Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

 

Робочий навчальний план ДНЗ

 

 

 

Погоджено:                                                                           Затверджено:

Диретор КЗДО № 134 ДМР                                                 Рішенням педагогічної ради

_______________О.О.Литвин                                              Протокол № «__»________2021 р

«____»_____________2021 р.

 

 

 

         

 

               

                                                    

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) № 134»

Дніпровської міської ради

на 2021 – 2022 навчальний рік

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2021

 

 

 

 

ЗМІСТ

І

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2020-2021 н.р.

3

1.1

Інформаційні відомості

3

1.2

Методична робота

6

1.3

Результативність навчально-виховного процесу

10

1.4

Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей

11

1.5

Завдання на новий 2021 – 2022 навчальний рік

14

1.6

Пріоритетні напрямки роботи колективу

14

1.7

Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ

14

ІІ

Методична робота з кадрами

19

2.1

Заходи підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу

19

2.2

Самоосвіта

21

2.3

Консультації для вихователів

22

2.4

Засідання педагогічної ради

23

2.5

Колективні перегляди

25

ІІІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

25

 

Контроль і керівництво освітнім процесом

25

ІV

Організаційно-педагогічна робота

28

4.1

Оснащення педагогічного процесу

28

4.2

Перспективність і наступність у роботі ДНЗ і початкової школи

29

4.3

Робота з дітьми мікрорайону

31

4.4

Виставки дитячих робіт

31

4.5

Свята та розваги

32

4.6

Тематичні дні

32

4.7

Тематичні заходи

33

4.8

Спортивні розваги

33

V

Методична робота                                 

34

VI

Взаємодія дошкільного закладу з батьками                              

36

6.1

План роботи з батьками

36

6.2

Загальні батьківські збори

37

6.3

Групові батьківські збори

37

6.4

Консультації для батьків

38

VII

Адміністративно-господарська діяльність (план роботи)

39

VIII

Додатки

41

8.1

Медична робота

41

8.2

Лікувально - профілактична робота

41

8.3

Протиепідемічна робота

43

8.4

Санітарно-гігієнічна робота

43

8.5

Робота з основ та безпеки життєдіяльності в дошкільному закладі

44

8.6

План заходів щодо « Охорони дитинства»

45

8.7

План заходів щодо « Охорони життя та безпеки життєдіяльності   дітей»

47

8.8

План роботи на оздоровчий період.

47

8.9

Гурткова робота                                                                                     

53

 

 

І розділ

Аналіз освітньої та методичної роботи

Комунального закладу освіти (дитячий садок) № 134» ДМР

на 2021 – 2022 навчальний рік

 

 1. Інформаційні відомості:

        Комунальний заклад дошкільної  освіти  (дитячий садок) № 134» Дніпровської міської ради розпочав свою роботу в 1959 році. Знаходиться за адресою: м. Дніпро, Соборний р - н , вулиця О. Гончара, 23.

Електронна адреса: [email protected] dhp.dniprorada.gov.ua. Сайт:[email protected] .

       ДНЗ розташований у житловому будинку на першому поверсі. Розрахований на 40 місць.

       Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу.

 

Відомості

Показники

1.

Повна назва закладу

Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 134» Дніпровської міської ради

2.

Тип закладу

Дошкільний навчальний заклад  (дитячий садок) Загального розвитку

 

3.

Код ЄДРПОУ

12241200000027747

 

4.

П.І.Б. завідувача

Литвин Олена Олексіївна

 

5.

Державна атестація

10.11.15 – 16.11.15 н

Наказом відділу освіти Жовтневої у м. Дніпропетровську ради від 07.12.2015  № 319  "Про результати комунального навчальний заклад (дитячий садок) № 134 Дніпровської міської ради" підтверджено право закладу на надання дошкільної освіти.

 

6.

Мова навчання

Українська мова навчання

 

7.

Число місць за типовим

проектом

40

8.

Кількість вихованців

50

 

9.

Кількість груп (усього)

2

 

 

10.

 

Режим роботи груп:

10,5 годин

12 годин

 

 

1

1

11.

Всього працівників:

- педагогічний персонал

- обслуговуючий персонал

11

5

6

12.

Загальна площа будинку

405,6 кв.м

 

13.

Площа земельної ділянки

1200  кв.м

 

    

      Мережа груп КЗО ДНЗ № 134  станом на 01.09.2020 складала 2 групи.

Серед яких: 1 група 4-го року життя, 2 група 5-го, 6-го року життя.

      В групах протягом навчального року виховувалось 56 дітей. У 2021 році   12  вихованців старшої групи  отримали дошкільну освіту та переходять до школи.

       Прийом дітей до дошкільного навчального закладу у 2020/2021

навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згідно

заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини.  Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття оформлювалася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 30.01.1998 № 32).

       Режим роботи ДНЗ № 134: п’ятиденний з 07.00 до 19.00. У закладі діє

гнучкий режим перебування дітей, відповідно до запиту батьків.

1 група – 10.5 годин (з 07.30 до 18.00);

1 група – 12 годин (з 07.00 до 19.00).

       Дошкільний навчальний заклад – одномовний (українська мова навчання).

       Протягом 2020 - 2021 навчального року дошкільний навчальний заклад

відвідувало в середньому 45 дітей. Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту».

     

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ

     Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

Якісний склад

Кількість

%

Вища освіта

4

 

80

Середня спеціальна

2

 

20

 

Вік педагогічних працівників

 

30-40 років

40 - 55 років

Більше 55 років

0

 

4

2

 

Форма організації освітнього процесу

• індивідуальна, групова.

 

Типи занять:

• фронтальні, групові, індивідуальні.

 

      Організація навчально-виховного процесу дошкільного закладу в 2020  - 2021 навчальному році здійснювалась згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта України 21 століття»,  з Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Базовим компонентом (нова редакція), затвердженою освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» в усіх вікових групах.

      У закладі є необхідна нормативно-правова база – щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим завданням є формування у дітей мотивації здоров’я і  навичок здорового способу життя.

       В ДНЗ №134 створено сприятливі умови для навчання, виховання та гармонійного розвитку дітей відповідно вікових особливостей та вимог Базового компоненту.

       Персонал закладу   втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів.

 

Управлінська діяльність

     Сучасний керівник дошкільного навчального закладу має реалізувати в

своїй управлінській діяльності завдання які зазначені Конституцією України,

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про

дошкільний навчальний заклад», Конвенцією про права дитини, Законом

України «Про охорону дитинства». Положенням про дошкільний навчальний

заклад України (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), власним Статутом (зареєстрований 04.07.2006 року, номер запису   12241050001027747 ).

     За змістом управлінська діяльність керівника ДНЗ є перетворювальною

діяльністю, спрямованою на змінювання плану розвитку ДНЗ, методів

управління педагогічним процесом, на зміни особистості самого керівника й

пов’язаною з виконанням різноманітних функцій; за формою - комунікативна

діяльність, що включає безпосереднє й опосередковане спілкування у процесі

прийняття управлінського рішення; за структурою – ціннісно - орієнтаційна

діяльність, спрямована на формування системи цінностей керівника та її

перенесення на учасників педагогічного процесу.

     Перед керівником дошкільного навчального закладу стоять завдання

динамічно розвивати зміст навчально-виховного процесу, підвищувати його

Завідувач закладу Литвин О.О. володіє основними рисами керівника

сучасного ДНЗ: творчий підхід до організації професійної діяльності,

вироблення індивідуального стилю професійної діяльності, самостійність при

конструюванні оригінальних управлінських рішень.

      Визначаючи основну мету розвитку дошкільного навчального закладу,

прогнозуючи напрями подальшої роботи та організовуючи весь педагогічний

процес, керівник постійно порівнює здобуті результати із запланованими через важливу функцію управлінської діяльності - контроль. Адже саме за допомогою контролю накопичуються дані про результати педагогічного процесу, фіксуються відхилення від запланованих завдань, а також виявляється наявність перспективного досвіду.

