Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

 

Робочий навчальний план ДНЗ

 

Погоджено:                                                                           Затверджено:

Диретор КЗДО № 134 ДМР                                                 Рішенням педагогічної ради

_______________Олена Литвин                                         Протокол № «__»________2023 р

«____»_____________2023 р.

 

 

 

        

 

               

                                                        

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) № 134»

Дніпровської міської ради

на 2023 – 2024 навчальний рік

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2022

 

 

 

 

ЗМІСТ

І

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2021-2022 н.р.

3

1.1

Інформаційні відомості

3

1.2

Методична робота

6

1.3

Результативність навчально-виховного процесу

10

1.4

Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей

11

1.5

Завдання на новий 2022 – 2023 навчальний рік

14

1.6

Пріоритетні напрямки роботи колективу

14

1.7

Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ

14

ІІ

Методична робота з кадрами

19

2.1

Заходи підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу

19

2.2

Самоосвіта

21

2.3

Консультації для вихователів

22

2.4

Засідання педагогічної ради

23

2.5

Колективні перегляди

25

ІІІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

25

 

Контроль і керівництво освітнім процесом

25

ІV

Організаційно-педагогічна робота

28

4.1

Оснащення педагогічного процесу

28

4.2

Перспективність і наступність у роботі ДНЗ і початкової школи

29

4.3

Робота з дітьми мікрорайону

31

4.4

Виставки дитячих робіт

31

4.5

Свята та розваги

32

4.6

Тематичні дні

32

4.7

Тематичні заходи

33

4.8

Спортивні розваги

33

V

Методична робота                                 

34

VI

Взаємодія дошкільного закладу з батьками                              

36

6.1

План роботи з батьками

36

6.2

Загальні батьківські збори

37

6.3

Групові батьківські збори

37

6.4

Консультації для батьків

38

VII

Адміністративно-господарська діяльність (план роботи)

39

VIII

Додатки

41

8.1

Медична робота

41

8.2

Лікувально - профілактична робота

41

8.3

Протиепідемічна робота

43

8.4

Санітарно-гігієнічна робота

43

8.5

Робота з основ та безпеки життєдіяльності в дошкільному закладі

44

8.6

План заходів щодо « Охорони дитинства»

45

8.7

План заходів щодо « Охорони життя та безпеки життєдіяльності   дітей»

47

8.8

План роботи на оздоровчий період.

47

8.9

Гурткова робота                                                                                     

53

 

 

І розділ

Аналіз освітньої та методичної роботи

Комунального закладу освіти (дитячий садок) № 134» ДМР

за 2021 – 2022 навчальний рік

 

 1. Інформаційні відомості:

        Комунальний заклад дошкільної  освіти  (дитячий садок) № 134» Дніпровської міської ради розпочав свою роботу в 1959 році. Знаходиться за адресою: м. Дніпро, Соборний р - н , вулиця О. Гончара, 23.

Електронна адреса: dnz134@ dhp.dniprorada.gov.ua. Сайт:[email protected] .

       ДНЗ розташований у житловому будинку на першому поверсі. Розрахований на 40 місць.

       Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу.

 

Відомості

Показники

1.

Повна назва закладу

Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134» Дніпровської міської ради

2.

Тип закладу

Дошкільний навчальний заклад  (дитячий садок) Загального розвитку

 

3.

Код ЄДРПОУ

12241200000027747

 

4.

П.І.Б. завідувача

Литвин Олена Олексіївна

 

5.

Державна атестація

10.11.15 – 16.11.15 н

Наказом відділу освіти Жовтневої у м. Дніпропетровську ради від 07.12.2015  № 319  "Про результати комунального навчальний заклад (дитячий садок) № 134 Дніпровської міської ради" підтверджено право закладу на надання дошкільної освіти.

 

6.

Мова навчання

Українська мова навчання

 

7.

Число місць за типовим

проектом

40

8.

Кількість вихованців

40

 

9.

Кількість груп (усього)

2

 

 

10.

 

Режим роботи груп:

10,5 годин

 

 

2

11.

Всього працівників:

- педагогічний персонал

- обслуговуючий персонал

12

6

6

12.

Загальна площа будинку

405,6 кв.м

 

13.

Площа земельної ділянки

1200  кв.м

 

    

      Мережа груп КЗО ДНЗ № 134  станом на 01.09.2021 складала 2 групи.

Серед яких: 1 група 4-го року життя, 2 група 5-го, 6-го року життя.

      В групах протягом навчального року виховувалось 47 дітей. У 2021 році   20  вихованців старшої групи  отримали дошкільну освіту та переходять до школи.

       Прийом дітей до дошкільного навчального закладу у 2021/2022

навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згідно

заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини.  Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття оформлювалася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 30.01.1998 № 32).

       Режим роботи ДНЗ № 134: п’ятиденний з 07.00 до 17.30. У закладі діє

гнучкий режим перебування дітей, відповідно до запиту батьків.

1 група – 10.5 годин ; 2 група – 10,5 годин.

       Дошкільний навчальний заклад – одномовний (українська мова навчання).

       Протягом 2021 - 2022 навчального року дошкільний навчальний заклад

відвідувало в середньому 42 дітей. Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту».

     

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ

     Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

Якісний склад

Кількість

%

Вища освіта

4

 

80

Середня спеціальна

2

 

20

 

Вік педагогічних працівників

 

30-40 років

40 - 55 років

Більше 55 років

0

 

4

2

 

Форма організації освітнього процесу

• індивідуальна, групова.

