Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

  

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт завідувача

комунального закладу освіти

"Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)

№ 134" ДМР

Литвин Олени Олексіївни

перед колективом та громадськістю на загальних зборах

25.05.2017 р.

       Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 р.  № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю",  дотримання систематичності у проведення звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед батьківською громадськістю дошкільного навчального закладу.

Мета:

       Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Загальна характеристика

        Комунальний  закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 134" розташований за адресою: м. Дніпро, вул. О.Гончара, 23. Заклад находиться в житловому будинку, на першому поверсі.

        Розрахований на 2 групи – 40 дітей.

        Був відкритий 09.03.1959  року.

        Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 1 група  – з 10,5 годинним перебуванням дітей, друга чергова – з 12 годинним перебуванням дітей (група старшого дошкільного віку).

 

Кадрове забезпечення

 

    Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

     В закладі  працює  7  педагогів та 5 чоловік обслуговуючого персоналу. ДНЗ укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

 

Якісний склад педагогів

Кількість

%

Вища освіта

5

71%

Середня спеціальна

2

29%

      

Вік педагогічних працівників

 

30-40 років

40 - 55 років

Більше 55 років

1

5

1

 

    В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Анкетування, тестування. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років.

    В навчальному році було атестован один педагог Лебединець Світлана Ігорівна. За результатами атестації - вихователь,відповідає займаній посаді.

    З метою  удосконалення педагогічної  майстерності педагоги систематично відвідували метод об’єднання, інші методичні заходи під час роботи яких знайомились с досягнянями колег міста та району. Всі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності. Протягом навчального року педагоги систематично знайомилися с новинками методичної літератури матеріалами журналів та газет. Усе це дозволило використовувати у своєї роботі успішний педагогічний досвід та бути в курсі змін у законодавстві,  галузі освіти та науки.

    Результатом самоосвіти стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості, як на заняттях так і під час проведення режимних процесів. Адміністрація ДНЗ створює працівникам усі умови для плідної роботи.

 

Склад вихованців

         Мережа груп ДНЗ повністю відповідає меті, завданням. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій.

Прийом до  закладу  здійснюється згідно пункту 6  Положення «Про дошкільний навчальній заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 12.03.03 № 305. Прийому до дошкільного навчального закладу підлягають діти, відповідного віку які  не потребують  індивідуального догляду. Комплектування груп проводиться до 1 вересня впродовж календарного року. На початок навчального року діти переводяться з групи в групу  за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.

          На даний час в ДНЗ № 134 функціонує дві  групи:

перша  група 4 р.н  та друга група  5 , 6 р.н.

          Заклад   відвідує 60 дітей.

 

Методична робота

         Дошкільний навчальний заклад № 134 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Закону України “Про дошкільну освіту”;

- Базового компоненту дошкільної освіти;

- Закону України “Про охорону праці”;

- Закону України “Про цивільну оборону”;

- Закону України “Про дорожній рух”;

- Закону України “Про відпустки”;

- Кодексу “Про працю”;

- Програми “Фізичне виховання – здоров’я нації»;

- Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»;

- Програми “Українська родина”;

- Програми “Діти України”;

- Програми “Україна XXI століття”.

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

     Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України, програми «Дитина в дошкільні роки» автор  К. Крутій.

     Завідувачем було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах . Протягом навчального року здійснювались різні види контролю:

- Підготовка колективу до нового навчального року( вересень);

- Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування (вересень);

- Стан ведення ділової документації ( упродовж року);

- Зміст та якість календарного планування.

- Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

- Стан роботи ДНЗ з патріотично-морального виховання дітей;

- Організація харчування дітей ;

- Готовність працівників до робочого дня;

- Дотримання педагогами рухового режиму та якість проведення режимних моментів протягом дня;

- Оформлення в групах народознавчих куточків;

- Оновлення стендової наочності для батьків інформацією;

- Організація ігрової діяльності на майданчику;

- Організація роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності .

- Визначення рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей;                       

- Підготовка та проведення занять вихователями ;

- Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ;

- Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку, дотримання умов безпеки;

- Дотримання режиму дня.