     Управлінська діяльність здійснювалася адміністрацією в усіх сферах

життєдіяльності: вчасно видавалися накази та розпорядження, систематично

контролювалося їх виконання; постійно відстежувалося виконання завдань річного плану; систематично здійснювався контроль за організацією

харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньо-виховної,

оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем

компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю

заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях

педагогічних рад, нарадах при завідувачеві.

      Управлінська діяльність в закладі це певна система роботи яка включає в

себе наступні складові: планування, організація - надання методичної

допомоги -› контроль, збір інформації -› аналіз, обговорення -› вироблення

рішень, відпрацювання заходів по усуненню недоліків.

 

1.2 Методична робота

       Методична робота з педагогічними кадрами у 2020 - 2021  навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Для підвищення рівня фахової майстерності педагогами закладу протягом всього навчального року відвідувались різноманітні методичні об’єднання. Всі слухачі звітувалися на оперативних нарадах перед колективом.

       З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Треба відмітити, що педагоги поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1.

Вєрьовкіна Світлана Геннадіївна

Формування екологічної свідомості дітей.

2.

Лебединець Світлана Ігорівна

Естетичне виховання дітей.

 

3.

 

Рудкова Світлана Євгеніївна

Художньо – естетичний розвиток дітей.

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Здійснювалася підписка на періодичні видання:

 • «Дошкільне виховання»;
 • «Дошкільний навчальний заклад»;
 • «Методична скарбничка вихователя»;
 • «Палітра педагога»;
 • «Практика управління дошкільним закладом»;
 • «Пожежний вісник».

      Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, упроваджують перспективний педагогічний досвід з питань безпеки життєдіяльності дітей, валеології.

     Планування педагогічного процесу здійснено відповідно до інструктивно - методичного листа МОН України «Щодо  організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році» від 30.07.20 р. № 1/9-411 з яким педагоги ознайомлені на педагогічній годині та «Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446.

     Плани вихователями пишуться на навчальний рік (з 1 вересня по 31 травня) та на літньо - оздоровчий період (з 1 червня по 31 серпня).      Навчально-виховний процес планується за інтегрованим та тематичним плануванням. План індивідуальної роботи з дітьми планується систематично, відповідно до результатів діагностичних зрізів.

    

     Відповідно до річного плану роботи дошкільного закладу, були проведені:

І. Засідання педагогічних рад:

1. «Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2020– 2021 навчальний рік» (серпень);

2. «Всебічний розвиток дошкільників через призму логічних мислительних операцій у світлі сучасних інноваційних технологій» (листопад);

3. «Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО та безпеки життєдіяльності дітей» (березень);

4. «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками» ( травень).

ІІ. Колективні перегляди занять:

1. Заняття з логіко-математичної діяльності для дітей молодшого дошкільного віку «Три ведмедя».

2. Заняття з формування елементарних математичних уявлень у старшій групі «Подорож до золотої Осені».

3. Заняття з формування навичок здорового способу життя

у дітей старшого віку «Будемо здорові. Друзі та шкідники здоров’я».

4. Заняття «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати». Молодша група.

IV. Режимні  моменти (жовтень-травень).

 

V. Консультації (щомісяця):

1.«Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину».

2. «Роль дихальних вправ на свіжому повітрі в умовах карантину, або Поповнюємо картотеку дихальних вправ без використання ігрового обладнання».

3. «Виховання у дітей любові до рідної природи».

4. «Інклюзивна практика в дитсадку».

5. «Фізкультурно -  оздоровча робота: втілюємо комплексний підхід».

6. «Вчитися можна тільки весело» консультація про значення логіко-математичних ігор у розвитку дитини-дошкільника.

7. Фізкультурні розваги для розвитку й наснаги.

 

VI. Тематичні дні:

- «День сім’ї» (вересень);

- «День здоров’я» (остання п’ятниця місяця);

- «День казки» (третій четвер місяця);

- « День довкілля» (перший понеділок місяця ;

- « День патріота України»(друга середа місяця);

- «День уважності».

 

VII. Тематичні заходи:

- місячник «Увага! Діти на дорозі» (вересень);

- тиждень української мови (жовтень);

- тиждень безпеки (листопад, квітень);

- тиждень фізкультури (травень).

 

       Складено модель та плани по групам, організовано роботу педагогічних годин з проблеми креативної освіти, визначено основні показники та рівень психологічної готовності педагогів через проведення анкетувань. Вихователями зібрано матеріал та створено куточок, який освітлює дану проблему. Створено середовище для організації життєвого простору дітей з пріоритетом креативного та художньо-естетичного розвитку. В кожній віковій групі організовано куточок креативності, в якому знаходяться різні матеріали (ґудзики, скляні кульки, кольорові нитки, намисто, природний матеріал, скринька здивувань) для формування у дітей фантазії, творчості, художньо-естетичного розвитку.                                                                                      В процесі реалізації роботи підвищився рівень творчої активності педагогічних кадрів, теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження в практику інноваційних технологій розвитку творчих здібностей дітей.

    

       У дошкільному закладі плідно працювали гуртки:

1. Англійська мова (керівник Крісанова О.В.)                                                         для дітей старшого та середнього дошкільного віку;

 

2. Театральне мистецтво (музичний керівник Остапенко Т.Ю.)                      для дітей молодшо-середнього дошкільного віку.                                      

 

      Роботу, яких планується продовжувати і надалі.

 

     Згідно з річним планом в ДНЗ № 134 проведено:

 

1. Конкурси на краще оформлення ігрових куточків в групах           (вересень);

2. Виставка «Уже в саду гуляє осінь» (поробки з природного матеріалу) (листопад).

3. Ярмарок педагогічних ідей та технологій                                               (січень-лютий).

4. Кращий куточок для батьків                                                                              (квітень).

5. Виставки дитячих малюнків :

- «Моє рідне місто»;

- «Осінь – чарівниця»;

- «Моя країна – Україна»;  

- «Ой весела в нас зима»;

- «Хай завжди буде мама , хай завжди буду я»;

- «Великдень»;

- «Бережіть природу»;

- «Малюнок на асфальті».

 

       На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.

Проведення  всіх цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

 

 

1.3 Результативність навчально-виховного процесу

       Два рази на рік вихователями проводиться моніторинг рівня знань дітей по всім віковим групам – вересень-травень. Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2020– 2021 навчальному році проводилося з дітьми відповідно до програми «Дитина в дошкільні роки».

 

Група, вік дітей

Рівень знань на початок навчального року

Рівень знань на кінець навчального року

Група №1 «Капітошки»,

4-й р.н.

Високий рівень – 7 %

Середній рівень –  71 %

Низький рівень – 22 %

Високий рівень – 20 %

Середній рівень – 76 %

Низький рівень –  4  %

 

Група № 2 «Пізнайки»

5 –й, 6-й р.н.

Високий рівень – 19 %

Середній рівень – 75%

Низький рівень – 6 %

Високий рівень – 56 %

Середній рівень – 43 %

Низький рівень – 1 %

 

   

      Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні.

      З питання наступності дошкільного закладу та школи систематично ведеться робота. Вихователями відстежується результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.н.). Організовувалися спільні свята та розваги.

     Систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону, закріпленому за дошкільним закладом для подальшого влаштування у дитячий  заклад.

Своєчасно та систематично доводиться  інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.  Діти 5-річного віку, неохоплені дошкільною освітою, знаходяться під патронатом дошкільного закладу. Педагоги залучають цих дітей до індивідуальних занять протягом навчального року, знайомлять батьків з програмою, за якою діти будуть навчатися. Однак, у цьому році жодна дитина не відвідувала цих занять, тому що батьки оформили дітей до підготовчих класів при школах.

       Колектив дошкільного закладу протягом всього навчального року працював над питанням зближення з сім’єю: досягнення взаєморозуміння і тісного контакту.

       В дошкільному закладі організований консультативний пункт для батьків, проводяться спільні дозвілля, практичні заняття, проводяться бесіди, анкетування,  дні відкритих дверей, де батьки знайомляться з освітньо - виховною роботою ДНЗ.

       З метою підвищення активності і взаємодії пед. колективу з родиною, адміністрацією були сплановані та проведені такі форми роботи:

1. Педагогічні бесіди.