 

Типи занять:

• фронтальні, групові, індивідуальні.

 

      Організація навчально-виховного процесу дошкільного закладу в 202  - 2022 навчальному році здійснювалась згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта України 21 століття»,  з Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Базовим компонентом (нова редакція), затвердженою освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» в усіх вікових групах.

      У закладі є необхідна нормативно-правова база – щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим завданням є формування у дітей мотивації здоров’я і  навичок здорового способу життя.

       В КЗДО №134 створено сприятливі умови для навчання, виховання та гармонійного розвитку дітей відповідно вікових особливостей та вимог Базового компоненту.

       Персонал закладу   втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів.

 

Управлінська діяльність

     Сучасний керівник дошкільного навчального закладу має реалізувати в

своїй управлінській діяльності завдання які зазначені Конституцією України,

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про

дошкільний навчальний заклад», Конвенцією про права дитини, Законом

України «Про охорону дитинства». Положенням про дошкільний навчальний

заклад України (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), власним Статутом (зареєстрований 04.07.2006 року, номер запису   12241050001027747 ).

     За змістом управлінська діяльність керівника ДНЗ є перетворювальною

діяльністю, спрямованою на змінювання плану розвитку ДНЗ, методів

управління педагогічним процесом, на зміни особистості самого керівника й

пов’язаною з виконанням різноманітних функцій; за формою - комунікативна

діяльність, що включає безпосереднє й опосередковане спілкування у процесі

прийняття управлінського рішення; за структурою – ціннісно - орієнтаційна

діяльність, спрямована на формування системи цінностей керівника та її

перенесення на учасників педагогічного процесу.

     Перед керівником дошкільного навчального закладу стоять завдання

динамічно розвивати зміст навчально-виховного процесу, підвищувати його

Директор  закладу Литвин О.О. володіє основними рисами керівника

сучасного ДНЗ: творчий підхід до організації професійної діяльності,

вироблення індивідуального стилю професійної діяльності, самостійність при

конструюванні оригінальних управлінських рішень.

      Визначаючи основну мету розвитку дошкільного навчального закладу,

прогнозуючи напрями подальшої роботи та організовуючи весь педагогічний

процес, керівник постійно порівнює здобуті результати із запланованими через важливу функцію управлінської діяльності - контроль. Адже саме за допомогою контролю накопичуються дані про результати педагогічного процесу, фіксуються відхилення від запланованих завдань, а також виявляється наявність перспективного досвіду.

     Управлінська діяльність здійснювалася адміністрацією в усіх сферах

життєдіяльності: вчасно видавалися накази та розпорядження, систематично

контролювалося їх виконання; постійно відстежувалося виконання завдань річного плану; систематично здійснювався контроль за організацією

харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньо-виховної,

оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем

компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю

заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях

педагогічних рад, нарадах при завідувачеві.

      Управлінська діяльність в закладі це певна система роботи яка включає в

себе наступні складові: планування, організація - надання методичної

допомоги -› контроль, збір інформації -› аналіз, обговорення -› вироблення

рішень, відпрацювання заходів по усуненню недоліків.

 

1.2 Методична робота

       Методична робота з педагогічними кадрами у 2021 - 2022  навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Для підвищення рівня фахової майстерності педагогами закладу протягом всього навчального року відвідувались різноманітні методичні об’єднання. Всі слухачі звітувалися на оперативних нарадах перед колективом.

       З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Треба відмітити, що педагоги поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1.

Вєрьовкіна Світлана Геннадіївна

Формування екологічної свідомості дітей.

2.

Лебединець Світлана Ігорівна

Естетичне виховання дітей.

 

3.

 

Юрченко

 

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Здійснювалася підписка на періодичні видання:

 • «Дошкільне виховання»;
 • «Дошкільний навчальний заклад»;
 • «Методична скарбничка вихователя»;
 • «Палітра педагога»;
 • «Практика управління дошкільним закладом»;
 • «Пожежний вісник».

      Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, упроваджують перспективний педагогічний досвід з питань безпеки життєдіяльності дітей, валеології.

     Планування педагогічного процесу здійснено відповідно до інструктивно - методичного листа МОН України «Щодо  організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2021/2022 навчальному році» від 30.07.20 р. № 1/9-411 з яким педагоги ознайомлені на педагогічній годині та «Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446.

     Плани вихователями пишуться на навчальний рік (з 1 вересня по 31 травня) та на літньо - оздоровчий період (з 1 червня по 31 серпня).      Навчально-виховний процес планується за інтегрованим та тематичним плануванням. План індивідуальної роботи з дітьми планується систематично, відповідно до результатів діагностичних зрізів.

    

     Відповідно до річного плану роботи дошкільного закладу, були проведені:

І. Засідання педагогічних рад:

1. «Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2021– 2022 навчальний рік» (серпень);

2. «Естетичне виховання дітей через різні форми організації художньої діяльності»(листопад)

3. «Система організації безпеки життєдіяльності дітей»(березень)

4. «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками» ( травень).

ІІ. Колективні перегляди занять:

1.Заняття з естетичного виховання для дітей молодшого дошкільного віку «Петриківський розпис». Молодша група (листопад).                        Вихователь Лебединець С.І.

