групи в групу  за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.

          На даний час в ДНЗ № 134 функціонує дві  групи:

перша  група 4 р.н  та друга група  5 , 6 р.н.

          Заклад   відвідує 60 дітей.

 

Методична робота

         Дошкільний навчальний заклад № 134 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Закону України “Про дошкільну освіту”;

- Базового компоненту дошкільної освіти;

- Закону України “Про охорону праці”;

- Закону України “Про цивільну оборону”;

- Закону України “Про дорожній рух”;

- Закону України “Про відпустки”;

- Кодексу “Про працю”;

- Програми “Фізичне виховання – здоров’я нації»;

- Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»;

- Програми “Українська родина”;

- Програми “Діти України”;

- Програми “Україна XXI століття”.

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

     Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України, програми «Дитина в дошкільні роки» автор  К. Крутій.

     Завідувачем було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах . Протягом навчального року здійснювались різні види контролю:

- Підготовка колективу до нового навчального року( вересень);

- Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування (вересень);

- Стан ведення ділової документації ( упродовж року);

- Зміст та якість календарного планування.

- Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

- Стан роботи ДНЗ з патріотично-морального виховання дітей;

- Організація харчування дітей ;

- Готовність працівників до робочого дня;

- Дотримання педагогами рухового режиму та якість проведення режимних моментів протягом дня;

- Оформлення в групах народознавчих куточків;

- Оновлення стендової наочності для батьків інформацією;

- Організація ігрової діяльності на майданчику;

- Організація роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності .

- Визначення рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей;                       

- Підготовка та проведення занять вихователями ;

- Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ;

- Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку, дотримання умов безпеки;

- Дотримання режиму дня.

 Згідно річного плану пройшли 3 педагогічних ради.:

- «Завдання педагогічного колективу на 2016-2017 н. р.» ( вересень);

- «Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності» ( грудень);

- «Розвиток соціальної компетентності дошкільників» ( березень).

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

      Головною метою роботи ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

     В навчальному році в цікавих нетрадиційних формах пройшли заняття колективного перегляду з таких напрямків:

- «Навіть малятам про гроші треба знати» (заняття – гра);

- «Україна – мій рідний дім» (інтегроване заняття);

-  «У пошуках скарбів» (інтегроване заняття з математики).

     Особливу увагу в дошкільному навчальному закладі було приділено національно-патріотичному вихованню. З цього питання   педагогічним працівникам  надані методичні рекомендації  по ознайомленню дітей  з родиною та родоводом, а також  на теми: «Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку», «Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку», проведено семінар-практикум «Родинні стосунки та традиції в Україні», методична година  до Дня Соборності України «В єдності України наша сила»;  проведено серед вихователів конкурс  на краще оформлення національного куточка у групових приміщеннях, а також методичних розробок, конспектів занять з патріотичного виховання.

      З метою фізичного та патріотичного виховання дітей проводяться  спортивні змагання, конкурси та вікторини, такі як  «Козаки і козачата», «Козацькому роду нема переводу» , « Весели старти».

      Популярністю в дошкільному навчальному  користуються дитячі виставки з образотворчої діяльності та ручної праці, в яких беруть

участь не тільки вихованці дошкільного закладу, а їх батьки:

- «Моє рідне місто»;

- «Осінь – чарівниця»;

- «Моя країна – Україна»;

- «Ой весела в нас зима»;

- «Хай завжди буде мама , хай завжди буду я».

      На протязі навчального року, згідно річного плану було успішно проведено ряд тематичних заходів, а саме:

- розвага « День знань» ;

- свято «Чарівниця осінь в гості завітала»;

- розвага «Нас вітає Миколай»;

- свято «Мамин день»;

- свято «Світлий день - Великдень»;

- свято «День захисту дітей» ;

- новорічний  ранок  «Новорічна казка»;

- тижні  безпеки життєдіяльності дітей (проводились два  рази на рік);

- «Веселі старти з елементами футболу для дошкільників», а також ряд тематичних та музично розваг, драматизації, концертів, лялькових вистав.

         В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом. На початок 2016 - 2017 навчального року було придбано методичних посібників та, дидактичних ігор, іграшок, проведена підписка на 1800 грн.

     Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ.

     Належна увага приділялась завданню розвитку дітей дошкільного віку. В ДНЗ працювало впродовж року 2 гуртки за різними напрямками

( «Театральна мини студія», «Гурток вивчення англійської мови»).

 

Медичне обслуговування, оздоровча робота.

     Пріоритетними напрямами медичної та оздоровчої – профілактичної роботи визначені таки:

- збереження і зміцнення здоров’я дітей;

- забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;

- формування свідомого ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

     ДНЗ має медичний кабінет, ізолятор. Їх обладнання в цілому відповідає нормативним вимогам. Медичний кабінет у повному обсязі вбезпечено медикаментами за благодійні внески батьків.

   У кожній віковій групи за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями ведеться листок здоров’я вихованця в якому вказується група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального диференційованого підходу до дитини під час освітньо – виховної та фізкультурно – оздоровчої роботи.

     Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється дуже велика увага.

Проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання, які показують значний прогрес (на 17%) в уміннях та навичках дітей в порівнянні з минулим роком.

     Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється дитячим лікарем - педіатром  Маклаковой Л.Г. Відповідно до графіку, за наявності вакцин  надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.    Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

 

Забезпечення організації харчування вихованців

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

     Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування. Складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток та погоджених міською СЕС.

    Продукти харчування, що постачаються в дитячий садок  мають сертифікати якості та відповідності.

     Ведення журналу обліку виконання норм харчування ведеться відповідно до інструкції Аналіз норм харчування за 2016 рік засвідчив, що загалом харчування дітей у ДНЗ здійснювалася наближено до норм та добового фінансування на одну дитину, було раціональним , збалансованим, різноманітним.

Рівень забезпечення питного режиму в закладі задовільний. Вода зберігається у промаркованому посуді, змінюється відповідно до Інструкції, не рідше ніж 1 раз на добу.

     Аналіз рівня сформованості культурно – гігієнічних навичок у дітей свідчить про те, що роботу з цього питання вихователі ведуть систематично та планомірно. Культурно – гігієнічні  навички в дітей сформовано, вони добре володіють навичками особистої гігієни та культури вживання їжі.

      Питання щодо організації харчування розглядалися на батьківських зборах, виробничих нарадах, зборах трудового колективу.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах.

      Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

       Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезарядили    вогнегасники, призначена відповідальна особа. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. 

      Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді. У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

      Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

        Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

 

Взаємодія з батьками.

         Взаємодія із сім’ями вихованців є одно з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. ДНЗ підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для навчання, виховання та зміцнення здоров’я дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці: проведення батьківських зборів, консультацій, анкетування, святкові ранки та розваги, дні відкритих дверей, оформлення інформаційних куточків, проведення осіннього ярмарку, конкурсу креативних новорічних ялинок, вернісажу « Великоднє диво», спортивних свят « Папа, мама, я – спортивна, дружна сім я».

        Необхідна та актуальна інформація постійно висвітлюється на стенді

« Інформаційний  вісник» та в батьківських куточках кожної вікової групи.

       Протягом року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. Одним із пунктів традиційного анкетування батьків є питання оцінки роботи колективу та пропозиції з удосконалення діяльності. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувались у подальші роботі.

       В ДНЗ відповідно до « Положення про батьківський комітет ДНЗ № 134»діють групові батьківські комітети та батьківській комітет ДНЗ. Їх склад створюється на групових та загальних зборах ДНЗ , та легалізується наказом завідувача ДНЗ на початку навчального року.

