Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

 

Наказ " Про дотримання чинного законодавства....."

Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134"

Дніпровської міської ради

вул. Гончара Олеся23, м. Дніпро, 49005, е-mail, dnz134@dnіprorada.gov.ua,

 

НАКАЗ

 

01.09. 2023 р.                                                                                                                                № 15 о/д

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

            Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про

благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання», Бюджетного та Цивільного кодексівУкраїни, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року №_1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіббюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09 квітня 2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у

загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 23.08.2019  № 33 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб», з метою дотримання вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками, забезпечення доступності, безоплатності освіти

 

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма

учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та

обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2. Не допускати збір будь-яких готівкових внесків працівниками

закладу.

3. Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед

педагогічної громадськості щодо заборони примусово стягнення коштів з

батьків у вигляді благодійних внесків.

4. Довести до відома громадськості та батьків реквізити

розрахункового рахунку (банку) для зручності у разі бажання надання

благодійної допомоги навчальному закладу.

5. Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих

навчальному закладу як благодійна допомога.

6. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження

та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних

матеріалів на сайті закладу у розділі «Фінансова діяльність».

7. Постійно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність»,

розміщувати на сайті звіти про використання коштів.

8. Даний наказ розмістити  сайті у розділі «Фінансова діяльність».

9 Систематично, не рідше одного разу на півріччя проводити звітування

про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним

колективом та батьківською громадськістю.

10. Покласти персональну відповідальність за виконання даного наказу на вихователя Вєрьовкіну С.Г.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор КЗДО № 134                                                      Олена Литвин