2.Заняття з естетичного виховання для дітей старшого дошкільного віку            « Кераміка. Село Опішне» (листопад). Вихователь Вєрьовкіна С.Г.                    

3.Заняття з формування безпечної поведінки  у дітей старшого віку                 « Безпека на дорозі – безпека життя» (березень). Вихователь  Вєрьовкіна С.Г.                     

4.Заняття з формування безпечної поведінки  «Безпечні та небезпечні розваги маленьких звірят». Молодша група (березень). Вихователь  Лебединець С.І.

 

IV. Режимні  моменти (жовтень-травень).

 

V. Консультації (щомісяця):

1.«Інструктивно – методичні рекомендації  «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2022 /2023 н.р.».

2.Лист МОІН України від 31.08.2021 №1/9- 492 « Про умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020».

3. Консультація – огляд періодичних фахових видань, як чинника методичного забезпечення освітнього процесу.

4.«Мовлення дитини». Впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція).

5.«Дивосвіт природи розкриває гра».

6.  Дидактичні ігри з використанням методу моделювання для дітей старшої групи».

7. « Фетрові скоромовки». Формування дикції дітей.

8.« Дошкільник і книжка:щоб знайомство було вдалим» .

9. « Гра дитини». Впроваджуємо оновленний  Базовий компонент дошкільної освіти.

10.« Дозвольте дітям гратися!» Роль дорослого в розгортанні вільної дитячої гри.

11.« Дитина в природному довкіллі». Впроваджуємо оновленний  Базовий компонент дошкільної освіти.

12.« Дитина в соціумі» Базовий компонент дошкільної освіти.

13.« Літні ранки у дружньому колі» (Ранкові зустрічі).

14.Методичні рекомендації щодо підготовки та планування життєдіяльності дітей в літній період

 

VI. Тематичні дні:

- «День сім’ї» (вересень);

- «День здоров’я» (остання п’ятниця місяця);

- «День казки» (третій четвер місяця);

- « День довкілля» (перший понеділок місяця ;

- « День патріота України»(друга середа місяця);

- «День уважності».

 

VII. Тематичні заходи:

- місячник «Увага! Діти на дорозі» (вересень);

- тиждень української мови (жовтень);

- тиждень безпеки (листопад, квітень);

- тиждень фізкультури (травень).

 

       Складено модель та плани по групам, організовано роботу педагогічних годин з проблеми креативної освіти, визначено основні показники та рівень психологічної готовності педагогів через проведення анкетувань. Вихователями зібрано матеріал та створено куточок, який освітлює дану проблему. Створено середовище для організації життєвого простору дітей з пріоритетом креативного та художньо-естетичного розвитку. В кожній віковій групі організовано куточок креативності, в якому знаходяться різні матеріали (ґудзики, скляні кульки, кольорові нитки, намисто, природний матеріал, скринька здивувань) для формування у дітей фантазії, творчості, художньо-естетичного розвитку.                                                                                      В процесі реалізації роботи підвищився рівень творчої активності педагогічних кадрів, теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження в практику інноваційних технологій розвитку творчих здібностей дітей.

     У дошкільному закладі плідно працювали гуртки:

1. Англійська мова (керівник Крісанова О.В.)                                                         для дітей старшого та середнього дошкільного віку;

2. Театральне мистецтво (музичний керівник Остапенко Т.Ю.)                      для дітей молодшо-середнього дошкільного віку.                                      

Роботу, яких планується продовжувати і надалі.

     Згідно з річним планом в КЗДО № 134 проведено:

1. Конкурси на краще оформлення ігрових куточків в групах (вересень);

2. Виставка «Уже в саду гуляє осінь» (поробки з природного матеріалу) (листопад);

3. Ярмарок педагогічних ідей та технологій  (січень-лютий);

4. Кращий куточок для батьків (квітень).

5. Виставки дитячих малюнків :

- «Моє рідне місто»;

- «Осінь – чарівниця»;

- «Моя країна – Україна»;  

- «Ой весела в нас зима»;

- «Хай завжди буде мама , хай завжди буду я»;

- «Великдень»;

- «Бережіть природу»;

- «Малюнок на асфальті».

 

       На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.

Проведення  всіх цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

 

1.3 Результативність навчально-виховного процесу

       Два рази на рік вихователями проводиться моніторинг рівня знань дітей по всім віковим групам – вересень-травень. Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2021– 2022 навчальному році проводилося з дітьми відповідно до програми «Дитина в дошкільні роки».

 

Група, вік дітей

Рівень знань на початок навчального року

Рівень знань на кінець навчального року

Група №1 «Капітошки»,

4-й р.н.

Високий рівень – 7 %

Середній рівень –  71 %

Низький рівень – 22 %

Високий рівень – 20 %

Середній рівень – 76 %

Низький рівень –  4  %

 

Група № 2 «Пізнайки»

5 –й, 6-й р.н.

Високий рівень – 19 %

Середній рівень – 75%

Низький рівень – 6 %

Високий рівень – 56 %

Середній рівень – 43 %

Низький рівень – 1 %

 

   

      Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні.

      З питання наступності дошкільного закладу та школи систематично ведеться робота. Вихователями відстежується результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.н.). Організовувалися спільні свята та розваги.

     Систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону, закріпленому за дошкільним закладом для подальшого влаштування у дитячий  заклад.