        Взаємодія з батьками дає можливість зміцнити та покращити матеріально – технічну базу ДНЗ, поповнювати предметно – ігрове середовище, створювати належні умови для виховання і навчання дошкільників.

 

Проведення роботи по зверненню громадян.

      На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 68 проведено ряд заходів : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем.

Вжиті заходи щодо зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ.

В період підготовки до нового 2016 – 2017 навчального року були проведені наступні роботи:

за рахунок благодійних батьківських внесків

- виконане технічне обслуговування вогнегасників;

- проведено перевірку станів ізоляції електромережі та контору заземлення;

- проведено профілактичну дезінфекцію та дезінсекцію приміщень закладу;

- ремонт та заправка оргтехніки;

- оплата періодичних видань ;

- ремонт сантехники ;

- пофарбовано обладнання на групових ігрових та спортивному майданчиках до літнього оздоровлення;

- замінено пісок у пісочницях;

- ремонт роздягальні старшої групи;

- оновлення фасаду закладу;

- придбано медикаменти для медичного кабінету;

- придбано методична література, методичні посібники, канцтовари, іграшки;

- товари для дезінфекції, миття, прибирання.

      Аналіз виконання річного плану за 2016 – 2017 н.р. показав, що педагогічний колектив  спрямував свою діяльність на реалізацію своєї професійної майстерності у методичній, навчально-виховній роботі з дітьми, широкому впровадженню інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи з вихованцями та їх батьками, досягнення хороших результатів в опануванні знань дітьми та залученні їх до активної продуктивної діяльності за усіма лініях розвитку. А увесь колектив дошкільного закладу намагався, щоб дітям було затишно, комфортно, безпечно.

Таким чином, обрані форми і методи, об’єднанні зусилля адміністрації, педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу та колективу батьків позитивно вплинули на результативність роботи з кадрами та навчання і виховання дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу колективу ДНЗ оцінено як задовільну.

 

 

Завдання на новий 2017 - 2018 навчальний рік

1. «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянської освіти» III етап. Практичний (вересень 2017 - серпень 2018)

- розробка та апробація системи діяльності навчального закладу або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальної компетенції особистості;

- масове запровадження новітніх педагогічних технологій та конкретних технологій соціалізації;

- накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

2. Розпочати роботу за темою «Комунікативно-мовленнєва діяльність дошкільників».

3. Продовжувати роботу з патріотичного виховання.

 

Пріоритетними напрямками роботи колективу вважати:

• забезпечення доступності та якості дошкільною освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку навчання і виховання дітей;

• об'єднання зусиль сім'ї та дошкільного закладу у вихованні здорової дитини.

 

Освітні програми:

  

- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

- Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина».

 

- «Впевнений старт» , програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

- «Українське довкілля» ,  програма розвитку дошкільного віку.

- «Соняшник» , комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку.

- « Я у Світі» (нова редакція) , програма розвитку дитини дошкільного віку.

- освітня програма "Дитина в дошкільні роки».

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.

 

 

 

Погоджено:                                                                           Затверджено:

Начальник управління освіти                                      

департаменту гуманітарної політики ДМР                        Завідувач КЗО «ДНЗ № 134» ДМР

___________________С.Б. Баляй                                          _______________О.О.Литвин

«____»_____________2017 р.                                                «____»_____________2017 р.

 

 

 

        

 

                Схвалено:

                                          Рішення педагогічної ради

                                                        Протокол №«__»_________2017 р.

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

 «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 134»

Дніпровської міської ради

на 2017 – 2018 навчальний рік

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

м. Дніпро

2017

 

 

II розділ             Методична робота з кадрами

Мета: забезпечити високий рівень виховання та навчання дошкільників відповідно до вимог освітньої програми розвитку, навчання та виховання дітей «Дитина».

2.1. Заходи підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу

№з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

 

1.

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

- направити на курси підвищення

кваліфікації  вихователів;

- забезпечити до курсовими і після курсовими завданнями вихователів,     які будуть відвідувати курси;

- зобов'язати педагогів відвідувати методичні об'єднання, семінари в ДНЗ міста (за графіком);

- знайомити з новинками науково - методичної літератури, періодичними виданнями;

- вивчення роботи колег, проводити взаємно відвідування занять між колегами;

- складання конспектів, виготовлення дидактичного матеріалу.

 

 

упродовж

року

 

упродовж

року

 

упродовж року

 

 

 

щомісяця

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

 

2.

 

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2017 -2018 н.р.:

- визначити зміст пед. процесу;

- скласти навчальні плани;

- систематично проводити пед. години, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу;

- створити на заняттях і в повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;

- творчі звіти, колективні перегляди, підведення підсумків, визначення перспективи.

 

 

упродовж року

 

 

завідувач вихователі

 

 

 

3.

 

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

- Ознайомлення вихователів з положенням про атестацію.

- Прийняття заяв від вихователів, які будуть атестуватися.

- Розглядання заяв на засіданні атестаційної комісії до 20.10.2017 р

- Консультації по потребам вихователів, які атестуються.

- Перегляд занять, режимних моментів, у вихователів, які атестуються.

- Творчі звіти вихователів, які атестуються.

- Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити колектив із наслідками атестації.

 

 

упродовж року

 

завідувач

атестаційн.комісія

 

 

2.2. Самоосвіта

№з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

З метою підвищення фахової майстерності педагогів продовжувати розглядати такі питання шляхом самоосвіти:

- Адаптація та успішна соціалізація дітей в ДНЗ.

- Національно-патріотичне виховання особистості дитини дошкільного віку.

- Комунікативно-мовленнєва діяльність дошкільників.

- Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей.

 

- Організація особистісно - орієнтовного освітнього процесу.

- Формування у дітей дошкільного віку здорового способу життя.

- Розвиток творчої особистості дошкільника в умовах ДНЗ.

Продовжувати впровадження в практику роботи педагогів зошити із самоосвіти , затвердити як обов’язкову документацію.

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки й компетентності педагогів зобов'язати відвідувати районні методичні об'єднання, семінари, тренінги, творчі лабораторії(за графіком)

Ознайомлювати вихователів з інноваційними методиками, проводити огляд періодичних видань.

Довідкове бюро:

- «Формуємо розвивальне середовище».

- Інноваційні форми і методи роботи в сучасній дошкільній освіті.

- Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

грудень

 

січень

 

 

 

 

лютий

 

березень

 

квітень

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом

року

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

2.3. Консультації для вихователів

 

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.

Індивідуальні консультації щодо планування навчально-виховного процесу.

 

вересень

завідувач вихователі

 

2.

«Проблеми з мовлення?

Подбаймо про мови».

 

жовтень

Коцуренко Л.І.

 

3.

Дошкільна освіта і глобалізація. Пріоритетні напрями виховання дошкільнят.

 

листопад

Лебединець С.І.

 

4.

Творча дитина: зрозумити і підтримувати.

 

грудень

Вєрьовкіна С.Г.

 

5.

Відповідальність формуємо з малку.

 

січень

Коцуренко Л.І.

 

6.

І чужого научаємось, і свого не цураємось. Українські традиції в Монтессорі – середовищі.

 

лютий

Лебединець С.І.

 

7.

Патріотизм плекається в родині.

березень

Вєрьовкіна С.Г

 

 

8.

 

Рідномовна концепція Костянтина Ушинського.

 

квітень

.

Коцуренко Л.І.

 

9.

Педагогіка толерантності – вимога часу.

травень

Лебединець С.І

 

 

10.

