Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

 

Нормативна - правова база під час воєнного стану

Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Закони України:

«Про освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

«Про дошкільну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

«Про охорону дитинства»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Положення:

про заклад дошкільної освіти (постанова КМУ від 27.01.2021 року №86)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-п#Text

Базового компонента дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України (далі-МОН) від 12.01.2021 №33)

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya

Листа МОН від 16.03.2021 №1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti

Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

5. Нормативних та розпорядчих документів щодо організаційних аспектів діяльності закладів дошкільної освіти України в умовах воєнного стану

- Закон України №2136-ІХ від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

- листи МОН:

-- від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»

 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini

--від 17.03.2022 №1/3475-22 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zarahuvannya-do-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ditej-iz-chisla-vnutrishno-peremishenih-osib

--від 22.06.2022 №1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zberezhennya-merezhi-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ta-zahistu-prav-yih-pracivnikiv

--від 27.07.2022 №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладу дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

 - Постанова КМУ від 28 липня 2021 р. №769 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019р. №530»

- Наказ Державної служби якості освіти України від 30 листопада 2020 №01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі дошкільної освіти»

- Наказ МОН України від 17.05.2021 №536 «Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення»

- Наказ МОН України від 15.03.2022 № 2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану»

- Наказ МОН України від 23.06.2022 № 586 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 527» (концепція національно-патріотичного виховання)

- Лист МОН України від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»

- Лист МОН України від 10.08.2022 № 1/9105-22  «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.»

- Лист МОН України від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у  2022/2023 навчальному році» 

- Лист МОН України від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»

- Лист МОН України від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»

- Наказ Мінекономіки від 28.09.2021 № 620-21 Про затвердження професійного стандарту "Керівник (ддиректор) закладу дошкільної освіти»

- Лист МОН України від 03.06.2022 № 1/6015-22 року «Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти»

- Наказ Мінекономіки від 19.10.2021 № 755-21 «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»

- Лист МОН України від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»

- Лист МОН України від 30.12.2021 № 1/23180-21 «Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах»

- Лист МОН України від 25.04.2022 № 1/4428-28 «Про методичні рекомендації» (Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях.

- Лист МОН України від 02.08.2022 № 1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році»

- Лист МОН України від 26.07.22 № 1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану»

- Лист МОН України від 30.05.22  № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»

- Наказ МОЗ України від 01.08.2022 № 1371 «Про затвердження ЗМІН до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» (зміни до санітарного регламенту)

- Лист МОН України від 29.06.2021 № 1/9-337 «Щодо сприяння розвитку мережі закладів дошкільної освіти (відділень, груп) різних типів та форм власності та належного фінансування галузі дошкільної освіти»

- Лист МОН України від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладів дошкільної освіти на рік»

- Лист МОН України від 26.07.2021 № 4.5/2170-21 «Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення»

- Лист МОН України від 21.01.2021 № 6/60-21 «Щодо зміни установчих документів закладів дошкільної освіти

- Лист МОН України від 25.06.2020 № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»

- Лист МОН України від 12.12.2019 №1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти»

- Лист МОН України від 12.12.2019 №1/9-766  «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»

- Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку

 - Програма обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (2020-2023 роки)

Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-okremi-pitannya-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20222023-navchalnomu-roci