 Згідно річного плану пройшли 3 педагогічних ради.:

- «Завдання педагогічного колективу на 2016-2017 н. р.» ( вересень);

- «Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності» ( грудень);

- «Розвиток соціальної компетентності дошкільників» ( березень).

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

      Головною метою роботи ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

     В навчальному році в цікавих нетрадиційних формах пройшли заняття колективного перегляду з таких напрямків:

- «Навіть малятам про гроші треба знати» (заняття – гра);

- «Україна – мій рідний дім» (інтегроване заняття);

-  «У пошуках скарбів» (інтегроване заняття з математики).

     Особливу увагу в дошкільному навчальному закладі було приділено національно-патріотичному вихованню. З цього питання   педагогічним працівникам  надані методичні рекомендації  по ознайомленню дітей  з родиною та родоводом, а також  на теми: «Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку», «Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку», проведено семінар-практикум «Родинні стосунки та традиції в Україні», методична година  до Дня Соборності України «В єдності України наша сила»;  проведено серед вихователів конкурс  на краще оформлення національного куточка у групових приміщеннях, а також методичних розробок, конспектів занять з патріотичного виховання.

      З метою фізичного та патріотичного виховання дітей проводяться  спортивні змагання, конкурси та вікторини, такі як  «Козаки і козачата», «Козацькому роду нема переводу» , « Весели старти».

      Популярністю в дошкільному навчальному  користуються дитячі виставки з образотворчої діяльності та ручної праці, в яких беруть

участь не тільки вихованці дошкільного закладу, а їх батьки:

- «Моє рідне місто»;

- «Осінь – чарівниця»;

- «Моя країна – Україна»;

- «Ой весела в нас зима»;

- «Хай завжди буде мама , хай завжди буду я».

      На протязі навчального року, згідно річного плану було успішно проведено ряд тематичних заходів, а саме:

- розвага « День знань» ;

- свято «Чарівниця осінь в гості завітала»;

- розвага «Нас вітає Миколай»;

- свято «Мамин день»;

- свято «Світлий день - Великдень»;

- свято «День захисту дітей» ;

- новорічний  ранок  «Новорічна казка»;

- тижні  безпеки життєдіяльності дітей (проводились два  рази на рік);

- «Веселі старти з елементами футболу для дошкільників», а також ряд тематичних та музично розваг, драматизації, концертів, лялькових вистав.

         В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом. На початок 2016 - 2017 навчального року було придбано методичних посібників та, дидактичних ігор, іграшок, проведена підписка на 1800 грн.

     Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ.

     Належна увага приділялась завданню розвитку дітей дошкільного віку. В ДНЗ працювало впродовж року 2 гуртки за різними напрямками

( «Театральна мини студія», «Гурток вивчення англійської мови»).

 

Медичне обслуговування, оздоровча робота.

     Пріоритетними напрямами медичної та оздоровчої – профілактичної роботи визначені таки:

- збереження і зміцнення здоров’я дітей;

- забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;

- формування свідомого ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

     ДНЗ має медичний кабінет, ізолятор. Їх обладнання в цілому відповідає нормативним вимогам. Медичний кабінет у повному обсязі вбезпечено медикаментами за благодійні внески батьків.

   У кожній віковій групи за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями ведеться листок здоров’я вихованця в якому вказується група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального диференційованого підходу до дитини під час освітньо – виховної та фізкультурно – оздоровчої роботи.

     Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється дуже велика увага.

Проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання, які показують значний прогрес (на 17%) в уміннях та навичках дітей в порівнянні з минулим роком.

     Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється дитячим лікарем - педіатром  Маклаковой Л.Г. Відповідно до графіку, за наявності вакцин  надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.    Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

 

Забезпечення організації харчування вихованців

     Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

     Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування. Складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток та погоджених міською СЕС.

    Продукти харчування, що постачаються в дитячий садок  мають сертифікати якості та відповідності.