 

Ігри з піском, як засіб укріплення фізичного та психічного здоров’я дитини.

 

 

червень

 

Вєрьовкіна С.Г

 

 

11.

 

Культурно-гігієнічні навички як засіб зміцнення здоров’я.

 

 

липень

 

Вєрьовкіна С.Г.

 

 

 

2.4 Засідання педагогічної ради

 

№п/п

Тема заходу,порядок денний

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

 

1.

 

Педагогічна рада № 1

 

Тема: «Завдання педагогічного колективу на 2017 -2018 н.р. ».

 

 

серпень

 

завідувач вихователі

 

 

1.1

 

 

 

 

Виконання рішення попереднього засідання педагогічної ради.

 

 

 

 

завідувач

 

 

1.2

 

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 - 2018 н.р.».

 

 

завідувач

 

 

1.3

 

Підсумки роботи ДНЗ за 2016 -2017 навчальний рік (аналіз).

 

 

завідувач

 

 

1.4

 

Обговорення і затвердження плану роботи КЗО ДНЗ № 134 на 2017 -2018  навчальний рік.

 

 

завідувач

 

 

1.5

 

Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу (обговорення):

- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).

- Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (оновлена).

- Освітня програма "Дитина в дошкільні роки".

- Програма «Українське довкілля».

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 

 

 

завідувач

 

 

1.6

 

Затвердження:

- парціальних програм, за якими будуватиметься освітній процес у вікових групах;

- форми планування освітньої роботи з дітьми;

- режиму дня та розкладу занять вікових груп; 

- плану підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;

- плану заходів щодо зміцнення здоров’я дітей;

- плану спільної роботи ДНЗ № 134 та ЗОШ № 71;

- плану заходів щодо роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад.

 

 

 

завідувач

 

 

1.7

 

Організація гурткової роботи з дітьми.

 

 

 

завідувач

 

 

1.8

 

 

Ознайомлення з перспективним планом атестації і  проходження курсової перепідготовки.

 

 

 

 

завідувач

вихователі

 

1.9

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу. Перелік навчальних видань,рекомендованих МОНУ для використання в ДНЗ у 2017 -2018 навчальному році.

 

 

 

 

1.10

Обговорення  та затвердження проекту рішення педагогічної ради.

 

завідувач

вихователі

 

2

Педагогічна рада № 2

Тема: « Національно – патріотичне виховання в дитячому садку».

 

листопад

 

завідувач

 

 

2.1

Концепція Софії Русової та сьогодення.

 

 

Лебединець С.І.

 

2.2

 

Патріотичне виховання починається з доброти.

 

Вєрьовкіна С.Г.

 

2.3

 

Як народжується любов до Батьківщини?

 

Коцуренко Л.І.

 

2.4

 

Обговорення  та затвердження проекту рішення педагогічної ради.

 

 

завідувач

вихователі

 

3.

 

Педагогічна рада № 3                                        

Тема: «Організація роботи з формування мовленнєвої  компетентності дошкільників».

 

березень

 

 

3.1

Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу.

Реалізація завдань освітньої лінії «Мовлення дитини».

 

Лебединець С.І.

 

3.2

 

Мовленнєва компетенція засобами гри.

 

 

Коцуренко Л.І.

 

3.3

Розвиток мовлення в системі Монтессорі.

 

 

Вєрьовкіна С.Г.

 

3.4

Обговорення  та затвердження проекту рішення педагогічної ради.

                                                                                             

 

завідувач

 

 

 

2.5. Колективні перегляди

 

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальн.

 

Виконано

 

 1.  

«Це моя Україна, що як тато і мама, одна».

Середня - старша група

 

листопад

Коцуренко Л.І.

 

 1.  

«Сонечко мандрує Україною».

Молодша – середня група

 

листопад

Лебединець С.І.

 

 1.  

«У пошуках Зими: подорож до дива – островів».

Інтегроване заняття.

Старша група

 

лютий

Вєрьовкіна С.Г.                    

 

 1.  

«Казка взимку оживає». Інтегроване заняття.

Молодша група

лютий

Лебединець С.І.

 

 

2.6. Гурткова робота

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальний

 

Виконано

 

1.

 

Театральний гурток

 

 

протягом року

 

графік роботи

четвер

с 16.00-16.30

2 пол.дня

 

 

Михалькова К.В.

 

 

2.

 

Гурток «Англійська мова».

Мета гуртка: знайомство з англійською мовою, з країнами, де розмовляють цією мовою.

Вивчати англійську абетку.

 

 

 

протягом року

 

графік роботи

вівторок

п’ятниця

2 пол.дня

 

Кірсанова О.В.

 


IІІ розділ  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

 

- Контроль і керівництво освітнім процесом

 

 

№ п/п

Назва контролю

Мета

контрол.

Форма

контролю

Відповідальний

Термін виконання

Контроль

Виконано

1.

Підготовка колективу до нового навчального року.

до педради

комплексна

вихователі

до 05.09.17

завідувач

 

2.

Стан ведення ділової документації.

до відома

поточний

вихователі

упродовж року

завідувач

 

3.

Зміст та якість календарного планування.

до відома

поточний

вихователі

упродовж року

завідувач

 

4.

Готовність працівників до робочого дня.

до відома

вибірково

вихователі

упродовж року

завідувач

 

5.

Створення розвивального ігрового середовища.

до відома

вибірково

вихователі

жовтень

завідувач

 

6.

Стан навчально-виховної роботи в групі.

до наказу

фронтальний

вихователі

березень

завідувач

 

7.

Атестація робочих місць.

до наказу

комплексна

вихователі

вересень

завідувач

 

8.

Визначення рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей.

до відома

огляд - операт

 

вихователі

упродовж року

завідувач

 

9.

Організація спортивної роботи на канікулах.

 

до відома

огляд - опер

вихователі

канікули

завідувач

 

10.

Організація роботи в другу половину дня.

 

до відома

огляд - опер

вихователі

упродовж року

завідувач

 

11.

Діагностичне обстеження дітей.

інформ. на педгод.

 комплексна

 вихователі

вересень травень

 завідувач

 

12.

Організація роботи з формування мовленевої  компетентності дошкільників.

до педради

тематична

вихователі

грудень січень лютий

завідувач

 

13.

Оновлення стендової наочності для батьків інформацією.

 

до відома

вибірково

вихователі

упродовж року

завідувач

 

14.

Рівень інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.

 

інформ. на педгод.

комплексна

гр. 6 р .ж.

травень

завідувач

 

15.

Готовність груп до роботи влітку.

інформ.

на вироб.

нараду

комплексна

вихователі

травень

завідувач

 

16.

Організація роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності .

 

до відома

оглядово - оперативна

вихователі

упродовж року

завідувач

 

17.

Організація ігрової діяльності на майданчику.

 

до відома

оглядово - оперативна

вихователі

упродовж року

завідувач

 

18.

Готовність груп до нового навчального року.

 

до педради

комплексна

вихователі

серпень

завідувач

 


ІV розділ  Організаційно-педагогічна робота

 

4.1. Оснащення педагогічного процесу

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.       

Систематично поповнювати інформаційними матеріалами куточки для батьків.

 

щомісячно

вихователі

 

2.       

Поповнення груп новими розробками згідно пріоритетних завдань річного плану.

 

упродовж року

вихователі

 

3.       

Доповнити куточки природи рослинами відповідно до вимог програми.

 

вересень

вихователі

 

4.       

Поновити інвентар для праці у куточку природи.

 

вересень

вихователі

 

5.       

Поповнити матеріалом розвиваючи  ігрові зони.

