Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

 

Звіт директора КЗДО № 134 ДМР за 22-23 рік

Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134 Дніпровської міської ради розпочав свою роботу в 1959 році. ДНЗ розташований у житловому будинку на першому поверсі. Розрахований на 40 місць.Мережа груп КЗДО № 134 станом на 01.09.2022 року складала 2 групи.Серед яких: 1 група 4-го року життя, 2 група 5-го, 6-го року життя.В групах протягом навчального року виховувалось 32 дітей. У 2023 році 11 вихованців старшої групи отримали дошкільну освіту та переходять до школи. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу у 2022/2023навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згіднозаяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини. Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття оформлювалася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 30.01.1998 № 32).Дошкільний навчальний заклад – одномовний (державна українська мова навчання).Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту». Режим роботи КЗДО № 134: п’ятиденний з 07.00 до 19.00. У закладі діє гнучкий режим перебування дітей, відповідно до запиту батьків.1 група – 10.5 годин ; 2 група – 12 годин. Протягом року навчання проводилося дистанційно. Для організації дистанційної роботи з усіма учасниками освітнього процесу (вихованцями, педагогами, батьками), відповідно до Методичних рекомендацій щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених Листом МОН №1/12490 - 23 від 21.08.2023, були виконані такі завдання :1. Вдосконалення дистанційної взаємодії з батьками та вихованціями через месенжер Telegram.2. Налагодження системи відеозанять педагогів ЗДО.3. Налагодження системи он-лайн занять з дітьми через ресурс конференцій Zoom, веб – сервис Google Classroom. Більше 90% педагогів повністю реалізовували освітню програму, завдання річного плану та дотримувалися розкладу занять відповідно своєї вікової групи, вели всю необхідну документацію. Найбільші труднощі виникли з оволодінням технічними засобами навчання, програмами для редагування відеозанять та специфікою спілкування з батьками дистанційно. Не дивлячись на всі труднощі, вихователям та іншим педагогам закладу вдалося налагодити гарний зворотній зв'язок з батьками вихованців. Он-лайн заняття з дітьми, проводилися 2 рази на тиждень з дотриманням всіх санітарних вимог, щодо цього процесу.Нажаль охопити 100% вихованців дистанційною роботою не вийшло через декілька причин: відсутність дітей на території України, відсутність технічних можливостей у вихованців, відсутність інтернет з’єднання в місцях перебування дітей тощо. Але, не дивлячись на всі труднощі, дистанційною освітньо-виховною роботою було охоплено - в середньому - 55 % вихованців з усіх вікових груп.Форма організації освітнього процесу• індивідуальна, групова.Типи занять:• фронтальні, групові, індивідуальні. Орієнтовний розподіл навчального навантаження на тиждень за віковими групами відповідав вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234) та Наказу Міністерства освіти і науки №446 від 20 квітня 2015 року «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».Заклад дошкільної освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту, колективному договору, річному плану роботи, освітньої програми «Дитина». КЗДО № 134:• задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;• забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;• створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;• формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;• сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;• здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;• є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;• здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу. Означені завдання мають реалізовуватися на різних рівнях. На державному рівні цей процес забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково- педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти.Упродовж 2022-2023 навчального року освітній процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних річних завдань: 1. Впровадження теми « Гра, як засіб формування творчої особистості».2. Формування основ патріотичного виховання дітей під час різних видів діяльності.3. Продовжувати роботу щодо формування культури здорового способу життя дітей дошкільного віку.Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ Заклад дошкільної освіти забезпечений кваліфікаційними педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень.На сьогодні, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не обмежується лише курсами підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації педагогів здійснюється дистанційною формою навчання . Педагоги мають можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами. Упродовж навчального року всі педагоги закладу вивчали сучасні актуальні проблеми та окремі аспекти дошкільної освіти через вище названі форми роботи та отримали відповідні сертифікати.