Своєчасно та систематично доводиться  інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.  Діти 5-річного віку, неохоплені дошкільною освітою, знаходяться під патронатом дошкільного закладу. Педагоги залучають цих дітей до індивідуальних занять протягом навчального року, знайомлять батьків з програмою, за якою діти будуть навчатися. Однак, у цьому році жодна дитина не відвідувала цих занять, тому що батьки оформили дітей до підготовчих класів при школах.

       Колектив дошкільного закладу протягом всього навчального року працював над питанням зближення з сім’єю: досягнення взаєморозуміння і тісного контакту.

       В дошкільному закладі організований консультативний пункт для батьків, проводяться спільні дозвілля, практичні заняття, проводяться бесіди, анкетування,  дні відкритих дверей, де батьки знайомляться з освітньо - виховною роботою ДНЗ.

       З метою підвищення активності і взаємодії пед. колективу з родиною, адміністрацією були сплановані та проведені такі форми роботи:

1. Педагогічні бесіди.

2. Консультації для батьків:

- «Як уберегтися від коронавірусу» (вересень);

- «Гаджети в житті дитини: за і проти» (жовтень);

- "Бережи зір з молоду, дитяча гімнастика для очей" (листопад);

- «Вплив музики на інтелект дитини» (грудень);

- «Що таке булінг та як з ним боротися» (січень);

- «Вплив ЗМІ на розвиток дитини - дошкільника» (лютий);

- «Батькам про цінність сюжетної гри» (березень);

- «Попередження насильства, жорсткості в сім`ї та в дитячому колективі» (квітень);

- «Як зробити свій дім безпечним для дітей» (травень);

- «Щеплення – єдиний метод захисту малюка від інфекційних хвороб»

(червень).

3. Загальні батьківські збори:

- «Взаємодія ДНЗ та родини».(Спонукати батьків до об'єднання зусиль із педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання  та навчання дітей дошкільного віку.

- «Національно-патріотичне виховання дошкільників».

4. Групові батьківські збори:

Молодша група:

1. Спільна робота вихователя та сім ї з формування життєвої компетенції малюків у світлі вимог освітньої  програми «Дитина в дошкільні роки».

2. Психологічна характеристика віку.

3. Вибори батьківського комітету групи.

4.Завдання патріотичного виховання дошкільників у світлі вимог БКДО.

5. « Культура спілкування батьків та дітей».

6. Підведення підсумків навчально-виховної роботи з дітьми 4-го року життя.

Старша група:

1.Завдання і зміст навчально-виховної роботи на навчальний рік за програмою «Дитина в дошкільні роки».

2. Особливості психічного та фізичного розвитку дітей 6-го року життя.

3. Вибори батьківського комітету групи.

4. В чому полягає психологічна готовність дитини до навчання в школі.

5.Основи формування національного самосвідомості дошкільників.

6.Підсумки навчально-виховної роботи з дітьми 6-го року життя (аналіз засвоєння програми).

 

 

 

 

 

1.4 Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей

 

Показн. стану

здор.

Кільк. показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

І

ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

Кількість дітей

35

25

0

50

10

0

%

58

42

0

84

16

0

 

        Педагогами враховуються ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартувальних заходів, підбору рухливих ігор, ігор - естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

       У 2021 -2022 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу складало  - 80 %.

Кращим відвідування дітей було у групах старшого  дошкільного віку  (вихователь Вєрьовкіна С.Г.) Менше відвідування було у групі молодшого віку (вихователь Лебединець С.І.) Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

        Харчування дітей відповідає встановленим грошовим нормам. Вартість харчування 50.05 гривень на одну дитину. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

       Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядаються на засіданнях при завідувачеві, аналізуються показники та розробляються заходи щодо їх покращення.

      Загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї надається велике значення з метою зниження захворюваності дітей. Постійно проводяться оздоровчі заходи :

- загартування повітрям і водою;

- попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності;

- проведення занять з працівниками - надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Ці питання розглядаються на засіданнях педагогічної ради, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється, відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці відбувається за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці, Ради дошкільного закладу.

       Певна робота проводиться з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально - виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, розглядаються на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

Таким чином, контроль з питань з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ  має комплексний характер і вчасно реалізовується адміністрацією.

На жаль, у дошкільному закладі відсутня окрема фізкультурна зала та музична,  що не дає можливості виконати вимоги Базового Компоненту щодо фізичного розвитку дошкільників у повному обсязі.

       Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснюється згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснюється адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

За рахунок позабюджетних благодійних внесків батьків в дошкільному закладі було зроблено:

- проведено перевірку станів ізоляції електромережі та контору заземлення;

- проведено профілактичну дезінфекцію та дезінсекцію приміщень закладу;

- ремонт та заправка оргтехніки;

- оплата періодичних видань ;

- ремонт сантехники ;

- пофарбовано обладнання на групових ігрових та спортивному майданчиках до літнього оздоровлення;

- замінено пісок у пісочницях;

- придбано методична література, методичні посібники, канцтовари, іграшки;

- товари для дезінфекції, миття, прибирання.

      Матеріальні цінності оформлюються відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально – технічної бази дошкільного закладу, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. Своєчасно привезений та замінений пісок в пісочницях.

Контроль за позабюджетними коштами здійснюється батьківською радою дошкільного закладу. Таким чином, за звітній період матеріально-технічна база зміцнена на 30%. За результатами виявлено, що в ДНЗ переважає творче середовище, робота супроводжується емоційним підйомом, позитивним оптимістичним настроєм.