 

жовтень

вихователі

 

6.       

Поповнити куточки самостійної художньої діяльності дітей нетрадиційним обладнанням та матеріалом.

 

листопад

вихователі

 

7.       

Виготовити дидактичні ігри з логіко-математичної компетентності дошкільників.

 

лютий

вихователі

 

8.       

Осучаснити зони для сюжетно-рольових ігор.

 

січень

вихователі

 

9.       

Поповнення тематичної папки «Тварини  нашого краю»

 

березень

вихователі

 

10.   

Поповнення ігрових куточків атрибутикою, необхідною для проведення ігор з безпеки життєдіяльності дітей.

упродовж року

вихователі

 

11.   

Поповнити новими посібниками розділ «Цікава математика».

 

упродовж року

вихователі

 

12.   

Поповнити групи конструктивно-будівельним матеріалом.

 

упродовж року

вихователі

 

13.   

Поповнити матеріал до національних куточків (народна іграшка, предмети побуту, національний одяг).

 

упродовж року

вихователі

 

14.   

Добірка сценаріїв для проведення театралізованої діяльності.

 

упродовж року

вихователі

 

15.   

Виготовлення іграшок-саморобок для ігор на майданчику влітку.

 

травень

вихователі

 

16.   

Дообладнання   педагогічного   процесу   до нового навчального року.

 

червень липень серпень

вихователі

 

 

 

 

Погоджено:

Директор ЗОШ                                                                          Затверджено:

_____________Дьоміна Н. М.                                             Завідувач КЗО «ДНЗ № 134»

                                                                                                _______________О.О.Литвин

«____»_____________2017 р.                                             «____»_____________2017 р.

 

4.2. Перспективність і наступність у роботі ДНЗ і початкової школи

 

 

Заходи

Термін

Відповідальний

 

І. Виконання Закону України «Про загальну середню освіту»

 

 

1.1

Продовжити роботу з впровадження у педагогічний процес положень Закону України «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту».

 

вересень

завідувач

заступник директора ЗОШ

1.2

Ознайомити вчителів і вихователів із планом спільної роботи школи і ДНЗ.

 

вересень

вихователь

заступник директора ЗОШ

1.3

Організувати взаємовідвідування уроків і занять із метою ознайомлення з методикою навчання та розв’язання послідовностей у роботі ДНЗ і школи

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

 

ІІ. Методична робота

 

2.1.

Ознайомлення вчителів і вихователів із новинками психолого-педагогічної літератури з питань виховання та навчання дітей молодшого шкільного віку.

 

вересень

вихователь

заступник директора ЗОШ

2.2

Діагностика дітей старших груп на предмет готовності до школи.

вересень

січень

травень

вихователь

    2.3

 

Взаємовідвідування занять та позаурочних заходів.

 

один раз на квартал

вихователь старшої групи

заступник директора ЗОШ

    2.4

 

Організувати роботу груп щодо підготовки дітей до школи.

протягом року

вихователь старшої групи

заступник директора ЗОШ

 

ІІІ. Проведення спільних заходів

 

3.1

Провести спільні свята:

Свято першого дзвоника

Різдвяні свята

Свято останнього дзвоника

 

 

вересень

січень

травень

вихователь старшої групи

заступник директора ЗОШ

3.2

Залучення школярів щодо виготовлення ялинкових іграшок  - саморобок до новорічних свят.

 

грудень

вихователь

заступник директора ЗОШ

3.3

Організувати екскурсії для дітей старшого дошкільного віку до школи.

 

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

 

ІV. Робота з батьками

 

4.1

Провести загальні батьківські збори щодо підготовки дітей до школи.

 

вересень

завідувач

заступник директора ЗОШ

4.2

Систематично поновлювати матеріали на стенді «Для батьків».

 

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.3

У старших групах закладу оформити стенди-куточки «Незабаром до школи».

 

вересень

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.4

Систематично проводити консультації для батьків із проблеми підготовки дитини до школи.

 

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.5

Проводити роботу з попередження дитячого травматизму.

 

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.6

Організувати День відкритих дверей для батьків.

травень

завідувач

заступник директора ЗОШ

 

 

4.3. Робота з дітьми мікрорайону

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

День відчинених дверей. Мета: познайомити батьків з організацією навчально-виховного процесу ДНЗ.

 

вересень

завідувач

вихователь

 

 1.  

Облік дітей мікрорайону.

 

вересень

вихователі

 

 1.  

Підготувати та провести свято, присвячене всесвітньому Дню захисту дітей.

 

червень

вихователі

муз. керівник

 

 1.  

Контроль за прибуттям та вибуттям дітей мікрорайону.

 

протягом року

вихователі

 

 

 1.  

Консультативний пункт для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ:

«Чи потрібна дитині дошкільна освіта».

 

протягом року

Завідувач

вихователь

 

 1.  

Організація консультативної служби для батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

 

щомісячно вівторок

завідувач

 

 

4.4 Виставки дитячих робіт

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

До дня рідного міста:

«Моє рідне місто».

 

вересень

вихователі

 

 1.  

Виставка дитячих робіт та малюнків за темою: «Осінь – чарівниця».

 

жовтень

вихователі

 

 1.  

Виставка дитячих малюнків за темою: «Моя країна – Україна».

 

грудень

вихователі

 

 1.  

Конкурс дитячих малюнків за темою:

«Ой весела в нас зима».

 

лютий

вихователі

 

 1.  

 Конкурс дитячих малюнків

«Хай завжди буде мама , хай завжди буду я»

 

березень

вихователі

 

 1.  

Конкурс дитячих малюнків «Великдень»

 

квітень

вихователі

 

 1.  

Конкурс дитячих малюнків

 «Бережіть природу».

 

травень

вихователі

 

 1.  

Конкурс «Малюнок на асфальті»

 

01.06. 18

вихователі

 

 

4.5. Свята та розваги

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

 1.  

« 1 вересня - День знань»

вересень

вихователі

 

 1.  

«Чарівниця осінь в гості завітала »

жовтень

вихователі

муз. керівник

 

 

 1.  

«Новорічна казка»

грудень

вихователі

муз. керівник

 

 

 1.  

«Щедрий вечір, добрий вечір»

січень

вихователі

муз. керівник

 

 

   5.

Канікулярний тиждень розваг:

 -« Веселий цирк»

 - «Співаємо, танцюємо - всіх зачаруємо»

 

січень

вихователі

муз. керівник

батьки

 

 1.  

«Мамин день».

березень

вихователі,

музичний керівник

 

 

 1.  

«Випускний бал»

травень

вихователі, музичний керівник

 

 

 1.  

До «Дня захисту дітей»

червень

вихователі

музичний керівник

 

 

 1.  

«Фестиваль дитячих талантів»

червень

вихователі

муз. керівник

 

 

 1.  

Тематичне заняття до Дня Незалежності.

 

серпень

вихователі муз. керівник

 

 1.  

Розваги за планом:

- ляльковий театр;

- драматизація;

- концерт старших дітей.

 

червень липень серпень

вихователі муз. керівник

 

 1.  

Веселі старти

червень

вихователі

 

 

 

 

4.6. Тематичні дні.

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

1.

«День сім’ї »

 

вересень

 

 

вихователі

 

2.

«День здоров’я»

остання п’ятниця місяця

 

вихователі

 

3.

«День довкілля»

перший понеділок місяця

 

вихователі

 

4.

«День казки»

третій четвер місяця

 

вихователі

 

5.

«День патріота України»

друга середа місяця

вихователі

 

4.7. Тематичні заходи

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

1.