Педагоги СертифікатиДиректор Литвин Олена Олексіївна «Дошкілля _Education_weeks» № KGN000116 «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні». « Навчання з попередження ризиків, від вибухонебезпечних предметів». «Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!».Вихователь Вєрьовкіна Світлана Геннадіївна «Дошкілля _Education_weeks» № KGN000117 «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи». «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні». «MS Office Excel». «Організаційно – технологічні особливості процесу дистанційного навчання. «Навчання з попередження ризиків вибухонебезпечних предметів». «Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!».Музичний керівникОстапенко Тетяна Юріївна «Дошкілля _Education_weeks» № KGN000117 «Безбарєрна грамотність» «Український музичний фольклор для дошкільників: обираємо матеріал та ефективні форми роботи». «Креативність і освіта: новий погляд і нові можливості». « Навчання з попередження ризиків, від вибухонебезпечних предметів».Керівник гуртка «Дошкілля _Education_weeks» № KGN000118 Методична робота з педагогічними кадрами у 2022/2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань.1.«Якісна освіта – запорука самореалізації особистості» (вересень).2.«Гра, як засіб формування творчої особистості» (листопад).3.«Виховуємо патріотів. Формування у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу» (березень).4.«Про результативність освітньої роботи з дошкільниками» (травень). Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари з педагогами. Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу. З метою реалізації завдань річного плану були проведені 100% колективні перегляди занять. Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів:- Співпраця з родиною – запорука успіху у вихованні дітей – дошкільнят.- Безпека під час війни.- Чи можлива якісна освітня робота педагога з дошкільнятами в дистанційному форматі?- Люби і знай свій рідний край.- Як розповісти дитині про війну.- Застосування ігрових технік при навчанні малюванню.- Ігрова діяльність – значення для життя та розвитку дитини дошкільного віку. - Національно – патріотичне виховання дошкільнят.- Вплив художнього слова на розвиток дитини. - Методичні рекомендації щодо підготовки та планування життєдіяльності дітей в літній період Вся ділова документація директора та педагогічних працівників в ЗДО велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог. Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу над науково-мето¬дичною проблемою проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу пе¬дагогів;- використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;- удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;- високий рівень вихованості та розвитку дітей;- сприятливий психологічний клімат у колективі; Методична робота в ЗДО була максимально гнучкою, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів – у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мав можливість взяти участь кожний педагог.Адміністрацією постійно контролювалося виконання річного плану. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, нарадах при директору, педагогічних радах. Для якісної реалізації головних задач систематично проводилось вивчення стану організації навчально-виховного процесу, яке включало: тематичне, вибіркове, комплексне, оперативне вивчення освітньо-виховного процесу всіх вікових груп ЗДО. Упродовж навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ЗДО:•висвітлення роботи закладу на сайті ЗДО та сторінки Телеграм;•використання «Курс «Дошкілля»;•ведення ділової документації. Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі: • мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, консультацій);• робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти. В роботі ЗДО з питань інформатизації є такі недоліки: • недостатня ІКТ-компетентність деяких педагогів;• недостатня оснащеність ЗДО комп’ютерною технікою. У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти у задовільному стані. Дошкільний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. Адміністрація закладу та працівники забезпечили високий рівень формування здорового та безпечного середовища, що сприяло розвитку дітей та їх адаптації до нових умов сьогодення. Зусилля педагогічного колективу спрямовані на те, щоб якнайкраще підготувати своїх вихованців до життя, озброївши їх знаннями, практичними вміннями та навичками. Педагогічний колектив дошкільного закладу продовжував реалізувати завдання Базового компонента дошкільної освіти, втілювати в практику оптимальні форми і методи роботи по розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, життєво важливих умінь і навичок, формуванню компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.