       Річний план за 2021 - 2022 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Виконаний на 90%. Проте в організації освітньо - виховного процесу залишаються нерозв’язаними такі питання:

- залишається гострою проблема створення психологічного розвантаження;

- посилити роботу за станом розвитку зв’язного мовлення дошкільників (усі вікові групи);

- приділити більше уваги різні види художньої праці.

       Проаналізувавши роботу дошкільного закладу на педраді, колектив дійшов висновку, що в новому навчальному році необхідно:

- зберігати психічне та фізичне здоров’я дітей;

- приділити увагу вихованню у дітей національної свідомості;

- стимулювати творчий підхід вихователів до реалізації наміченого;

- вихователям молодшої групи здійснювати увагу по вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок, самообслуговування;

- вихователям старшої групи посилити роботу з різних  видів  художньої праці;

- продовжувати розвивати взаємодію дитячого садка і батьків.

        Вважаємо, що роботу педагогічного колективу можна оцінити як задовільну.

 

1.5 Завдання на новий 2022 – 2023 навчальний рік

     Зважаючи на аналіз освітньої роботи у 2021 - 2022 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом із батьками визначає такі пріоритетні завдання на 2022 -2023 навчальний рік:

1. Розпочати роботу з теми « Гра, як засіб формування творчої особистості».

2. Формувати основи патріотичного виховання дітей під час різних видів діяльності.

3. Продовжувати працювати щодо формування культури здорового способу життя дітей дошкільного віку.

 

1.6 Пріоритетними напрямками роботи колективу вважати:

• забезпечення доступності та якості дошкільною освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку навчання і виховання дітей;

• об'єднання зусиль сім'ї та дошкільного закладу у вихованні здорової дитини.

• впровадження дистанційних форм спілкування з батьками.

 

       Для вдосконалення навчально-виховної роботи в ДНЗ використовувати сучасні новітні технології, авторські програми, практичні рекомендації Управління освіти і науки Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Міського методичного центру та експериментальних дошкільних закладів.

1.7 Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ.

Конституція України.

Конвенція ООН про права дитини, 1991 р.

Закони України:

- Закон України «Про Освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту» (із змінами);

- Закон «Про мови в Українській РСР»;

- Закон «Про дитяче харчування»;

- Закон України «Про охорону праці»;

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності »;

Акти Кабінету Міністрів України:

- від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад";

- від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі";

- від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

 

Накази Міністерства:

- від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

- від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

- від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

- від 16.08.2004  N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

- від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

- від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"

- від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

- від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

- від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

- від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

- від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

Листи Міністерства:

- Лист Міністерства №1/9-411 від 30.07.2020 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021навчальному році»;

- Лист Міністерства № 1/9-394 від 22.07.2020 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році»;

- Лист МОІН України від 31.08.2020 №1/9- 492 « Про умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020»;

- Лист МОН № 1/9 – 219 від 23.04.2020, №1/9 - 269 від 22.05.2020

- Лист МОН №1/9 – 750від 09.12.2019 « Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»;

- Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом";

- Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів";

- Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах";

- Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків";

- Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку";

- Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

- Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

- Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

- Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

 

Накази інших Міністерств:

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

- Базовий компонент дошкільної освіти.

- Пріоритетні напрямки роботи дошкільної освіти на 2020 -2021 н. рік.

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

- Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина».

- Програма розвитку, навчання та виховання дітей  «Дитина в дошкільні роки».

- Програма розвитку, навчання та виховання дітей «Українське дошкілля».

- Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку».

- Перспективне планування роботи з дітьми старшого дошкільного віку за програмою «Дитина в дошкільні роки».

- Перспективне планування роботи з дітьми середнього  дошкільного віку за програмою «Дитина в дошкільні роки».

- Авторська програма М. Єфіменко «Театр фізичного виховання дошкільників» .

- Петерсон «Грайлик».

- Крутій К.Л. «Подорож у довкілля».

- Крутій К.Л. «Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення».

- Крутій К.Л. « Конспекти занять із художньо – мовленнєвої діяльності. Старша група».

- Крутій К.Л. « Конспекти занять із фізичної культури».

- Крутій К.Л « Навчання дітей укр. мови: теорія і практика».

- Крутій К.Л. « Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів».

- Крутій К.Л. « Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності».

- Крутій К.Л. « Навчання дітей української мови: теорія і практика».

- Крутій К.Л. « Створення мовленнєвого середовища».

- Крутій К.Л. « Методика проведення індивідуальних занять із мовленнєвопасивними дітьми дошкільного віку».

- Крутій К.Л. « Конспекти занять до зошита «Математична веселка».

- Крутій К.Л. « Економічне освіта старшого дошкільного віку».

- Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

- Крутій К.Л « Коммуникативно – развивающая технология обучения русскому языку и развития речи детей».

- Педагогічна технологія пропедевтики добукварного періоду навчання грамоти дітей середнього дошкільного віку.

- Система роботи з формування екологічної освіти та виховання дітей молодшого і середнього дошкільного року.

- Організована навчально – пізнавальна діяльність дітей старшого дошкільного віку.

- Ігнатієва С.А. «Довкілля».

- Богуш А.М. «Довкілля. Для дітей дошкільного віку».

- Л.М.Шульга «Розвиток творчих здібностей у дітей середнього дошкільного віку».