2. Консультації для батьків:

- «Значення взаємодії вихователя й родини для полегшення адаптації до умов ДНЗ».

- «Весела математика вдома».

- «Як уберегтися від коронавірусу?»

- «Фізичний розвиток удома за допомогою здоров’я зберігаючих технологій».

- «Значення родинних традицій у вихованні дитини».

- «Мультики: поєднуємо приємне з корисним».

«Батькам про цінність сюжетної гри»

- « Будьмо бережливі в сім’ї».

- «Як зробити свій дім безпечним для дітей».

3. Загальні батьківські збори:

- «Взаємодія ДНЗ та родини».(Спонукати батьків до об'єднання зусиль із педагогами для     досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання   та   навчання дітей дошкільного віку.

- «Національно-патріотичне виховання дошкільників».

4. Групові батьківські збори:

Молодша група:

1. Спільна робота вихователя та сім ї з формування життєвої компетенції малюків у світлі вимог освітньої  програми «Дитина в дошкільні роки».

2. Психологічна характеристика віку.

3. Вибори батьківського комітету групи.

4.Завдання патріотичного виховання дошкільників у світлі вимог БКДО.

5. « Культура спілкування батьків та дітей».

6. Підведення підсумків навчально-виховної роботи з дітьми 4-го року життя.

Старша група:

1.Завдання і зміст навчально-виховної роботи на навчальний рік за програмою «Дитина в дошкільні роки».

2. Особливості психічного та фізичного розвитку дітей 6-го року життя.

3. Вибори батьківського комітету групи.

4. В чому полягає психологічна готовність дитини до навчання в школі.

5.Основи формування національного самосвідомості дошкільників.

6.Підсумки навчально-виховної роботи з дітьми 6-го року життя (аналіз засвоєння програми).

 

1.4 Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей

 

Показн. стану

здор.

Кільк. показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

І

ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

Кількість дітей

35

25

0

50

10

0

%

58

42

0

84

16

0

 

        Педагогами враховуються ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартувальних заходів, підбору рухливих ігор, ігор - естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

       У 2020 -2021 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу складало  - 80 %.

Кращим відвідування дітей було у групах старшого  дошкільного віку  (вихователь Вєрьовкіна С.Г.) Менше відвідування було у групі молодшого віку (вихователь Лебединець С.І.) Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

        Харчування дітей відповідає встановленим грошовим нормам. Вартість харчування 50.05 гривень на одну дитину. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

       Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядаються на засіданнях при завідувачеві, аналізуються показники та розробляються заходи щодо їх покращення.

      Загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї надається велике значення з метою зниження захворюваності дітей. Постійно проводяться оздоровчі заходи :

- загартування повітрям і водою;

- попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності;

- проведення занять з працівниками - надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Ці питання розглядаються на засіданнях педагогічної ради, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється, відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці відбувається за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці, Ради дошкільного закладу.

       Певна робота проводиться з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально - виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, розглядаються на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

Таким чином, контроль з питань з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ у 2020  - 2021 навчальному році має комплексний характер і вчасно реалізовується адміністрацією.

На жаль, у дошкільному закладі відсутня окрема фізкультурна зала та музична,  що не дає можливості виконати вимоги Базового Компоненту щодо фізичного розвитку дошкільників у повному обсязі.

       Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснюється згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснюється адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

За рахунок позабюджетних благодійних внесків батьків в дошкільному закладі було зроблено:

- проведено перевірку станів ізоляції електромережі та контору заземлення;

- проведено профілактичну дезінфекцію та дезінсекцію приміщень закладу;

- ремонт та заправка оргтехніки;

- оплата періодичних видань ;

- ремонт сантехники ;

- пофарбовано обладнання на групових ігрових та спортивному майданчиках до літнього оздоровлення;

- замінено пісок у пісочницях;

- придбано методична література, методичні посібники, канцтовари, іграшки;

- товари для дезінфекції, миття, прибирання.

      Матеріальні цінності оформлюються відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально – технічної бази дошкільного закладу, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. Своєчасно привезений та замінений пісок в пісочницях.

Контроль за позабюджетними коштами здійснюється батьківською радою дошкільного закладу. Таким чином, за звітній період матеріально-технічна база зміцнена на 30%. За результатами виявлено, що в ДНЗ переважає творче середовище, робота супроводжується емоційним підйомом, позитивним оптимістичним настроєм.

       Річний план за 2020 - 2021 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Виконаний на 90%. Проте в організації освітньо - виховного процесу залишаються нерозв’язаними такі питання:

- залишається гострою проблема створення психологічного розвантаження;

- посилити роботу за станом розвитку зв’язного мовлення дошкільників (усі вікові групи);

- приділити більше уваги різні види художньої праці.

       Проаналізувавши роботу дошкільного закладу на педраді, колектив дійшов висновку, що в новому навчальному році необхідно:

- зберігати психічне та фізичне здоров’я дітей;

- приділити увагу вихованню у дітей національної свідомості;

- стимулювати творчий підхід вихователів до реалізації наміченого;

- вихователям молодшої групи здійснювати увагу по вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок, самообслуговування;

- вихователям старшої групи посилити роботу з різних  видів  художньої праці;

- продовжувати розвивати взаємодію дитячого садка і батьків.

        Вважаємо, що роботу педагогічного колективу можна оцінити як задовільну.

 

1.5 Завдання на новий 2021 – 2022 навчальний рік

     Зважаючи на аналіз освітньої роботи у 2020 - 2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом із батьками визначає такі пріоритетні завдання на 2021 -2022 навчальний рік:

1. Поглибити роботу з естетичного виховання дітей через різні форми організації художньої діяльності.

2. Удосконалення роботи щодо сучасних підходів до логіко – математичного розвитку дошкільників.

3.Продолжити  роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.

 

1.6 Пріоритетними напрямками роботи колективу вважати:

• забезпечення доступності та якості дошкільною освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку навчання і виховання дітей;

• об'єднання зусиль сім'ї та дошкільного закладу у вихованні здорової дитини.

• впровадження дистанційних форм спілкування з батьками.

 

       Для вдосконалення навчально-виховної роботи в ДНЗ використовувати сучасні новітні технології, авторські програми, практичні рекомендації Управління освіти і науки Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Міського методичного центру та експериментальних дошкільних закладів.

 

1.7 Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ.

Конституція України.

Конвенція ООН про права дитини, 1991 р.

 

 

Закони України:

- Закон України «Про Освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту» (із змінами);

- Закон «Про мови в Українській РСР»;

- Закон «Про дитяче харчування»;

- Закон України «Про охорону праці»;

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності »;

 

Акти Кабінету Міністрів України:

- від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад";

- від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі";

- від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

 

Накази Міністерства:

- від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

- від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

- від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

- від 16.08.2004  N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

- від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

- від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"

- від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

- від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

- від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

- від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

- від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

Листи Міністерства:

- Лист Міністерства №1/9-411 від 30.07.2020 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021навчальному році»;

- Лист Міністерства № 1/9-394 від 22.07.2020 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році»;

- Лист МОІН України від 31.08.2020 №1/9- 492 « Про умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020»;

- Лист МОН № 1/9 – 219 від 23.04.2020, №1/9 - 269 від 22.05.2020

- Лист МОН №1/9 – 750від 09.12.2019 « Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»;

- Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом";

- Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів";

- Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах";

- Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків";

- Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку";

- Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

- Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

- Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

- Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

 

Накази інших Міністерств:

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

- Базовий компонент дошкільної освіти.

- Пріоритетні напрямки роботи дошкільної освіти на 2020 -2021 н. рік.

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

- Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина».

- Програма розвитку, навчання та виховання дітей  «Дитина в дошкільні роки».

- Програма розвитку, навчання та виховання дітей «Українське дошкілля».

- Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку».

- Перспективне планування роботи з дітьми старшого дошкільного віку за програмою «Дитина в дошкільні роки».

- Перспективне планування роботи з дітьми середнього  дошкільного віку за програмою «Дитина в дошкільні роки».

- Авторська програма М. Єфіменко «Театр фізичного виховання дошкільників» .

- Петерсон «Грайлик».