Протягом навчального року було проведено ряд заходів з виховання та формування ціннісних орієнтацій дітей, зокрема, заходи національно- патріотичного виховання, з безпеки життєдіяльності, екології, здорового способу життя та ін. Було організовано співпрацю з батьками, зокрема, проведено батьківські збори, індивідуальні консультації та інші заходи. Також було проведено ряд заходів зі збереження і розвитку культурно-історичної спадщини. Педагоги ЗДО особливу увагу приділяли індивідуальній роботі, що сприяла подальшому розвитку дітей та адаптації дошкільного навчання. У травні 2023 року було проведено моніторинг рівня знань, умінь та навичок згідно з розділами програми в усіх вікових групах. 11 дітей шестирічного віку ідуть до школи. Результат свідчить, що діти-випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Вони мають достатній рівень соціального розвитку, дотримуються етичних форм спілкування з однолітками та дорослими, володіють формами висловлювання, вмінням вести діалог, спільно діяти в дитячому колективі.Тісна співпраця педагогів з учителями школи № 71 (обмін досвідом, бесіди, дискусії, участь у батьківських зборах тощо) сприяли підвищенню фахового рівня педагогів, психолого-педагогічній підготовці дошкільнят до навчання в школі. Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів, школи та батьків майбутніх першокласників. Для батьків проводились зустрічі з вчителями, які ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи. Педагоги активно взаємодіють з батьками, працюють над вдосконаленням системи комунікації з ними. На протязі 2022 -2023 навчального року колектив дошкільного закладу продовжував активно працювати над проблемою інтеграції сімейного та суспільного виховання дошкільників, активно залучаючи батьків та родичів дітей до співпраці з педагогами. Даний процес ускладнювался введенням воєнного стану. Використовувались різноманітні форми роботи з батьками:- Постійне надання інформації батькам, яка викладалася у різноманітних онлайн-спільнотах та на сайті закладу.- Оформлення фотовиставок на різні теми та виставок художніх робіт дітей.- Проведення індивідуальних бесід з батьками. При опитуванні батьків слід відзначити про такі результати роботи дошкільного закладу: більшість батьків та родичів вихованців (94%) відзначають, що діти із задоволенням займаються з вихователями ; батьків задовольняють педагоги, які працюють з їхніми дітьми і їхнє ставлення до дітей. Вихователі дошкільного навчального закладу постійно поновлювали інформації на сайті закладу, залучали батьків до організації освітньо-виховного процесу. Вдало проходили спільні виставки робіт батьків і дітей зарізними темами, конкурси малюнків.Турбуючись про життя та здоров’я дітей педагоги велику увагу приділяли фізичному вихованню дітей: заняттям з фізкультури, фізкультурно-оздоровчій роботі (ранковій гімнастиці, фізкультхвилинкам та фізкультпаузам). Для всебічного розвитку дошкільнят на протязі навчального року в ЗДО працював гурток з іноземної мови ( Англійської) Результатом цієї роботи є те, що діти 5-6 років проявляють інтерес до вивчення іноземної мови, досягають навчальних цілей, встановлених для свого вікового рівня, та мають базові знання та навички, що дозволяють їм розуміти прості тексти, виконувати ігрові вправи, що відповідають змісту Програми.Планування контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітньо-виховного процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям.Відповідно до річного плану роботи ЗДО протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей, та запобігання дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри тощо, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій. Результати діяльностіПід час роботи за навчальний рік досягнуті такі результати: забезпечення високої якості освітніх та виховних послуг; збільшення кількості задоволених батьків; забезпечення безпеки та здоров'я дітей під час перебування в закладі під час дії воєнного стану; створення сприятливої атмосфери для розвитку особистості дитини; успішне підготовка дітей до шкільного навчання. РекомендаціїНа основі аналізу роботи закладу протягом навчального року, можна зробити наступні рекомендації щодо подальшого розвитку закладу: забезпечити подальше покращення матеріально-технічної бази,  розробити більш ефективну систему співпраці з батьками,  розвивати педагогічну майстерність педагогічного колективу,  розробити план дій з підготовки дітей до школи та проводити їх відповідно до вимог освітньої програми; Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану на протязі всього навчального року, так і його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Як засвідчив аналіз діяльності закладу дошкільної освіти за минулий навчальний рік, проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік. План роботи на 2022/2023 був реальним, виконаний на достатньому рівні.