     Ведення журналу обліку виконання норм харчування ведеться відповідно до інструкції Аналіз норм харчування за 2016 рік засвідчив, що загалом харчування дітей у ДНЗ здійснювалася наближено до норм та добового фінансування на одну дитину, було раціональним , збалансованим, різноманітним.

Рівень забезпечення питного режиму в закладі задовільний. Вода зберігається у промаркованому посуді, змінюється відповідно до Інструкції, не рідше ніж 1 раз на добу.

     Аналіз рівня сформованості культурно – гігієнічних навичок у дітей свідчить про те, що роботу з цього питання вихователі ведуть систематично та планомірно. Культурно – гігієнічні  навички в дітей сформовано, вони добре володіють навичками особистої гігієни та культури вживання їжі.

      Питання щодо організації харчування розглядалися на батьківських зборах, виробничих нарадах, зборах трудового колективу.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах.

      Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

       Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезарядили    вогнегасники, призначена відповідальна особа. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. 

      Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді. У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

      Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

        Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

 

Взаємодія з батьками.

         Взаємодія із сім’ями вихованців є одно з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. ДНЗ підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для навчання, виховання та зміцнення здоров’я дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці: проведення батьківських зборів, консультацій, анкетування, святкові ранки та розваги, дні відкритих дверей, оформлення інформаційних куточків, проведення осіннього ярмарку, конкурсу креативних новорічних ялинок, вернісажу « Великоднє диво», спортивних свят « Папа, мама, я – спортивна, дружна сім я».

        Необхідна та актуальна інформація постійно висвітлюється на стенді

« Інформаційний  вісник» та в батьківських куточках кожної вікової групи.

       Протягом року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. Одним із пунктів традиційного анкетування батьків є питання оцінки роботи колективу та пропозиції з удосконалення діяльності. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувались у подальші роботі.

       В ДНЗ відповідно до « Положення про батьківський комітет ДНЗ № 134»діють групові батьківські комітети та батьківській комітет ДНЗ. Їх склад створюється на групових та загальних зборах ДНЗ , та легалізується наказом завідувача ДНЗ на початку навчального року.

        Взаємодія з батьками дає можливість зміцнити та покращити матеріально – технічну базу ДНЗ, поповнювати предметно – ігрове середовище, створювати належні умови для виховання і навчання дошкільників.

 

Проведення роботи по зверненню громадян.

      На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 68 проведено ряд заходів : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем.

Вжиті заходи щодо зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ.

В період підготовки до нового 2016 – 2017 навчального року були проведені наступні роботи:

за рахунок благодійних батьківських внесків

- виконане технічне обслуговування вогнегасників;

- проведено перевірку станів ізоляції електромережі та контору заземлення;

- проведено профілактичну дезінфекцію та дезінсекцію приміщень закладу;

- ремонт та заправка оргтехніки;

- оплата періодичних видань ;

- ремонт сантехники ;

- пофарбовано обладнання на групових ігрових та спортивному майданчиках до літнього оздоровлення;

- замінено пісок у пісочницях;

- ремонт роздягальні старшої групи;

- оновлення фасаду закладу;

- придбано медикаменти для медичного кабінету;

- придбано методична література, методичні посібники, канцтовари, іграшки;

- товари для дезінфекції, миття, прибирання.

      Аналіз виконання річного плану за 2016 – 2017 н.р. показав, що педагогічний колектив  спрямував свою діяльність на реалізацію своєї професійної майстерності у методичній, навчально-виховній роботі з дітьми, широкому впровадженню інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи з вихованцями та їх батьками, досягнення хороших результатів в опануванні знань дітьми та залученні їх до активної продуктивної діяльності за усіма лініях розвитку. А увесь колектив дошкільного закладу намагався, щоб дітям було затишно, комфортно, безпечно.

Таким чином, обрані форми і методи, об’єднанні зусилля адміністрації, педагогічного колективу, обслуговуючого персоналу та колективу батьків позитивно вплинули на результативність роботи з кадрами та навчання і виховання дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу колективу ДНЗ оцінено як задовільну.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 

Завідувач ДНЗ № 134                                   О.О. Литвин