- Крутій К.Л. «Подорож у довкілля».

- Крутій К.Л. «Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення».

- Крутій К.Л. « Конспекти занять із художньо – мовленнєвої діяльності. Старша група».

- Крутій К.Л. « Конспекти занять із фізичної культури».

- Крутій К.Л « Навчання дітей укр. мови: теорія і практика».

- Крутій К.Л. « Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів».

- Крутій К.Л. « Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності».

- Крутій К.Л. « Навчання дітей української мови: теорія і практика».

- Крутій К.Л. « Створення мовленнєвого середовища».

- Крутій К.Л. « Методика проведення індивідуальних занять із мовленнєвопасивними дітьми дошкільного віку».

- Крутій К.Л. « Конспекти занять до зошита «Математична веселка».

- Крутій К.Л. « Економічне освіта старшого дошкільного віку».

- Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

- Крутій К.Л « Коммуникативно – развивающая технология обучения русскому языку и развития речи детей».

- Педагогічна технологія пропедевтики добукварного періоду навчання грамоти дітей середнього дошкільного віку.

- Система роботи з формування екологічної освіти та виховання дітей молодшого і середнього дошкільного року.

- Організована навчально – пізнавальна діяльність дітей старшого дошкільного віку.

- Ігнатієва С.А. «Довкілля».

- Богуш А.М. «Довкілля. Для дітей дошкільного віку».

- Л.М.Шульга «Розвиток творчих здібностей у дітей середнього дошкільного віку».

- Л.М. Шульга « Розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку».

- І.О. Ликова « Образотворча діяльність в дитячому садку».

- Горошко Н.А.« Зображувальна діяльність у дошкільних навчальних закладах».

- Ігнатієва С.А. « Математика».

- Новикова В.П.« Математика в дитячому садку. Конспекти занять для роботи з дітьми 5-6 років».

- Новикова В.П.« Математика в дитячому садку. Конспекти занять для роботи з дітьми 4-5 років».

- Білан О.І. «Валеологія дошкільникам».

- Дошкільний курс « Валеологія.

 (Методичні рекомендації для вихователів дитячих закладів)

- Валеологія у дошкільному закладі. (Посібник для вихователів)

- Шахненко В.І. « Абетка здоров’я».

- Лохвицька Л.В. « Дошкільникам про основи здоров’я».»

- О.М. Каплуновська «Дошкільникам про Космос».

- «Ми діти галактики» ( Всі досліди з практики)

- О.Білан «Екологічне виховання дітей дошкільного віку».

- В.Л.Сухар «Ознайомлення з природою та розвиток мовлення».

- Н.С.Голицина « Екологічне виховання дошкільнят».

- Лущик І.В. « Фізичне виховання дошкільників».

- Тимошенко Л.М. « Конспекти занять із фізичної культури. Середня група.».

- «Українські рухливі ігри (Методичний посібник).

- Єфименко Н.Н.« Физкультурные сказки».

- Мицкан Б.« Рахункова абетка» ( Фізичні вправи, ігрові комплекси).

- Е.Ф. Лозинска  « Українське народознавство дітям дошкільного віку».

- О.В. Гноінська « Державні та національні символи України».

- « Система роботи з формування екологічної освіти та виховання дітей молодшого і середнього дошкільного року».

- Сухар В.Л.« Ознайомлення з навколишнім світом та розвиток мовлення».

- Сухар В.Л. « Ігрові заняття з розвитку мовлення».

- І.М. Лап шина« Дошколярик».

- Сухар В.Л. « Правила дорожнього руху».

- Чуб Н.В. « Ігри упродовж дня».

- Нечипорук Н.І.« Розвивальні ігри для дошкільників».

- Фесюкова Л.Б.« Креативні завдання и схеми для дітей 4-7 років»

- Фесюкова Л.Б.« 300 розвивальних ігор».

- Фесюкова Л.Б.« Педагогічна скринька».

- Богуш А.М. « Перші кроки грамоти: перед шкільний вік».

- «Бережи здоров'я змалку» -   Л.В. Калуська.

- Зайцева Л.І. « Розкриваємо таємниці довкілля».

- Зайцева Л.І. « Формування логіко – математичної компетентності дітей»

 

 

 

 

 

 

 

II розділ             Методична робота з кадрами

 

Мета: забезпечити високий рівень виховання та навчання дошкільників відповідно до вимог освітньої програми розвитку, навчання та виховання дітей «Дитина в дошкільні роки».

 

2.1. Заходи підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу

 

№з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

1.

Забезпечення участі кожного педагога в роботі міських та садових методичних заходів, з метою підвищення їх теоретичного рівня та фахової майстерності.

 

згідно з планом роботи ММЦ, ДНЗ

завідувач

 

 

2.

Вивчення та впровадження в практику роботи ДНЗ методичних рекомендацій МОН  України, міського управління освіти.

протягом року

 

завідувач пед.

колектив

 

 

3.

Індивідуальні консультації педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

протягом року

завідувач

 

 

4.

Проведення пересувних виставок-презентацій нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики.

1р\

квартал

завідувач

 

5.

Діагностика педагогічної майстерності педагогічних працівників ДНЗ.

2 півр.

завідувач

 

 

6.

 

Якісний аналіз педкадрів.

до 05.09

завідувач

 

7.

З метою підвищення якості освітнього процесу та фахової майстерності педагогів: проводити взаємовідвідування занять між колегами; здійснювати контроль за підготовкою пед. працівників до робочого дня та веденням ділової документації згідно вимог.

протягом року

 

завідувач вихователі

 

 

8.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

- направити на курси підвищення

кваліфікації  вихователів.

 

протягом

року

 

 

завідувач

 

9.

Проведення педагогічних годин

Мета: знайомити педагогічний колектив з інноваційними педагогічними технологіями, кращими педагогічними досвідами, новинками методичної літератури, фахової преси з питань впровадження нової редакції БКДО, програм розвитку дітей дошкільного  віку.

 

- Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році. Граничні навантаження на дошкільників різних вікових категорій.

- Підготовка до Тижня безпеки дитини;

- Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: пріоритетні завдання ДНЗ;

- Комплексний контроль за якістю освітнього процесу в групі: основні завдання;

- План підготовки до Тижня укр. мови;

- Оцінка досягнень дітей в контексті Освітньої програми  «Дитина в дошкільні роки»;

- Оцінка результативності роботи з охорони життя і безпеки життєдіяльності дошкільників;

- Звіт педагогів про проходження курсової перепідготовки та участь у районних методичних заходах;

- Звіт про роботу гуртків у ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

листопад

 

 

грудень

 

лютий

 

березень

 

квітень

 

за графіком

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

завідувач

 

 

завідувач

 

завідувач

 

завідувач

 

завідувач

 

 

завідувач

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Самоосвіта

 

№з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

1.

Систематичне вивчення стану самоосвіти педагогів з метою надання методичної допомоги. Систематичне ведення щоденника з підвищення професійного рівня педагога, як обов’язкової документації.

 

протягом року

 

завідувач

 

 

2.

Обговорення та затвердження індивідуальних проблемних тем самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік.

 

вересень

 

завідувач

 

 

3.

Складання індивідуальних планів роботи із самоосвіти згідно індивідуальних проблем, над якими працюють педагоги.

 

вересень

 

завідувач

 

 

4.

Проведення Днів методичного навчання педкадрів з метою:

- оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради пед.працівникам);

- надання методичної допомоги з питань самоосвіти та атестації.

 

1р\міс

 

завідувач

 

 

5.

Творчі звіти педагогів з  індивідуальних проблем самоосвіти. 

 

згідно з планом роботи

вихователі

 

6.

Активне залучення педагогів до обміну досвідом роботи  на сторінках інтернет-сайту ДНЗ.

 

протягом року

завідувач

 

 

 

 

 

2.3. Консультації для вихователів

 

 

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.

Індивідуальні консультації щодо планування навчально-виховного процесу.

постійно

завідувач вихователі

 

2.

«Інструктивно – методичні рекомендації  «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2021 /2022 н.р.».

вересень

завідувач

 

 

Лист МОІН України від 31.08.2021 №1/9- 492 « Про умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020».