Місячник «Увага!Діти на дорозі»

 

вересень

вихователі

 

2.

Тиждень української мови

 

жовтень

вихователі

 

3.

Тиждень безпеки

листопад

квітень

 

вихователі

 

4.

Тиждень фізкультури

 

травень

вихователі

 

 

V розділ

Методична робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

 

1.

 

- Огляд новинок методичної літератури.

- Про підготовку до проведення групових батьківських зборів.

- Опрацювання нормативних документів з атестації педагогічних кадрів.

 

 

вересень

 

завідувач

 

 

2.

 

- «Актуальність патріотичного виховання».

- Результати попереджувального контролю щодо планування освітньої роботи в групах.

 

 

жовтень

 

завідувач

вихователі

 

 

3.

 

- Звіт педагогів про участь у районних методичних заходах.

- Затвердження сценаріїв і заходів щодо підготовки до проведення новорічного свята.

 

 

листопад

 

завідувач

вихователі

 

 

4.

 

- Огляд новинок методичної літератури.

- Звіт педагогів про проходження курсової перепідготовки.

 

 

грудень

 

вихователі

 

 

5.

 

- Затвердження сценарію і заходів щодо підготовки до проведення свята 8 Березня.

- Презентація методичних рекомендацій (посібника, системи планування тощо).

 

 

січень

 

вихователі

 

 

6.

 

- Звіт педагогів про участь у районних методичних заходах.

- Результати порівняльного контролю формування українського мовлення у дітей середніх груп.

 

 

лютий

 

вихователі

 

7.

 

- Огляд новинок методичної літератури.

- Про підготовку до проведення «Дня відкритих дверей».

- Звіт педагогів про проведення атестації.

 

 

березень

 

вихователі

 

8.

 

- Аналіз колективних переглядів занять у групах.

- Про підготовку до проведення групових батьківських зборів.

 

 

квітень

 

вихователі

 

9.

 

Консультація для вихователів за планом.

 

 

травень

 

завідувач

 

 

10.

 

- Звіт педагогів про участь у районних методичних заходах.

- Результати участі ДНЗ У районних оглядах-конкурсах.

 

 

червень

 

вихователі

 

 

11.

 

- Огляд новинок педагогічної літератури.

- Обговорення участі педагогів у складанні проекту річного плану роботи на наступний навчальний рік.

 

 

липень

 

муз. керівник вихователі

 

 

12..

 

- Створення розвивального середовища у групах (корегування завдань з підготовки до наступного навчального року).

 

 

серпень

 

муз. керівник вихователі

 

 

VI розділ

Взаємодія дошкільного закладу з батьками

 

Мета: налагоджувати взаємозв'язок дошкільного закладу та сім'ї для повноцінного розвитку дитини.

 

6.1. План роботи з батьками

 

№ п/п

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

 1.  

Розширення нових ефективних можливостей спілкування з батьками: електронні засоби інформування.

 

Протягом року

завідувач вихователі

 

 1.  

Заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності,партнерства і взаємоповаги.

 

Протягом року

вихователі

 

 1.  

Залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та ДНЗ.

 

Протягом року

завідувач вихователі

 

 1.  

Підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків,формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей.

 

 

 

 

 1.  

Провести загальні батьківські збори.

 

жовтень - травень

завідувач вихователі

 

 

6.2. Загальні батьківські збори

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 

1.

 

Тема. «Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї щодо виховання загальнолюдських цінностей – пріоритет сучасного дошкільного закладу.

 

 

Мета: спонукати батьків до об'єднання зусиль із педагогами для     досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання   та   навчання дітей дошкільного віку.

 

1. Ознайомлення зі змістом роботи дошкільного закладу на 2017 – 2018 н.р.»

 

2.Охорона здоров’я і профілактика захворюваності у дітей, ознайомлення з вимогами до харчування дітей дошкільного віку.

 

3.Ознайомлення зі змістом роботи дошкільного закладу № 134 щодо реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) на 2017 -2018 н.р.»

 

4. Вибори батьківського комітету.

 

жовтень

завідувач вихователі

 

 

2.

 

Тема. «У чому мудрість батьківської любові?»

                                                         1.Щастя коли тебе розуміють.  

- Права  дитини ( на основі статей Конвенції ООН про права дитини.

- Партнерська взаємодія з дитиною.

- Гуманне ставлення батьків до власних дітей.

- Повага до особистості й насильства над нею – несумісні речі.

 

2. Підведення підсумків роботи за

навчальний рік.                   

3.Про підготовку до літнього оздоровлення дітей.                                    

 

 

 

травень

 

Завідувач вихователі

 

 

6.3. Групові батьківські збори

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 

1.

 

Молодший вік(4-й рік життя)

1. Завдання і зміст навчально-виховної роботи на навчальний рік за програмою «Дитина».

2. Психологічна характеристика віку.

3. Криза. Переживемо разом.

4. Вибори батьківського комітету групи.

 

вересень

 

вихователі

молодшої групи

 

 

2.

 

1. Виховуємо компетентну дитину. Створення умов вдома для розвитку творчих здібностей дитини.

2. Харчування малят дошкільного віку та його вплив на стан здоров’я дитини. Охорона життя і здоров’я дитини.

 

 

грудень

 

вихователі

молодшої групи

 

 

3.

 

1. Організація трудової діяльності дітей вдома, в дитячому садку.

2. Підведення підсумків навчально-виховної роботи з дітьми 4-го року життя.

 

травень

вихователі

молодшої групи

 

 

4.

 

Старший вік (6-й рік життя)

1.Завдання і зміст навчально-виховної роботи на навчальний рік за програмою «Дитина».

2.Психологічна характеристика віку.

3.Розумове виховання і навчання через ігрову діяльність.

 

 

вересень

 

вихователі

старшої групи

 

 

5.

 

1.Особливості психічного та фізичного розвитку дітей 6-го року життя.

2.Розумове виховання і навчання через ігрову діяльність.

 

грудень

 

вихователі

старшої групи

 

 

6.

 

1.В чому полягає психологічна готовність дитини до навчання в школі.

2.Підсумки навчально-виховної роботи з дітьми 6-го року життя (аналіз засвоєння програми).

 

 

травень

 

вихователі

старшої групи

 

6.4. Консультації для батьків

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

«Відкриваймо горизонти життя разом».

 

вересень

вихователі

 

2.      

« Пізнавальні прогулянки вихідного дня».

жовтень

вихователі

 

3.      

«До театру з малюком».

 

грудень

вихователі

 

4.      

«Ініціюємо батьків до співпраці».

 

лютий

вихователі

 

5.      

«Співробітництво, партнерство, довіра». Сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків.

 

березень

вихователі

 

6.      

На порозі школи.

 

травень

вихователі

 

 

VII розділ

Адміністративно-господарська робота

 

7.1.План адміністративно - господарської роботи.

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Виробнича нарада

«Організація роботи дошкільного закладу на 2017 - 2018 н.рік.»

1. Про підсумки оздоровчого періоду.

2. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3. Затвердження режиму роботи дошкільного закладу та усіх служб.

4. Про підсумки підготовки до нового навчального року.

 

серпень

завідувач

 

 

 1.  

Інструктаж з техніки безпеки та охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах.

 

до 10 вересня 2-3 р. на рік

завідувач

 

 1.  

Скласти графік роботи працівників.

Ознайомити з посадовими Інструкціями.

 

вересень

завідувач

 

 1.  

Здійснити комплектування груп у відповідності до віку дітей.

 

вересень

завідувач

 

 1.  

Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами.

 

вересень

завідувач

 

 1.  