- Л.М. Шульга « Розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку».

- І.О. Ликова « Образотворча діяльність в дитячому садку».

- Горошко Н.А.« Зображувальна діяльність у дошкільних навчальних закладах».

- Ігнатієва С.А. « Математика».

- Новикова В.П.« Математика в дитячому садку. Конспекти занять для роботи з дітьми 5-6 років».

- Новикова В.П.« Математика в дитячому садку. Конспекти занять для роботи з дітьми 4-5 років».

- Білан О.І. «Валеологія дошкільникам».

- Дошкільний курс « Валеологія.

 (Методичні рекомендації для вихователів дитячих закладів)

- Валеологія у дошкільному закладі. (Посібник для вихователів)

- Шахненко В.І. « Абетка здоров’я».

- Лохвицька Л.В. « Дошкільникам про основи здоров’я».»

- О.М. Каплуновська «Дошкільникам про Космос».

- «Ми діти галактики» ( Всі досліди з практики)

- О.Білан «Екологічне виховання дітей дошкільного віку».

- В.Л.Сухар «Ознайомлення з природою та розвиток мовлення».

- Н.С.Голицина « Екологічне виховання дошкільнят».

- Лущик І.В. « Фізичне виховання дошкільників».

- Тимошенко Л.М. « Конспекти занять із фізичної культури. Середня група.».

- «Українські рухливі ігри (Методичний посібник).

- Єфименко Н.Н.« Физкультурные сказки».

- Мицкан Б.« Рахункова абетка» ( Фізичні вправи, ігрові комплекси).

- Е.Ф. Лозинска  « Українське народознавство дітям дошкільного віку».

- О.В. Гноінська « Державні та національні символи України».

- « Система роботи з формування екологічної освіти та виховання дітей молодшого і середнього дошкільного року».

- Сухар В.Л.« Ознайомлення з навколишнім світом та розвиток мовлення».

- Сухар В.Л. « Ігрові заняття з розвитку мовлення».

- І.М. Лап шина« Дошколярик».

- Сухар В.Л. « Правила дорожнього руху».

- Чуб Н.В. « Ігри упродовж дня».

- Нечипорук Н.І.« Розвивальні ігри для дошкільників».

- Фесюкова Л.Б.« Креативні завдання и схеми для дітей 4-7 років»

- Фесюкова Л.Б.« 300 розвивальних ігор».

- Фесюкова Л.Б.« Педагогічна скринька».

- Богуш А.М. « Перші кроки грамоти: перед шкільний вік».

- «Бережи здоров'я змалку» -   Л.В. Калуська.

- Зайцева Л.І. « Розкриваємо таємниці довкілля».

- Зайцева Л.І. « Формування логіко – математичної компетентності дітей»

 

 

 

 

 

II розділ             Методична робота з кадрами

 

Мета: забезпечити високий рівень виховання та навчання дошкільників відповідно до вимог освітньої програми розвитку, навчання та виховання дітей «Дитина в дошкільні роки».

 

2.1. Заходи підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу

 

№з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

1.

Забезпечення участі кожного педагога в роботі міських та садових методичних заходів, з метою підвищення їх теоретичного рівня та фахової майстерності.

 

згідно з планом роботи ММЦ, ДНЗ

завідувач

 

 

2.

Вивчення та впровадження в практику роботи ДНЗ методичних рекомендацій МОН  України, міського управління освіти.

протягом року

 

завідувач пед.

колектив

 

 

3.

Індивідуальні консультації педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

протягом року

завідувач

 

 

4.

Проведення пересувних виставок-презентацій нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики.

1р\

квартал

завідувач

 

5.

Діагностика педагогічної майстерності педагогічних працівників ДНЗ.

2 півр.

завідувач

 

 

6.

 

Якісний аналіз педкадрів.

до 05.09

завідувач

 

7.

З метою підвищення якості освітнього процесу та фахової майстерності педагогів: проводити взаємовідвідування занять між колегами; здійснювати контроль за підготовкою пед. працівників до робочого дня та веденням ділової документації згідно вимог.

протягом року

 

завідувач вихователі

 

 

8.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

- направити на курси підвищення

кваліфікації  вихователів.

 

протягом

року

 

 

завідувач

 

9.

Проведення педагогічних годин

Мета: знайомити педагогічний колектив з інноваційними педагогічними технологіями, кращими педагогічними досвідами, новинками методичної літератури, фахової преси з питань впровадження нової редакції БКДО, програм розвитку дітей дошкільного  віку.

 

- Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році. Граничні навантаження на дошкільників різних вікових категорій.

- Підготовка до Тижня безпеки дитини;

- Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: пріоритетні завдання ДНЗ;

- Комплексний контроль за якістю освітнього процесу в групі: основні завдання;

- План підготовки до Тижня укр. мови;

- Оцінка досягнень дітей в контексті Освітньої програми  «Дитина в дошкільні роки»;

- Оцінка результативності роботи з охорони життя і безпеки життєдіяльності дошкільників;

- Звіт педагогів про проходження курсової перепідготовки та участь у районних методичних заходах;

- Звіт про роботу гуртків у ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

листопад

 

 

грудень

 

лютий

 

березень

 

квітень

 

за графіком

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

завідувач

 

 

завідувач

 

завідувач

 

завідувач

 

завідувач

 

 

завідувач

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Самоосвіта

 

№з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

1.