вересень

завідувач

 

3.

Консультація - огляд

періодичних фахових видань,

як чинника методичного

забезпечення освітнього процесу

вересень

завідувач

 

4.

«Мовлення дитини». Впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція) Д.В.№ 3 2021 «Дивосвіт природи розкриває гра». Дидактичні ігри з використанням методу моделювання для дітей старшої групи». Д.В. № 6 2021

вересень

Лебединець С.І.

 

5.

«Дивосвіт природи розкриває гра». Дидактичні ігри з використанням методу моделювання для дітей старшої групи». Д.В. № 6 2021

жовтень

Вєрьовкіна С.Г.

 

6.

« Фетрові скоромовки». Формування дикції дітей. Д.В. № 6 2021

листопад

Рудкова С.Е.

 

7.

« Дошкільник і книжка:щоб знайомство було вдалим» Д.В.№2 2018

грудень

Лебединець С.І.

 

8.

« Гра дитини». Впроваджуємо оновленний  Базовий компонент дошкільної освіти Д.В.№ 5 2021

січень

.Вєрьовкіна С.Г.

 

 

9.

« Дозвольте дітям гратися!» Роль дорослого в розгортанні вільної дитячої гри. П.П.№5 2021

 

лютий

Рудкова С.Е.

 

10.

« Дитина в природному довкіллі». Впроваджуємо оновленний  Базовий компонент дошкільної освіти Д.В.№ 6 2021

березень

Лебединець С.І.

 

11.

« Дитина в соціумі» Базовий компонент дошкільної освіти Д.В.№ 4 2021

квітень

Рудкова С.Е.

 

12.

« Літні ранки у дружньому колі» (Ранкові зустрічі) Д.В. № 6 2021

травень

Вєрьовкіна С.Г.

 

 

13.

Методичні рекомендації щодо підготовки та планування життєдіяльності дітей в літній період

 

травень

 

завідувач

 

 

2.4 Засідання педагогічної ради

 

№п/п

Тема заходу,порядок денний

Термін виконання

Відповідальний

Виконан

1.

Педагогічна рада № 1

Тема: Аналіз результатів роботи

за минулий рік та основні

педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2021 –2022

- Лист Міністерства №1/9-411 від 30.07.2021 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2021/2021навчальному році».

- Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у дошкільному закладі.

- Обговорення і затвердження плану та пріоритетних напрямів роботи на 2021 - 2022 навчальний рік.

- Огляд-коментар сучасної нормативної бази, методичної літератури, інтернет- публікацій з питань організації освітнього процесу в дошкільному закладі. Перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН для використання у ДНЗ в 2020/2021навчальному році.

- Затвердження програми « Дитина в дошкільні роки» для навчально-виховної роботи на 2021 - 2022 н.р.

- Затвердження форми планування освітньо - виховного процесу; розкладу організованих форм життєдіяльності дітей, занять, графіку роботи гуртків.

- Затвердження вибори секретаря педагогічної ради.

 

серпень

 

завідувач вихователі

 

2.

Педагогічна рада № 2

Тема: «Естетичне виховання дітей через різні форми організації художньої діяльності»

1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Значення і завдання естетичного виховання дошкільників 

3. Художньо – естетичне виховання через образотворче мистецтво.

4. Формування естетичної культури в дитини в процесі театралізовано – ігрової діяльності та активізація засобами театралізованої педагогіки.

5.Сучасні підходи до організації музичної діяльності дітей.

листопад

 

завідувач вихователі

 

3.

Педагогічна рада № 3

Тема: Система організації безпеки життєдіяльності дітей.

 1. Про виконання рішень попередньої педради.

2.Безпека дитини в закладі дошкільної освіти.

3.Система заходів з профілактики дитячого дорожньо – транспортного травматизму.

4. Безпека дітей в Інтернеті.

5. Формування навичок безпечної поведінки за допомогою музичних творів.

 

березень

завідувач вихователі

 

4.

Педагогічна рада № 4                                        

Тема: Про результативність освітньої роботи з дошкільниками .

- Про виконання річного плану (в роботі з дітьми, батьками, педагогами).

- Про стан соціально - психологічної та емоційно - вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі.

- Про результати педагогічної діагностики щодо показників життєвої

компетентности.

- Обговорення та затвердження плану роботи  ДНЗ на літній період.

 

травень

завідувач вихователі

 

 

2.5. Колективні перегляди

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальний

 

Виконано

 

1.

Заняття з естетичного виховання для дітей молодшого дошкільного віку «Петриківський розпис».

листопад

Лебединець С.І.

 

2.

Заняття з естетичного виховання для дітей старшого дошкільного віку            « Кераміка. Село Опішне».

листопад

Вєрьовкіна С.Г.                    

 

3.

Заняття з формування безпечної поведінки  у дітей старшого віку            « Безпека на дорозі – безпека життя»

.

березень

Вєрьовкіна С.Г.                    

 

4.

Заняття з формування безпечної поведінки  «Безпечні та небезпечні розваги маленьких звірят» Молодша група.

 

березень

Лебединець С.І.

 

                     

 

 

 

IІІ розділ  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

 

п/п

Зміст роботи

Термін

Форма

узагальнення

матеріалу

Відповідальний

1. Комплексний контроль

1.1

Стан організації життєдіяльності дошкільників в умовах ДНЗ.

Мета: вивчити систему освітньої роботи в групах, перевірити реалізацію завдань програми  розвитку.

07-19 грудня

довідка

до наказу

Вихователі старшої групи

 

2.Тематичний контроль

2.1

Активізація пізнавальної діяльності дошкільників у логіко-математичному розвитку через власну практичну діяльність

09-20 листопада

довідка до педради

Вихователі старшої групи

2.2

 Становлення фізичного здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї .

09-19 лютого

довідка до педради

Вихователі молодшої групи

 

3.Оперативний контроль (6-7 питань на місяць)

3.1

Готовність ДНЗ до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належної життєдіяльності дітей.

серпень

інформація

до виробничої наради,   акт готовності ДНЗ до н. р.

комісія

3.2

Перевірка виконання педагогами попередніх пропозицій, управлінських рішень.

протягом року

інформація

до педради

секретар педради

 

3.3

Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей.

1 р/квартал

інформація

до відома,

до наради

завідувач

 

3.4

Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників.

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.5

Виконання санітарного регламентування  організації життєдіяльності дошкільників.

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.6

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.7

Готовність вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей.

щомісячно

інформація

до відома, інформація 

до педради

завідувач

 

3.8

Стан ведення ділової документації відповідно до номенклатури справ.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

 

3.9

Організація харчування дітей в ДНЗ.

1р\квартал

інформація

до відома,

до наради

завідувач

 

3.10

Стан відвідування дітьми ДНЗ. 

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.11

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

щомісячно

інформація

до відома,

до наради

завідувач

3.12

Стан самоосвіти педагогічних працівників.

щомісячно

інформація

до відома,

до педради

завідувач

 

3.13

Рівень проведення батьківських зборів.

2-3р\рік

інформація

до відома

завідувач

 

3.14

Створення умов для самостійної ігрової діяльності дітей на вулиці. Оснащення дитячих ігрових майданчиків.

2р\рік

інформація

до відома,

до педради

завідувач

 

4.Вибірковий контроль

4.1.

 

Хронометраж занять з фізкультури.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.2.

Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму прогулянок.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.3.

Рівень проведення фізкультурних та музичних свят і розваг.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.4.

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності. Збереження дитячих робіт.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.5.

Підготовка вихователів до робочого дня.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

4.6.

Зміцнення матеріально-технічної бази в групах.

1р\квартал

інформація

до відома

завідувач

 

4.7.

Рівень навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДНЗ.

1р\квартал

інформація

до відома

завідувач

4.8.

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей.

щомісячно

інформація

до наради

завідувач

5.Підсумковий контроль

5.1.

Діагностика рівня виконання БКДО, формування життєвої компетенції дошкільників.

вересень січень травень

інформація

до відома,

до педради

завідувач 

5.2.

Рівень виконання програми та БКДО.