Контролювати готовність ДНЗ до зимового періоду.

 

вересень жовтень -

завідувач

 

 1.  

Перевірити опалювальну систему.

 

вересень

завідувач

 

 1.  

Провести інвентаризацію та списання майна.

 

жовтень

завідувач

 

 1.  

Своєчасне завезення піску (для посипання доріжок узимку)

 

жовтень

завідувач

 

 1.  

Річні звіти.

 

грудень

завідувач

 

 1.  

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час Новорічних свят.

 

грудень

завідувач

 

 1.  

Дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

січень

завідувач

 

 1.  

Скласти графік відпусток.

грудень

завідувач профорг

 

 1.  

Звіт про витрати за минулий рік, скласти кошторис на наступний рік.

 

грудень

завідувач профорг

 

 1.  

Інструктаж з охорони здоров'я.

 

січень

завідувач

 

 1.  

Виробнича нарада

Стан харчування дітей в ДНЗ і шляхи його покращення.

 

січень

лікар, вихователі

 

 1.  

Забезпечити своєчасне проходження медичного огляду працівниками ДНЗ.

 

1 раз на 6 міс.

Завідувач

 

 

 1.  

Перевіряти якість прибирання приміщення ДНЗ.

 

Упродовж року

Завідувач

 

 

 1.  

Перевіряти виконання посадових обов'язків обслуговуючого персоналу.

 

Упродовж року

завідувач

 

 1.  

Підготовка до списання.

 

січень

завідувач

 

 1.  

Провести весняні роботи з прибирання території.

 

березень

завідувач

 

 1.  

Висаджування квітів, городини, догляд за ними.

 

Травень - серпень

вихователі

 

 1.  

Придбати пісок.

квітень, серпень

Завідувач

 

 1.  

Виробнича нарада

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017-2018 навчальний рік.

1. Аналіз роботи колективу у 2017 -2018 навчальному році.

2. Аналіз фізичного розвитку дітей старшого віку.

3. Про підготовку до оздоровчого періоду.

4. Попередження дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності дітей.

 

травень

Завідувач

 

 1.  

Робота з трудовими книжками та справами працівників.

 

травень

Завідувач

 

 1.  

Організувати літні оздоровчі заходи.

 

червень - серпень

вихователі

 

 1.  

Організація та проведення ремонтних робіт, дотримання правил безпеки під час їх проведення.

 

червень-серпень

Завідувач

 

 1.  

Підготувати дошкільний заклад освіти до нового навчального року.

червень -

серпень

Завідувач, вихователі батьки

 

 

 

VIIІ Додатки:

Медична робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Скласти та затвердити щомісячний  план роботи медичної сестри та лікаря.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Прийом дітей-новачків до ДНЗ за наявності в них всієї необхідної документації.

 

постійно

лікар

 

 1.  

 

Систематичне ведення всієї обов'язкової медичної документації за встановленою формою.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Участь у пед.нарадах та виробничих нарадах, на які виносяться питання фізичного виховання та зміцнення здоров'я дітей.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Аналіз стану захворюваності дітей з педагогічним персоналом ДНЗ.

 

1 раз на місяць

лікар

 

 1.  

Участь у батьківських зборах.

1 раз на квартал

лікар

 

 1.  

Проведення бесід для батьків з питань раціонального харчування дітей, профілактика різних захворювань, щеплення.

 

упродовж року

лікар

 

 1.  

Заповнення листків здоров'я.

 

вересень

лікар

 

 1.  

Для вихователів:

«Перша Консультації допомога при нещасних випадках»;

«Загартування дітей в літній період».

 

упродовж року

лікар

 

 

Лікувально - профілактична робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Проведення поглиблених оглядів дітей від 3 до 6.

 

1 раз на квартал

лікар

 

 1.  

Проведення антропометричних вимірювань дітей.

 

1 раз на квартал

лікар

 

 1.  

Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами.

 

1 раз на рік

вихователі

лікар

 

 1.  

Поповнити медичний кабінет лікарськими препаратами для проведення оздоровчих заходів.

 

постійно

завідувач

 

 1.  

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення їхньої ізоляції до приходу батьків.

 

 

вихователі

лікар

 

 1.  

Обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих.

 

 

лікар

 

 1.  

Проведення оглядів дітей після хвороби та профвідпусток батьків.\

постійно

лікар

 

 1.  

Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів.

 

щоденно

лікар

 

 1.  

Участь у складанні перспективного та щоденного меню.

 

щоденно

лікар

 

 1.  

Контроль за закладкою продуктів до котла.

 

щоденно

лікар

 

 1.  

Контроль за зберіганням та строками реалізації продуктів ,що швидко псуються.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Патронаж дітей, які не відвідують дитячий заклад.

 

регулярно

лікар

 

 1.  

Контроль за ранковою гімнастикою в групах.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Лікарський контроль за навантаженням на заняттях з розвитку рухів.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за методами загартування   в групах.

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за режимом провітрювання приміщень груп.

постійно

лікар

 

 

Протиепідемічна робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Доведення до відома батьків термінів щеплень дітей.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимами згідно з Інструкцією.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та мийних засобів.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Проведення протиепідемічних та гартувальних заходів щодо боротьби   з грипом та Іншими респіраторними захворюваннями.

постійно

лікар

 

 1.  

Проведення обстеження дітей на педикульоз.

постійно

лікар

 

 1.  

Суворий контроль за строками проходження персоналом медогляду

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за проведенням ранкового прийому дітей.

постійно

лікар

 

 1.  

Суворий контроль за прийомом до ДНЗ дітей, які хворіли на кишкові інфекції.

 

постійно

лікар

 

 

 

Санітарно-гігієнічна робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за повітряно - температурним режимом.

 

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, якістю прання.

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни.

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за проведенням генеральних прибирань та розподілом обов'язків серед технічного персоналу.

 

2 рази на місяць

лікар

 

 1.  

Контроль за пранням та обеззаражуванням білизни, за методом миття та дезінфекції посуду в столовій.

постійно

лікар

 

 

VIII розділ

Робота з основ та безпеки життєдіяльності в дошкільному закладі

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

Виконано

 1.  

Організаційна робота.

1.1. Підготовка матеріалів та оформлення куточка «Бережемо життя і здоров'я дітей» за розділами: «Дитина і побут», «Дитина серед людей», де охопити питання безпеки: у побуті, на Ігрових та спортивних майданчиках, на вулиці, біля водойми тощо.

вихователі

 

 1.  

Робота з вихователями.

2.1 Обновити куточки «Життя і безпека дитини».

2.2 Інструктаж вихователів щодо безпеки дітей у дошкільному закладі.

2.3 Проведення бесід на теми:

«Стихійні лиха та правила безпечної поведінки людей», «Надання першої медичної допомоги».

2.4 Систематизувати теми з розділу «Природа-друг, коли ти її добре знаєш».

2.5 Консультації для вихователів з питань інформування дошкільнят про отруйні гриби, ягоди.

2.6 Консультації для вихователів щодо проведення навчально-виховних заходів із ознайомлення дошкільнят з правилами поведінки на вулиці та у транспорті.

2.7 Оформити виставку дитячих малюнків: «Бережемо своє здоров'я».

2.8 Драматизація «Вогонь-друг, вогонь-ворог».

 

завідувач вихователі

 

 

 1.  

Робота з дітьми.

3.1 Провести серію занять з дошкільнятами за такими розділами:

- «Один вдома».

- «Природа навколо нас».

- «Безпечні та небезпечні вулиці та дороги».

- «Небезпечні предмети».

