Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт завідувача Комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок)134"ДМР 30.06.2021

 

       Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 р.  № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю"дотримання систематичності у проведення звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед батьківською громадськістю дошкільного навчального закладу.

Мета:

       Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Загальна характеристика

        Комунальний  закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 134" розташований за адресою: м. Дніпро, вул. О.Гончара, 23. Заклад находиться в житловому будинку, на першому поверсі.

        Розрахований на 2 групи – 40 дітей.

        Був відкритий 09.03.1959  року.

        Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 1 група  – з 10,5 годинним перебуванням дітей, друга чергова – з 12 годинним перебуванням дітей (група старшого дошкільного віку).

Кадрове забезпечення

    Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

     В закладі  працює  6  педагогів та 8 чоловік обслуговуючого персоналу. ДНЗ укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

 

Якісний склад педагогів

Кількість

%

Вища освіта

4

66 %

Середня спеціальна

2

34 %

 

Вік педагогічних працівників

30-40 років

40 - 55 років

Більше 55 років

1

3

2

 

    В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки, анкетування, тестування. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років.

    В навчальному році проходит курси підвищення регистрації один педагог Лебединець Світлана Ігорівна. За результатами атестації - вихователь,відповідає займаній посаді.

    З метою  удосконалення педагогічної  майстерності педагогів  систематично проводились  методичні заходи під час  яких знайомились с досягнянями колег. Всі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності. Протягом навчального року педагоги систематично знайомилися с новинками методичної літератури матеріалами журналів та газет. Усе це дозволило використовувати у своєї роботі успішний педагогічний досвід та бути в курсі змін у законодавстві,  галузі освіти та науки.

    Результатом самоосвіти стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості, як на заняттях так і під час проведення режимних процесів. Адміністрація ДНЗ створює працівникам усі умови для плідної роботи.

Склад вихованців

         Мережа груп ДНЗ повністю відповідає меті, завданням. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій.

Прийом до  закладу  здійснюється згідно пункту 6  Положення «Про дошкільний навчальній заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 12.03.03 № 305. Прийому до дошкільного навчального закладу підлягають діти, відповідного віку. Комплектування груп проводиться до 1 вересня та впродовж календарного року. На початок навчального року діти переводяться з групи в групу  за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.

          На даний час в ДНЗ № 134 функціонує дві  групи:

перша  група 4 р.н  та друга група  5 , 6 р.н.

          Заклад   відвідує 47 дітей.

 

Методична робота

         Дошкільний навчальний заклад № 134 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Закону України “Про дошкільну освіту”;

- Базового компоненту дошкільної освіти;

- Закону України “Про охорону праці”;

- Закону України “Про цивільну оборону”;

- Закону України “Про дорожній рух”;

- Закону України “Про відпустки”;

- Кодексу “Про працю”;

- Програми “Фізичне виховання – здоров’я нації»;

- Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»;

- Програми “Українська родина”;

- Програми “Діти України”;

- Програми “Україна XXI століття”.

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

     Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України, програми «Дитина в дошкільні роки» автор  К. Крутій.

     Завідувачем було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах . Протягом навчального року здійснювались різні види контролю:

- Підготовка колективу до нового навчального року( вересень);

- Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування (вересень);

- Стан ведення ділової документації ( упродовж року);

- Зміст та якість календарного планування.

- Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

- Організація харчування дітей ;

- Готовність працівників до робочого дня;

- Дотримання педагогами рухового режиму та якість проведення режимних моментів протягом дня;

- Оформлення в групах народознавчих куточків;

- Організація ігрової діяльності на майданчику;

- Організація роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності .

- Визначення рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей;                       

- Підготовка та проведення занять вихователями ;

- Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ;

- Дотримання режиму дня.

 Згідно річного плану пройшли 3 педагогічних ради.:

- «Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і  завдання педагогічного колективу на 2020 - 2021 н. р.» (серпень);

- «Всебічний розвиток дошкільників через призму логічних мислитель них операцій у світлі сучасних інноваційних технологій» (листопад);

- «Удосконалення системи фізкультурно – оздоровчої роботи в ЗДО та безпеки життєдіяльності дітей» ( березень);

- « Про результативність освітньої роботи з дошкільниками» (травень).

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

      Головною метою роботи ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

     В навчальному році в цікавих нетрадиційних формах пройшли заняття колективного перегляду з таких напрямків:

- Заняття з логіко – математичної діяльності для дітей молодшого дошкільного віку «Три ведмедя» (заняття – гра);

- Заняття з формування елементарних математичних уявлень у старшій групі «Подорож до золотої Осені»;

-  Заняття з формування навичок здорового способу життя  у дітей старшого віку «Будемо здорові. Друзі та шкідники здоров я».

     В дошкільному навчальному закладі було приділено увагу  національно-патріотичному вихованню. З цього питання   педагогічним працівникам  надані методичні рекомендації  по ознайомленню дітей  з родиною та родоводом, а також  на теми: «Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку», «Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку», проведено семінар-практикум «Родинні стосунки та традиції в Україні», методична година  до Дня Соборності України «В єдності України наша сила»;  проведено серед вихователів конкурс  на краще оформлення національного куточка у групових приміщеннях, а також методичних розробок, конспектів занять з патріотичного виховання.

      З метою фізичного та патріотичного виховання дітей проводяться  спортивні змагання, конкурси та вікторини, такі як  «Козаки і козачата», «Козацькому роду нема переводу» , « Веселі старти».