1р\квартал

інформація

до педради

завідувач 

 

 


ІV розділ  Організаційно-педагогічна робота

 

4.1. Оснащення педагогічного процесу

 

№ п/п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідальни

Виконано

 1.  

Систематично поповнювати інформаційними матеріалами куточки для батьків.

щомісячно

вихователі

 

 1.  

Поповнення груп новими розробками згідно пріоритетних завдань річного плану.

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Доповнити куточки природи рослинами відповідно до вимог програми.

вересень

вихователі

 

 1.  

Поновити інвентар для праці у куточку природи.

вересень

вихователі

 

 1.  

Поповнити матеріалом розвиваючи  ігрові зони.

жовтень

вихователі

 

 1.  

Поповнити куточки самостійної художньої діяльності дітей нетрадиційним обладнанням та матеріалом.

листопад

вихователі

 

 1.  

Виготовити дидактичні ігри з логіко-математичної компетентності дошкільників.

лютий

вихователі

 

 1.  

Осучаснити зони для сюжетно-рольових ігор.

січень

вихователі

 

 1.  

Поповнення ігрових куточків атрибутикою, необхідною для проведення ігор з безпеки життєдіяльності дітей.

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Поповнити новими посібниками розділ «Цікава математика».

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Поповнити групи конструктивно-будівельним матеріалом.

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Поповнити матеріал до національних куточків (народна іграшка, предмети побуту, національний одяг).

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Добірка сценаріїв для проведення театралізованої діяльності.

упродовж року

вихователі

 

 1.  

Виготовлення іграшок-саморобок для ігор на майданчику влітку.

травень

вихователі

 

 1.  

Дообладнання педагогічного процесу до нового навчального року.

 

червень липень серпень

вихователі

 

 

 

Погоджено:

Директор ЗОШ                                                                          Затверджено:

_____________Дьоміна Н. М.                                             Завідувач КЗДО№ 134»

                                                                                                _______________О.О.Литвин

«____»_____________2021 р.                                             «____»_____________2021 р.

 

 

4.2. Перспективність і наступність у роботі ДНЗ і початкової школи

 

 

Заходи

Термін

Відповідальний

 

І. Виконання Закону України «Про загальну середню освіту»

 

1.1

Продовжити роботу з впровадження у педагогічний процес положень Закону України «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту».

 

вересень

завідувач

заступник директора ЗОШ

1.2

Ознайомити вчителів і вихователів із планом спільної роботи школи і ДНЗ.

 

вересень

вихователь

заступник директора ЗОШ

1.3

Організувати взаємовідвідування уроків і занять із метою ознайомлення з методикою навчання та розв’язання послідовностей у роботі ДНЗ і школи.

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

 

ІІ. Методична робота

 

2.1.

Ознайомлення вчителів і вихователів із новинками психолого-педагогічної літератури з питань виховання та навчання дітей молодшого шкільного віку.

 

вересень

вихователь

заступник директора ЗОШ

2.2

Діагностика дітей старших груп на предмет готовності до школи.

вересень

січень

травень

вихователь

    2.3

 

Взаємовідвідування занять та позаурочних заходів.

один раз на квартал

вихователь старшої групи

заступник директора

    2.4

 

Організувати роботу груп щодо підготовки дітей до школи.

протягом року

вихователь старшої групи

заступник директора ЗОШ

 

ІІІ. Проведення спільних заходів

 

3.1

Провести спільні свята:

Свято першого дзвоника

Різдвяні свята

Свято останнього дзвоника

 

 

вересень

січень

травень

вихователь старшої групи

заступник директора ЗОШ

3.2

Залучення школярів щодо виготовлення ялинкових іграшок  - саморобок до новорічних свят.

 

грудень

вихователь

заступник директора ЗОШ

3.3

Організувати екскурсії для дітей старшого дошкільного віку до школи.

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

 

ІV. Робота з батьками

 

4.1

Провести загальні батьківські збори щодо підготовки дітей до школи.

вересень

завідувач

заступник директора ЗОШ

4.2

Систематично поновлювати матеріали на стенді «Для батьків».

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.3

У старших групах закладу оформити стенди-куточки «Незабаром до школи».

вересень

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.4

Систематично проводити консультації для батьків із проблеми підготовки дитини до школи.

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.5

Проводити роботу з попередження дитячого травматизму.

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.6

Організувати День відкритих дверей для батьків.

травень

завідувач

заступник директора ЗОШ

 

 

 

 

 

4.3. Робота з дітьми мікрорайону

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

День відчинених дверей.

Мета: познайомити батьків з організацією навчально-виховного процесу ДНЗ.

вересень

завідувач

вихователь

 

 1.  

Підготувати та провести свято, присвячене всесвітньому Дню захисту дітей.

червень

вихователі

муз. керівник

 

 1.  

Консультативний пункт для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ:

«Чи потрібна дитині дошкільна освіта».

протягом року

Завідувач

вихователь

 

 1.  

Організація консультативної служби для батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

щомісячно вівторок

завідувач

 

 

 

4.4 Виставки дитячих робіт

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

 1.  

До дня рідного міста:

«Моє рідне місто».

вересень

вихователі

 

 1.  

Виставка дитячих робіт та малюнків за темою: «Осінь – чарівниця».

жовтень

вихователі

 

 1.  

Виставка дитячих малюнків за темою: «Моя країна – Україна».

грудень

вихователі

 

 1.  

Конкурс дитячих малюнків за темою:

«Ой весела в нас зима».

лютий

вихователі

 

 1.  

 Конкурс дитячих малюнків

«Хай завжди буде мама , хай завжди буду я».

березень

вихователі

 

 1.  

Конкурс дитячих малюнків «Великдень».

квітень

вихователі

 

 1.  

Конкурс дитячих малюнків

 «Бережіть природу».

травень

вихователі

 

 1.  

Конкурс «Малюнок на асфальті».

 

01.06. 18

вихователі

 

 

4.5. Свята та розваги

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

 1.  

« 1 вересня - День знань» .

вересень

Вихователі

муз. керівник

 

 1.  

«Чарівниця осінь в гості завітала »

жовтень

вихователі

муз. керівник

 

 1.  

«Новорічна казка»

грудень

вихователі

муз. керівник

 

 1.  

«Щедрий вечір, добрий вечір»

січень

вихователі

муз. керівник

 

   5.

Канікулярний тиждень розваг:

 - « Веселий цирк»

 - «Співаємо, танцюємо - всіх зачаруємо».

січень

вихователі

муз. керівник

батьки

 

 1.  

«Мамин день».

березень

вихователі,

муз. керівник

 

 1.  

«Випускний бал»

травень

вихователі, муз.керівник

 

 1.  

До «Дня захисту дітей»

червень

вихователі

муз.керівник

 

 1.  

«Фестиваль дитячих талантів»

червень

вихователі

муз. керівник

 

 1.  

Тематичне заняття до Дня Незалежності.

серпень

вихователі муз. керівник

 

 1.  

Розваги за планом:

- ляльковий театр;

- драматизація;

- концерт старших дітей.

червень липень серпень

вихователі муз. керівник

 

 1.  

Веселі старти

червень

вихователі

 

 

 

4.6. Тематичні дні.

 

з/п

Зміст роботи

 

 

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

1.

«День сім’ї »

вересень

вихователі

 

2.

«День здоров’я»

остання

п’ятниця місяця

вихователі

 

3.

«День довкілля»

1понеділок місяця

вихователі

 

4.

«День казки»

3четвер місяця

вихователі

 

5.

«День патріота України»

 

2 середа місяця

вихователі

 

4.7. Тематичні заходи

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

1.

Місячник «Увага!Діти на дорозі»

 

вересень

вихователі

 

2.

Тиждень української мови

 

жовтень

вихователі

 

3.

Тиждень безпеки

листопад

квітень

 

вихователі

 

4.

Тиждень фізкультури

 

травень

вихователі

 

 

 

4.8 Спортивні розваги

 

Назва заходу

група

Термін виконання

 

відповідальний

1.

«Українці ми маленькі»

 

молодша

вересень

вихователі

2.