Систематичне вивчення стану самоосвіти педагогів з метою надання методичної допомоги. Систематичне ведення щоденника з підвищення професійного рівня педагога, як обов’язкової документації.

 

протягом року

 

завідувач

 

 

2.

Обговорення та затвердження індивідуальних проблемних тем самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік.

 

вересень

 

завідувач

 

 

3.

Складання індивідуальних планів роботи із самоосвіти згідно індивідуальних проблем, над якими працюють педагоги.

 

вересень

 

завідувач

 

 

4.

Проведення Днів методичного навчання педкадрів з метою:

- оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради пед.працівникам);

- надання методичної допомоги з питань самоосвіти та атестації.

 

1р\міс

 

завідувач

 

 

5.

Творчі звіти педагогів з  індивідуальних проблем самоосвіти. 

 

згідно з планом роботи

вихователі

 

6.

Активне залучення педагогів до обміну досвідом роботи  на сторінках інтернет-сайту ДНЗ.

 

протягом року

завідувач

 

 

 

 

 

2.3. Консультації для вихователів

 

 

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.

Індивідуальні консультації щодо планування навчально-виховного процесу.

постійно

завідувач вихователі

 

2.

«Інструктивно – методичні рекомендації  «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2022 /2023 н.р.».

вересень

завідувач

 

 

Лист МОІН України від 31.08.2021 №1/9- 492 « Про умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020».

вересень

завідувач

 

3.

Консультація - огляд

періодичних фахових видань,

як чинника методичного

забезпечення освітнього процесу

вересень

завідувач

 

4.

Співпраця з родиною – запорука успіху у вихованні дітей – дошкільнят.

вересень

Лебединець С.І.

 

5.

Безпека під час війни.

жовтень

Вєрьовкіна С.Г.

 

6.

Чи можлива якісна освітня робота педагога з дошкільнятами в дистанційному форматі?

листопад

 

 

7.

Люби і знай свій рідний край.

грудень

Лебединець С.І.

 

8.

Як розповісти дитині про війну.

січень

.Вєрьовкіна С.Г.

 

 

9.

 

 

лютий

 

 

10.

 

березень

Лебединець С.І.

 

11.

 

квітень

 

 

12.

«Застосування ігрових технік при навчанні малюванню»

травень

Вєрьовкіна С.Г.

 

 

13.

Методичні рекомендації щодо підготовки та планування життєдіяльності дітей в літній період

 

травень

 

завідувач

 

 

 

2.4 Засідання педагогічної ради

 

№п/п

Тема заходу,порядок денний

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.

Педагогічна рада № 1

Тема: «Якісна освіта – запорука самореалізації особистості». Затвердження річного плану, аналізу роботи в літній оздоровчий період.

Очікувані результати:                         Спрямування освітнього процесу ЗДО на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, внесення своїх пропозицій та коректив до регламентації та організації діяльності педагогічного колективу закладу в новому навчальному році; ознайомлення з планом роботи на навчальний рік, усвідомлення основних цілей та завдань, перспективи розвитку закладу; визначення відповідальних за конкретні результати роботи.

Порядок денний:

1. Аналіз освітньої та методичної роботи колективу за минулий рік.

2. Підсумки літньої оздоровчої кампанії. Проблемний аналіз роботи дошкільного навчального закладу в літній оздоровчий період.

3. Презентація річного плану роботи КЗДО. Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО на 2022 -2023 навчальний рік.

4. Затвердження програм та методичних посібників для навчально-виховної роботи, форм планування навчально-виховної роботи, розкладу занять, графіків роботи гуртків.

5. Затвердження програми підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів, навантаження і графіку роботи педагогів на новий навчальний рік.

6. Ознайомлення з перспективний планом атестації і проходження курсової перепідготовки.

7.Організаційні питання початку нового навчального року.

 

вересень

 

завідувач вихователі

 

2.

Педагогічна рада № 2

Тема: «« Гра, як засіб формування творчої особистості».

Порядок денний:

1. Роль педагога в дитячій грі.

2. Дидактична гра як засіб розвитку творчих здібностей.

3.  Гра - драматизація як засіб розвитку акторських здібностей дітей.

 

листопад

 

завідувач вихователі

 

3.

Педагогічна рада № 3

Тема: «Виховуємо патріотів». Формування у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу».

 

Очікувані результати:

Підвищити рівень професійної компетентності педагогів з питань національно-патріотичного виховання дошкільників. Систематизувати знання педагогів про організацію освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку з питань патріотичного виховання. Закріпити знання вихователів про сучасні вимоги щодо формування у дітей дошкільного віку понять про Україну, її минуле і сьогодення, традиції і звичаї українського народу, його мистецьку та літературну спадщину

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради.

2.Законодавчі та інші нормативно-правові акти про патріотичне виховання дітей дошкільного віку.

3. Етапи патріотичного виховання.

4. Патріотичне виховання в контексті сьогодення.

 

березень

завідувач вихователі

 

4.

Педагогічна рада № 4                                        

Тема: Про результативність освітньої роботи з дошкільниками .

- Про виконання річного плану (в роботі з дітьми, батьками, педагогами).

- Про стан соціально - психологічної та емоційно - вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі.

- Про результати педагогічної діагностики щодо показників життєвої

компетентности.

- Обговорення та затвердження плану роботи  ДНЗ на літній період.

 

травень

завідувач вихователі

 

 

2.5. Колективні перегляди

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальний

 

Виконано

 

1.