      Популярністю в дошкільному навчальному  користуються дитячі виставки з образотворчої діяльності та ручної праці, в яких беруть

участь не тільки вихованці дошкільного закладу разом з їх батьки:

- «Моє рідне місто»;

- «Осінь – чарівниця»;

- «Моя країна – Україна»;

- «Ой весела в нас зима»;

- «Хай завжди буде мама , хай завжди буду я».

      На протязі навчального року, згідно річного плану було успішно проведено ряд тематичних заходів, а саме:

- розвага « День знань» ;

- свято «Чарівниця осінь в гості завітала»;

- розвага «Нас вітає Миколай»;

- свято «Мамин день»;

- свято «Світлий день - Великдень»;

- свято «День захисту дітей» ;

- новорічний  ранок  «Новорічна казка»;

- тижні  безпеки життєдіяльності дітей (проводились два  рази на рік);

- «Веселі старти з елементами футболу для дошкільників», а також ряд тематичних та музично розваг, драматизації, концертів, лялькових вистав.

         В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом. На початок 2020 - 2021 навчального року були придбані методичні посібники та, дидактичні ігри, іграшки, проведена підписка методичних журналів.

     Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ.

      В ДНЗ працював  впродовж року  гурток   вивчення англійської мови.

 

Медичне обслуговування, оздоровча робота.

     Пріоритетними напрямами медичної та оздоровчої – профілактичної роботи визначені такі:

- збереження і зміцнення здоров’я дітей;

- забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;

- формування свідомого ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

     ДНЗ має медичний кабінет, ізолятор. Їх обладнання в цілому відповідає нормативним вимогам. Медичний кабінет у повному обсязі вбезпечено медикаментами.

   У кожній віковій групи за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями ведеться листок здоров’я вихованця в якому вказується група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального диференційованого підходу до дитини під час освітньо – виховної та фізкультурно – оздоровчої роботи.

     Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється дуже велика увага.

Проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання, які показують значний прогрес в уміннях та навичках дітей .

     Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється старшої медичною сестрою Гіда І.Г.. Відповідно до графіку, за наявності вакцин  надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

 

Забезпечення організації харчування вихованців

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

     Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування. Складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток .

    Продукти харчування, що постачаються в дитячий садок  мають сертифікати якості та відповідності. Харчування дітей у ДНЗ було раціональним , збалансованим, різноманітним.

Рівень забезпечення питного режиму в закладі задовільний. Вода зберігається у промаркованому посуді, змінюється відповідно до Інструкції, не рідше ніж 1 раз на добу.

     Аналіз рівня сформованості культурно – гігієнічних навичок у дітей свідчить про те, що роботу з цього питання вихователі ведуть систематично та планомірно. Культурно – гігієнічні  навички в дітей сформовано, вони добре володіють навичками особистої гігієни та культури вживання їжі.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах.

      Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Випадків дитячого травматизму у закладі не зафіксовано.

       Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезарядили    вогнегасники, призначена відповідальна особа. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. 

      Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді. У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

      Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

        Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

Взаємодія з батьками.

         Взаємодія із сім’ями вихованців є одно з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. ДНЗ підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для навчання, виховання та зміцнення здоров’я дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці: проведення батьківських зборів, консультацій, анкетування, святкові ранки та розваги проводились онлайн.       

       Протягом року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. Одним із пунктів традиційного анкетування батьків є питання оцінки роботи колективу та пропозиції з удосконалення діяльності. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувались у подальші роботі.

     В ДНЗ відповідно до «Положення про батьківський комітет ДНЗ №134» діють групові батьківські комітети та батьківській комітет ДНЗ. Їх склад створюється на групових та загальних зборах ДНЗ , та легалізується наказом завідувача ДНЗ на початку навчального року.

        Взаємодія з батьками дає можливість зміцнити та покращити матеріально – технічну базу ДНЗ, поповнювати предметно – ігрове середовище, створювати належні умови для виховання і навчання дошкільників.

Вжиті заходи щодо зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ.

За рахунок благодійних батьківських внесків

- ремонт та заправка оргтехніки;

- оплата періодичних видань ;

- ремонт сантехники ;

- пофарбовано обладнання на групових ігрових та спортивному майданчиках до літнього оздоровлення;

- замінено пісок у пісочницях;

- придбано методична література, методичні посібники, канцтовари, іграшки;

- товари для дезінфекції, миття, прибирання.

      Аналіз виконання річного плану за 2020 – 2021 н.р. показав, що педагогічний колектив  спрямував свою діяльність на реалізацію своєї професійної майстерності у методичній, навчально-виховній роботі з дітьми, широкому впровадженню інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи з вихованцями та їх батьками, досягнення хороших результатів в опануванні знань дітьми та залученні їх до активної продуктивної діяльності за усіма лініях розвитку. А увесь колектив дошкільного закладу намагався, щоб дітям було затишно, комфортно, безпечно.

Таким чином, обрані форми і методи, об’єднанні зусилля адміністрації, педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу та колективу батьків позитивно вплинули на результативність роботи з кадрами та навчання і виховання дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу колективу ДНЗ оцінено як задовільну.

     Успіхи дитячого садка це не особисті успіхи керівника, а успіхи всього колективу, це успіхи спільної  кропіткої роботи! Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітньо - виховного процесу та матеріально – технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління, а саме: міській раді, управлінню освіти, працівникам, батькам вихованців, які небайдуже до життя дошкільного закладу та завжди приймають активну участь у його житті.

 

Директор КЗДО № 134                                                             Олена ЛИТВИН