«Вправні козачата»

 

старша

вересень

вихователі

3.

 «Чарівний куб»

 

молодша

жовтень

вихователі

4.

«Щедра осінь»

 

старша

жовтень

вихователі

5.

«Казкова подорож»

 

молодша

листопад

вихователі

6.

«Циркова вистава»

 

старша

листопад

вихователі

7.

«Зимові розваги»

 

молодша

грудень

вихователі

8.

«Пригоди сніговичка»

 

старша

грудень

вихователі

9.

«Ой як весело нам взимку»

 

молодша

січень

вихователі

10.

«Зимові забави»

 

старша

січень

вихователі

11.

«Веселі іграшки»

 

молодша

лютий

вихователі

12.

«Веселі індіанці»

 

старша

лютий

вихователі

13.

«Малята – здоров’ята»

 

молодша

березень

вихователі

14.

«Джунглі кличуть»

 

старша

березень

вихователі

15.

«Подорож в країну рухливих ігор»

 

молодша

квітень

вихователі

16.

«Пригоди в казковому лісі»

 

старша

квітень

вихователі

17.

«Як комашка заблукала, додому доріжку шукала»

 

молодша

травень

вихователі

18.

«Подорож на кораблі»

 

старша

травень

вихователі

19.

«Дитячий сміх лунає для всіх»

 

молодша

червень

вихователі

20.

«Веселі мандрівники»

 

всі групи

липень

вихователі

21.

«Літні розваги в рідній країні»

 

всі групи

серпень

вихователі

 

 

 

 

V розділ

Методична робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальни

Виконано

1.

- Огляд новинок методичної літератури.

- Про підготовку до проведення групових батьківських зборів.

- Опрацювання нормативних документів з атестації педагогічних кадрів.

 

 

вересень

 

завідувач

 

2.

- «Актуальність патріотичного виховання».

- Результати попереджувального контролю щодо планування освітньої роботи в групах.

 

 

жовтень

 

завідувач

вихователі

 

3.

- Звіт педагогів про участь у районних методичних заходах.

- Затвердження сценаріїв і заходів щодо підготовки до проведення новорічного свята.

 

 

листопад

 

завідувач

вихователі

 

4.

- Огляд новинок методичної літератури.

- Звіт педагогів про проходження курсової перепідготовки.

 

грудень

 

вихователі

 

5.

- Затвердження сценарію і заходів щодо підготовки до проведення свята 8 Березня.

- Презентація методичних рекомендацій (посібника, системи планування тощо).

 

 

січень

 

вихователі

 

6.

- Звіт педагогів про участь у районних методичних заходах.

- Результати порівняльного контролю формування українського мовлення у дітей середніх груп.

 

 

лютий

 

вихователі

 

7.

- Огляд новинок методичної літератури.

- Про підготовку до проведення «Дня відкритих дверей».

 

 

березень

 

вихователі

 

8.

- Аналіз колективних переглядів занять у групах.

- Про підготовку до проведення групових батьківських зборів.

 

 

квітень

 

вихователі

 

9.

Консультація для вихователів за планом.

 

травень

завідувач

 

10.

- Звіт педагогів про участь у районних методичних заходах.

- Результати участі ДНЗ У районних оглядах-конкурсах.

 

 

червень

 

вихователі

 

11.

- Огляд новинок педагогічної літератури.

- Обговорення участі педагогів у складанні проекту річного плану роботи на наступний навчальний рік.

 

 

липень

 

муз. керівник вихователі

 

12.

Створення розвивального середовища у групах (корегування завдань з підготовки до наступного навчального року).

 

 

серпень

муз. керівник вихователі

 

 

 

 

 

 

 

VI розділ

Взаємодія дошкільного закладу з батьками

 

Мета: налагоджувати взаємозв'язок дошкільного закладу та сім'ї для повноцінного розвитку дитини.

 

6.1. План роботи з батьками

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.

З метою активного залучення батьків до освітнього процесу:

- організувати роботу консультативного бюро "На порозі школи";

- залучати батьків до активної участі у музичних та спортивних святах і розвагах;

- провести конкурси: дитячих малюнків за участю батьків "Сім кольорів дитинства";

- залучати батьків до посильної участі в оснащенні предметно-розвивального середовища в групі;

- провести анкетування батьків щодо роботи ДНЗ та підготовки дітей до школи;

- проводити Дні відкритих дверей;

- організовувати виставки передової педагогічної літератури для батьків.

Протягом року

вихователі

 

2.

Проведення наочної пропаганди через:

- поновлення матеріалів батьківських куточків;

- поновлення матеріалів валеологічних куточків;

- поновлення матеріалів санбюлетенів;

- виставки бібліотечки для батьків;

- поновлення папок-пересувок;

- виставки демонстраційного матеріалу з актуальних проблем;

- висвітлення матеріалів роботи з батьками на сайті ДНЗ.

Протягом року

вихователі

 

3.

Активне залучення батьків до виступів на батьківських зборах

Підготовки матеріалів до батьківських куточків.

Оформлення фотовиставок, родинних альбомів тощо.

Проведення спільної акції «Створюємо ігровий дитячий майданчик».

Протягом року

вихователі

 

 

6.2. Загальні батьківські збори

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.

Тема. «Взаємодія ДНЗ та родини».

Мета: спонукати батьків до об'єднання зусиль із педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

1. Ознайомлення зі змістом роботи дошкільного закладу на 2021– 2022 н.р.»

2.Охорона здоров’я і профілактика захворюваності у дітей, ознайомлення з вимогами до харчування дітей дошкільного віку.

3.Освітня програма «Дитина в дошкільні роки».

4. Вибори батьківського комітету.

 

жовтень

завідувач вихователі

 

2.

Тема: «Національно-патріотичне виховання дошкільників».

1.Значення національно-патріотичного виховання для розвитку особистості.

2.Методичні поради з патріотичного виховання дошкільників.

2. Підведення підсумків роботи за

навчальний рік.             

3.Про підготовку до літнього оздоровлення дітей.                    

 

травень

 

Завідувач вихователі

 

 

 

6.3. Групові батьківські збори

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.

Молодший вік(4-й рік життя)

1.Спільна робота вихователя та сім ї з формування життєвої компетенції малюків у світлі вимог освітньої  програми «Дитина в дошкільні роки».

2.Психологічна характеристика віку.

3.Вибори батьківського комітету групи.

вересень

вихователі

молодшої групи

 

2.

1.Завдання патріотичного виховання дошкільників у світлі вимог БКДО.

2.« Культура спілкування батьків та дітей».

3.Підведення підсумків навчально-виховної роботи з дітьми 4-го року життя.

 

травень

вихователі

молодшої групи

 

4.

Старший вік (6-й рік життя)

1.Завдання і зміст навчально-виховної роботи на навчальний рік за програмою «Дитина в дошкільні роки».

2. Особливості психічного та фізичного розвитку дітей 6-го року життя.

3. Вибори батьківського комітету групи.

 

вересень

вихователі

старшої групи

 

5.

1.В чому полягає психологічна готовність дитини до навчання в школі.

2.Основи формування національного самосвідомості дошкільників.

3.Підсумки навчально-виховної роботи з дітьми 6-го року життя (аналіз засвоєння програми).

 

травень

вихователі

старшої групи

 

 

 

 

6.4. Консультації для батьків

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

«Як уберегтися від коронавірусу»

 

вересень

Лебединець С.І.

 

 1.  

«Гаджети в житті дитини: за і проти»

Д.В.№ 5 2018

жовтень

Рудкова С.Е.

 

 1.  

"Бережи зір з молоду, дитяча гімнастика для очей"

листопад

Вєрьовкіна С.Г.

 

 1.  

«Вплив музики на інтелект дитини»

грудень

Остапенко Т.Ю.

 

 1.  

«Що таке булінг та як з ним боротися»

січень

Лебединець С.І.

 

 1.  

«Вплив ЗМІ на розвиток дитини - дошкільника»

лютий

Вєрьовкіна С.Г.

 

 1.  

«Батькам про цінність сюжетної гри»

 

березень

 

Рудкова С.Е.

 

 1.  