- «Вогонь- друг, вогонь-ворог».

- «Дитина серед людей».

3.2 Проведення тижнів безпеки.

3.3 Бесіди з дітьми з теми «Сірники-не іграшка».

3.4. Розвага «Дорожні пригоди Незнайки» (закріплення правил дорожнього руху).

3.5 Ляльковий театр «Чужої біди не буває».

вихователі

 

 

План заходів щодо « Охорони дитинства»

 

На виконання закону України «Про охорону дитинства» (2001 рік) який визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захистила всебічний розвиток, розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального культурного розвитку молодого покоління, виконання положень Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту й розвитку дітей, Плану дій щодо її виконання та дотримання інших міжнародних актів.

 

 

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

I.

Організаційна робота

 

 

 

 

 1.  

Доповнити банк даних з правового застосування в ДНЗ Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти, в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров'я та поваги до людської гідності дитини та інших нормативно - правових актів щодо запобігання насильства над дітьми.

 

протягом року

завідувач

 

II.

Методична рада ДНЗ

 

 

 

 

 1.  

3 метою залучення уваги батьків і громадськості на забезпечення рівних стартових умов для подальшого навчання дітей, не охоплених дошкільною освітою, провести рекламну кампанію (рекламні оголошення, інтерв'ю, звертання до населення) тощо.

 

протягом року

завідувач

 

 1.  

В кожній групі доповнити куточки державної символіки (Гімн, Прапор,   Герб), стенди з пам'ятками для батьків, папки «Правове виховання»,    нормативне правові акти, консультації тощо та куточки з правової тематики. І квартал н.року

 

жовтень

вихователі

 

 1.  

Доповнити необхідною інформацією   стенд «Права маленької людини» .

 

грудень

вихователі

 

III.

Інформаційно - методичне забезпечення

 

 

 

 

 1.  

Провести консультації:

- «Дитячі вікові кризи».

- «Інноваційні форми взаємодії ДНЗ   та родини».

- «Гра ефективний засіб виховання самостійності дитини дошкільного віку».

- «Дорослий у становленні особистості дитини».

 

жовтень

лютий

 

квітень

 

 

травень

 

Вєрьовкіна С.Г.

Коцуренко Л.І.

 

 

Лебединець С.І.

 

 

 1.  

Анкетування вихователів (форма поведінки з дітьми).

 

березень

завідувач

 

VI.

Організована діяльність з дітьми

 

 

 

 

 1.  

Тематичні бесіди, заняття:

«Україна - моя держава»

«Кожен має право на життя та ім'я» «Найбільше багатство — здоров'я».

протягом року

вихователі

 

 1.  

Організація дидактичних ігор з правового виховання.

 

протягом року

вихователі

 

 1.  

Тематична виставка:

«Права маленької людини».

 

жовтень

вихователі

 

 1.  

Розваги:

Ляльковий театр «Кицькин дім»,

«1 Червня - День захисту дітей»

 

 

листопад червень

 

музичний керівник вихователі

 

V.

Робота з батьками

 

 

 

 

 1.  

Батьківський лекторій «Конвенція про права дитини»,

«Ознайомлення з Законом України «Про охорону дитинства»,

 «Декларація прав дитини».

 

грудень

вихователі

 

 1.  

Консультація

«Безпека дитини в ДНЗ та родині» .

 

березень

вихователі

 

 1.  

Анкетування батьків

«Діти та їх права».

 

травень

вихователі

 

 

План заходів щодо «Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей»

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Видати наказ про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

 

вересень

завідувач

 

 1.  

Провести теоретичні та практичні заняття з основ безпеки життєдіяльності:

1) Правила дорожнього руху;

2) Елементи правил протипожежної безпеки;

3) Якщо ти сам удома.

 

протягом року

вихователі

 

 1.  

Поповнити інформаційні папки для батьків з основ безпеки життєдіяльності.

 

протягом року

вихователі

 

 1.  

Доповнити новими матеріалами куточок безпеки

 

протягом року

вихователі

 

 

План роботи на оздоровчий період

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

І.

Організаційно - педагогічна робота:

 

 

 

 

 1.  

Перевести роботу дитячого закладу на літній режим роботи.

 

До 01.06

завідувач

колектив

 

 1.  

Всі заняття, за винятком музичних, проводити на майданчику.

 

Постійно

завідувач

 

 1.  

Провести інструктаж „ Охорона життя та здоров'я дітей", практикум надання першої допомоги при травмах, сонячному ударі, отравленні отруйними рослинами.

 

червень

завідувач

лікар

 

 1.  

Суворо дотримуватись наказу про охорону життя і здоров'я дітей.

 

Постійно

вихователі

пом.виховат.

 

 1.  

Виконувати режим дня у всіх виховних групах.

 

Постійно

 

 

 1.  

Провести консультації:

„ Літо - благодійна пора всебічного розвитку дитини".

 

червень

завідувач

 

 1.  

Практична робота з вихователями:

„ Організація ігор з вітром, сонцем, повітрям".

 

липень

завідувач

 

 1.  

Консультація:

" Літні форми роботи з дітьми».

 

червень

Вєрьовкіна С.Г.

 

 1.  

Виготувати іграшки для ігор з вітром, водою, піском.

 

червень

вихователі

 

 1.  

Продовжити знайомити дітей з творами усної народної творчості в усіх видах діяльності.

 

Постійно

вихователі

 

 1.  

Скласти умови для організації сюжетно-рольових ігор на майданчику. Більш використовувати с дітьми природний матеріал.

 

Постійно

вихователі

 

 1.  

Систематично вести контроль за дотриманням режиму, охорони життя і здоров’я дітей.

 

Постійно

завідувач

 

 

 1.  

Підготувати і провести групові бесіди з батьками з питань оздоровлення дітей:

- „Ходіння літом босоніж”.

- „Будьте обережні-отруйні рослини!”

 

червень

вихователі

 

II.

Лікувально-профілактична робота.

 

 

 

 

 1.  

Провести поглиблений огляд дітей.

 

червень

лікар

 

 1.  

Позначити антропометричні дані дітей, вага на початку літнього оздоровлення, потім-кожен місяць.

 

впродовж

літа

 

лікар

 

 

 1.  

Підвищити контроль за проведення загартуючих заходів в кожній виховній групі.

 

 

впродовж

літа

 

лікар

 

 1.  

Консультація для вихователів:

„ Дезинтерія - захворювання брудних рук”.

 

червень

лікар

 

 1.  

Бесіди з батьками на теми:

„ Показання та протипоказання до загартування”.

 

липень

лікар

 

III.

Організація харчування.

 

 

 

 

 1.  

Скласти меню на літній період з урахуванням різноманітності блюд, соків, овочів, фруктів.

 

 

впродовж літа

 

завідувач

кухар

 

 1.  

Посилити контроль за якістю та технологією виготовлення харчів, терміном реалізації продуктів харчування.

 

 

завгосп.

лікар

 

 1.  

Забезпечити постійну роботу холодильників з присутністю в них термометрів.

 

 

 

 

 1.  

Посилити контроль за своєчасним завозом продуктів харчування та їх якістю.

 

 

 

 

 1.  

Забезпечити суворий контроль за дотриманням питного режиму.

 

 

 

 

VI.

Фізичне виховання.

 

 

 

 

 1.  

Систематично проводити загартування.

а) провести консультацію з організації, методики загартування в кожній виховній групі;

б) контроль за проведенням загартування;

в) повітряні ванни під час ранкової гімнастики та проведення фізкультурних занять у полегшеному одязі;

г) загартування дітей: вмивання, обливання ніг, загальне обливання тіла, полоскання рота водою кімнатної температури.