Заняття з естетичного виховання для дітей молодшого дошкільного віку «Петриківський розпис».

листопад

Лебединець С.І.

 

2.

Заняття з естетичного виховання для дітей старшого дошкільного віку            « Кераміка. Село Опішне».

листопад

Вєрьовкіна С.Г.                    

 

3.

Заняття з формування безпечної поведінки  у дітей старшого віку            « Безпека на дорозі – безпека життя»

.

березень

Вєрьовкіна С.Г.                    

 

4.

Заняття з формування безпечної поведінки  «Безпечні та небезпечні розваги маленьких звірят» Молодша група.

 

березень

Лебединець С.І.

 

                     

 

 

 

IІІ розділ  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

 

п/п

Зміст роботи

Термін

Форма

узагальнення

матеріалу

Відповідальний

1. Комплексний контроль

1.1

Стан організації життєдіяльності дошкільників в умовах ДНЗ.

Мета: вивчити систему освітньої роботи в групах, перевірити реалізацію завдань програми  розвитку.

07-19 грудня

довідка

до наказу

Вихователі старшої групи

 

2.Тематичний контроль

2.1

Активізація пізнавальної діяльності дошкільників у логіко-математичному розвитку через власну практичну діяльність

09-20 листопада

довідка до педради

Вихователі старшої групи

2.2

 Становлення фізичного здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї .

09-19 лютого

довідка до педради

Вихователі молодшої групи

 

3.Оперативний контроль (6-7 питань на місяць)

3.1

Готовність ДНЗ до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належної життєдіяльності дітей.

серпень

інформація

до виробничої наради,   акт готовності ДНЗ до н. р.

комісія

3.2

Перевірка виконання педагогами попередніх пропозицій, управлінських рішень.

протягом року

інформація

до педради

секретар педради

 

3.3

Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей.

1 р/квартал

інформація

до відома,

до наради

завідувач

 

3.4

Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників.

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.5

Виконання санітарного регламентування  організації життєдіяльності дошкільників.

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.6

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.7

Готовність вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей.

щомісячно

інформація

до відома, інформація 

до педради

завідувач

 

3.8

Стан ведення ділової документації відповідно до номенклатури справ.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

 

3.9

Організація харчування дітей в ДНЗ.

1р\квартал

інформація

до відома,

до наради

завідувач

 

3.10

Стан відвідування дітьми ДНЗ. 

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.11

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.12

Стан самоосвіти педагогічних працівників.

щомісячно

інформація

до відома,

до педради

завідувач

 

3.13

Рівень проведення батьківських зборів.

2-3р\рік

інформація

до відома

завідувач

 

3.14

Створення умов для самостійної ігрової діяльності дітей на вулиці. Оснащення дитячих ігрових майданчиків.

2р\рік

інформація

до відома,

до педради

завідувач

 

4.Вибірковий контроль

4.1.

 

Хронометраж занять з фізкультури.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.2.

Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму прогулянок.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.3.

Рівень проведення фізкультурних та музичних свят і розваг.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.4.

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності. Збереження дитячих робіт.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.5.

Підготовка вихователів до робочого дня.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.6.

Зміцнення матеріально-технічної бази в групах.

1р\квартал

інформація

до відома

завідувач

 

4.7.

Рівень навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДНЗ.

1р\квартал

інформація

до відома

завідувач

4.8.

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей.

щомісячно

інформація

до наради

завідувач

5.Підсумковий контроль

5.1.

Діагностика рівня виконання БКДО, формування життєвої компетенції дошкільників.

вересень січень травень

інформація

до відома,

до педради

завідувач 

5.2.

Рівень виконання програми та БКДО.

1р\квартал

інформація

до педради

завідувач 

 

 

 

ІV розділ  Організаційно-педагогічна робота

 

4.1. Оснащення педагогічного процесу

 

№ п/п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідальни

Виконано

 1.  

Систематично поповнювати інформаційними матеріалами куточки для батьків.

щомісячно

вихователі

 

 1.  

Поповнення груп новими розробками згідно пріоритетних завдань річного плану.

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Доповнити куточки природи рослинами відповідно до вимог програми.

вересень

вихователі

 

 1.  

Поновити інвентар для праці у куточку природи.

вересень

вихователі

 

 1.  

Поповнити матеріалом розвиваючи  ігрові зони.

жовтень

вихователі

 

 1.  

Поповнити куточки самостійної художньої діяльності дітей нетрадиційним обладнанням та матеріалом.

листопад

вихователі

 

 1.  

Виготовити дидактичні ігри з логіко-математичної компетентності дошкільників.

лютий

вихователі

 

 1.  

Осучаснити зони для сюжетно-рольових ігор.

січень

вихователі

 

 1.  

Поповнення ігрових куточків атрибутикою, необхідною для проведення ігор з безпеки життєдіяльності дітей.

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Поповнити новими посібниками розділ «Цікава математика».

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Поповнити групи конструктивно-будівельним матеріалом.

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Поповнити матеріал до національних куточків (народна іграшка, предмети побуту, національний одяг).

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Добірка сценаріїв для проведення театралізованої діяльності.

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Виготовлення іграшок-саморобок для ігор на майданчику влітку.

травень

вихователі

 

 1.  

Дообладнання педагогічного процесу до нового навчального року.

 

червень липень серпень

вихователі