 

впродовж

літа

завідувач

лікар

вихователі

 

 

 1.  

Провести свято до Дня захисту дітей.

 

червень

музичний керівник

 

 1.  

Провести День здоров’я з участю батьків.

 

 

вихователі

 

 1.  

Систематично проводити фізкультурні заняття.

 

постійно

вихователі

 

 1.  

Проводити фізкультурні розваги, ігри, змагання.

 

 

вихователі

 

V.

Робота з батьками

 

 

 

 

 1.  

Батьківські збори „ Літні форми роботи з дітьми: загартування та оздоровлення дитячого організму”.

 

 

 

 

 1.  

Вплив праці дошкільника у сім’ї  на формування у нього морально - вольових якостей.

 

 

 

 

 1.  

Профілактика кишкових захворювань.

 

 

 

 

 1.  

Провести по групах індивідуальні бесіди:

а) використання природних факторів для оздоровлення дитини;

б) народні ігри, значення ігор у житті дитини;

в) ходіння літом босоніж;

г) „ Будьте обережні-отруйні рослини!”

 

впродовж

літа

вихователі

 

 1.  

Систематично оновлювати матеріал у батьківському кутку поради батькам про зміцнення здоров’я дітей, загартування, підготовка до школи, дорожньо-транспортний травматизм.

 

постійно

завідувач

вихователі

 

VI.

Виробнича нарада.

 

 

 

 

 1.  

Підготовка до літньої компанії. Охорона життя і здоров’я дітей.

 

 

завідувач

 

 1.  

Літні оздоровчі заходи. Знайомство та затвердження плану літнього оздоровлення дітей.

 

 

завідувач

 

VII.

Адміністративно-господарська робота.

 

 

 

 

 1.  

Завести пісок до дитячого майданчика.

 

 

 

завідувач

 

 1.  

Відремонтувати та пофарбувати спортивне обладнання і навіси.

 

 

завідувач

 

 1.  

Провести ремонт  медичного кабінету, ізолятора, роздягальню молодшої  групу.

 

 

 

 

 1.  

Проводити роботу по підготовці груп до нового навчального року.

 

 

завідувач

 

 1.  

Інструктаж до співробітників з питань охорони праці, додержання техніки безпеки.

 

впродовж року

 

 

 1.  

Усунути недоліки протипожежної системи.

 

 

завідувач

 

 

VIII.

Робота з дітьми.

 

 

 

 

 1.  

Міжнародний День захисту навколишнього середовища:

а) акція захисту навколишнього середовища;

б) вікторина „ Відкрий для себе світ природи”;

в) конкурс малюнків на асфальті „ Я і природа”;

г) свято пісень, хороводів, ігор про красу природи;

д) трудовий десант „ На екологічній стежині нашого садка”.

 

червень

завідувач

вихователь

 

 

музичний керівник

вихователь

 

 

 1.  

„ В гостях у бабусі Медуниці”:

а) знайомство з властивостями трав рідного краю ( звіробій, ромашка, м’ята, чабрець, меліса )

б) поради по збору, сушці, збереженню лікарських трав.

 

впродовж

літа

вихователь

 

 1.  

Питання легенд казок:

а) складання описових розповідей;

б) малювання „ Природа очима душі дитини”.

 

впродовж

літа

вихователь

 

 1.  

„З любов’ю до поета” – тематичний тиждень, присвячений Т.Г.Шевченко

а) оформлення книжкових виставок, творів поета, читання і драматизація казок;

б) конкурс малюнків за творами Т.Г.Шевченко

 

червень

вихователь

муз.керівник

 

 1.  

Зі скарбниці української поезії за журналами „Малятко”, „Барвінок”, „Пізнайко” (читання оповідань, віршів, вивчення пісень).

 

впродовж літа

вихователь

муз.керівник

 

 1.  

„Усна народна творчість в житті дитини” - тематичний день (здоров’я, любов, сердечність, працелюбність)

 

липень

вихователь

 

 1.  

„Школа шляхетності” (серія бесід живого етикету, валеології для дитячих груп): совість, заздрість, милосердя, дружба, вірність, вибачення, ввічливі слова.

 

серпень

вихователь

 

 1.  

«День ігор”

а) вивчення нових ігор, хороводів;

б) виховання культури взаємовідносин „В грі та дорозі пізнаються люди”

 

червень

вихователь

муз.керів

 

 1.  

Свято „Івана-Купала” (плетіння вінків, водіння хороводів, ігри, обрядові дійства)

 

 

липень

вихователь

музичний керівник

 

 1.  

„Яблуневий Спас”

а) знайомство дітей зі звичаями і традиціями українського народу;

б) частування медом, яблуками.

 

 

серпень

вихователь

музичний керівник

кухар

 

 1.  

Безпека життєдіяльності дитини:

а) день чистоти і гігієни;

б) сюжетно-рольові ігри „ Водій на дорозі”;

в) „ На екологічній стежині” – бесіди про отруйні рослини;

г) день знань з правил протипожежної безпеки

 

 

червень

липень

впродовж літа

 

вихователь

 

 

 1.  

Музично-спортивне свято до Дня захисту дітей.

 

червень

вихователь

 

 1.  

День фізкультурника (спортивні ігри, естафети, змагання).

 

серпень

вихователь

 

 1.  

Оздоровчі заходи в режимі дня в літній період.

 

впродовж літа

музичний керівник

 

 1.  

День здоров’я.

впродовж літа

 

музичний

керівник

 

 

 

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Управління освітою Департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

 

                                                                

Завідувач  КЗО«ДНЗ № 134»ДМР

 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ:

Литвин Олена Олексіївна  - завідувач

Вєрьовкіна Світлана Геннадіївна - вихователь

Большова Ольга Григоріївна- музичний керівник

Лебединець Світлана Ігорівна - вихователь

Пугачова Ніна Василіївна - вихователь , голова Пк

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ

 

Якісний склад

Кількість

%

Вища освіта

5

72  %

Середня спеціальна

2

28 %

 

Вакантних посад не має

 

Територія обслуговування закріплена за закладом (мікрорайон):

вул. Гусенко

вул.Телевізійна

Пров. Біологічний

вул.Гусенко

пров.Кольцова

пров.Реактивний

 

Фактична кількість дітей,які виховуються у закладі - 57 осіб.

 

Мова освітнього процесу – українська

 

У закладі існує  безкоштовний гурток: англійський .

 

Додаткових послуг дошкільний заклад не надає.

 

Заклад не може прийняти дітей з особливими освітніми потребами ( не має умов).

 

Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу : заклад забезпечено у повному обсязі.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ   ДО ДИТЯЧОГО САДКА

 

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАВІДУВАЧЕМ ДИТЯЧИМ САДОМ ЗГІДНО ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ ТА ЗА НАЯВНОСТІ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ:\

 - ЗАЯВИ БАТЬКІВ;

 - КОПІЇ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ;

 - МЕДИЧНОГО ВИСНОВКУ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ ТА                  

 - ВІДСУТНІСТЬ   ПРОТИПОКАЗАНЬ ДЛЯ ЙОГО ПРИЙОМУ ДО УСТАНОВИ;

 

ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З УСТАНОВИ ПРОВОДИТЬСЯ В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:

- ЗА ЗАЯВОЮ БАТЬКІВ;
- ЗА МЕДИЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ;
- ЗА НЕОДНОРАЗОВІ ПОРУШЕННЯ БАТЬКАМИ СТАТУТУ УСТАНОВИ.