«Попередження насильства, жорсткості в сім`ї та в дитячому колективі»

квітень

Лебединець С.І.

 

 1.  

«Як зробити свій дім безпечним для дітей».

травень

Рудкова С.Е.

 

 1.  

«Щеплення – єдиний метод захисту малюка від інфекційних хвороб»

 

червень

Вєрьовкіна С.Г.

 

 

 

VII розділ

Адміністративно-господарська робота

 

7.1.План адміністративно - господарської роботи.

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Виробнича нарада

«Організація роботи дошкільного закладу на 2021 – 2022 н. рік».

1. Про підсумки оздоровчого періоду.

2. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3. Затвердження режиму роботи дошкільного закладу та усіх служб.

4. Про підсумки підготовки до нового навчального року.

серпень

завідувач

 

 

 1.  

Інструктаж з техніки безпеки та охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах.

до 10 вересня 2-3 р. на рік

завідувач

 

 1.  

Скласти графік роботи працівників.

Ознайомити з посадовими Інструкціями.

вересень

завідувач

 

 1.  

Здійснити комплектування груп у відповідності до віку дітей.

вересень

завідувач

 

 1.  

Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами.

вересень

завідувач

 

 1.  

Контролювати готовність ДНЗ до зимового періоду.

вересень жовтень -

завідувач

 

 1.  

Перевірити опалювальну систему.

вересень

завідувач

 

 1.  

Провести інвентаризацію та списання майна.

жовтень

завідувач

 

 1.  

Своєчасне завезення піску (для посипання доріжок узимку)

жовтень

завідувач

 

 1.  

Річні звіти.

грудень

завідувач

 

 1.  

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час Новорічних свят.

грудень

завідувач

 

 1.  

Дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

січень

завідувач

 

 1.  

Скласти графік відпусток.

грудень

завідувач профорг

 

 1.  

Звіт про витрати за минулий рік, скласти кошторис на наступний рік.

 

грудень

завідувач профорг

 

 1.  

Інструктаж з охорони здоров'я.

 

січень

завідувач

 

 1.  

Забезпечити своєчасне проходження медичного огляду працівниками ДНЗ.

 

1 раз на 6 міс.

Завідувач

 

 

 1.  

Перевіряти якість прибирання приміщення ДНЗ.

 

Упродовж року

Завідувач

 

 

 1.  

Перевіряти виконання посадових обов'язків обслуговуючого персоналу.

 

Упродовж року

завідувач

 

 1.  

Підготовка до списання.

 

січень

завідувач

 

 1.  

Провести весняні роботи з прибирання території.

 

березень

завідувач

 

 1.  

Висаджування квітів, городини, догляд за ними.

 

Травень - серпень

вихователі

 

 1.  

Придбати пісок.

квітень, серпень

Завідувач

 

 1.  

Виробнича нарада

«Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2021-2022 навчальний рік».

1. Аналіз роботи колективу у 2021 -2022 навчальному році.

2. Аналіз фізичного розвитку дітей старшого віку.

3. Про підготовку до оздоровчого періоду.

4. Попередження дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності дітей.

 

травень

Завідувач

 

 1.  

Робота з трудовими книжками та справами працівників.

травень

Завідувач

 

 1.  

Організувати літні оздоровчі заходи.

червень - серпень

вихователі

 

 1.  

Організація та проведення ремонтних робіт, дотримання правил безпеки під час їх проведення.

червень-серпень

Завідувач

 

 1.  

Підготувати дошкільний заклад освіти до нового навчального року.

червень -

серпень

Завідувач, вихователі батьки

 

 

VIIІ Додатки:

 

8.1 Медична робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Скласти та затвердити щомісячний  план роботи медичної сестри.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Прийом дітей-новачків до ДНЗ за наявності в них всієї необхідної документації.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

 

Систематичне ведення всієї обов'язкової медичної документації за встановленою формою.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Участь у пед.нарадах та виробничих нарадах, на які виносяться питання фізичного виховання та зміцнення здоров'я дітей.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Аналіз стану захворюваності дітей з педагогічним персоналом ДНЗ.

1 раз на місяць

Медична сестра

 

 1.  

Участь у батьківських зборах.

1 раз на квартал

Медична сестра

 

 1.  

Проведення бесід для батьків з питань раціонального харчування дітей, профілактика різних захворювань, щеплення.

упродовж року

Медична сестра

 

 1.  

Заповнення листків здоров'я.

вересень

Медична сестра

 

 1.  

Для виховатлів:

«Перша Консультації допомога при нещасних випадках»;

«Загартування дітей в літній період».

 

упродовж року

Медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Лікувально - профілактична робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Проведення поглиблених оглядів дітей від 3 до 6.

 

1 раз на квартал

Медична сестра

 

 1.  

Проведення антропометричних вимірювань дітей.

 

1 раз на квартал

Медична сестра

 

 1.  

Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами.

 

1 раз на рік

Медична сестра

 

 1.  

Поповнити медичний кабінет лікарськими препаратами для проведення оздоровчих заходів.

 

постійно

завідувач

 

 1.  

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення їхньої ізоляції до приходу батьків.

 

 

вихователі

Медична сестра

 

 1.  

Обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих.

 

 

Медична сестра

 

 1.  

Проведення оглядів дітей після хвороби та профвідпусток батьків.

 

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів.

 

щоденно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за закладкою продуктів до котла.

 

щоденно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за зберіганням та строками реалізації продуктів ,що швидко псуються.

 

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за ранковою гімнастикою в групах.

 

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Лікарський контроль за навантаженням на заняттях з розвитку рухів.

 

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за методами загартування в групах.

 

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за режимом провітрювання приміщень груп.

 

постійно

Медична сестра

 

 

 

 

 

 

8.3 Протиепідемічна робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Доведення до відома батьків термінів щеплень дітей.

постійно

лікар

 

 1.  

Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимами згідно з Інструкцією.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та мийних засобів.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Проведення протиепідемічних та гартувальних заходів щодо боротьби   з грипом та Іншими респіраторними захворюваннями.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Проведення обстеження дітей на педикульоз.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Суворий контроль за строками проходження персоналом медогляду

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за проведенням ранкового прийому дітей.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Суворий контроль за прийомом до ДНЗ дітей, які хворіли на кишкові інфекції.

постійно

Медична сестра

 

 

 

 

 

 

8.4 Санітарно-гігієнічна робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за повітряно - температурним режимом.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, якістю прання.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни.

постійно

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за проведенням генеральних прибирань та розподілом обов'язків серед технічного персоналу.

2 рази на місяць

Медична сестра

 

 1.  

Контроль за пранням та обеззаражуванням білизни, за методом миття та дезінфекції посуду в столовій.

постійно

Медична сестра

 

 

 

8.5 Робота з основ та безпеки життєдіяльності в дошкільному закладі

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

Виконано

 1.  

Організаційна робота.

Підготовка матеріалів та оформлення куточка «Бережемо життя і здоров'я дітей» за розділами:

- «Дитина і побут»;

- «Дитина серед людей».

Де охопити питання безпеки: у побуті, на Ігрових та спортивних майданчиках, на вулиці, біля водойми тощо.

вихователі

 

 1.  

Робота з вихователями.

- Обновити куточки «Життя і безпека дитини».

- Інструктаж вихователів щодо безпеки дітей у дошкільному закладі.

- Проведення бесід на теми:

«Стихійні лиха та правила безпечної поведінки людей»,

«Надання першої медичної допомоги».

- Систематизувати теми з розділу «Природа-друг, коли ти її добре знаєш».

- Консультації для вихователів з питань інформування дошкільнят про отруйні гриби, ягоди.

- Консультації для вихователів щодо проведення навчально-виховних заходів із ознайомлення дошкільнят з правилами поведінки на вулиці та у транспорті.

-  Оформити виставку дитячих малюнків: «Бережемо своє здоров'я».

- Драматизація «Вогонь-друг, вогонь-ворог».

 

завідувач вихователі

 

 

 1.  

Робота з дітьми.

1. Провести серію занять з дошкільнятами за такими розділами:

- «Один вдома».

- «Природа навколо нас».

- «Безпечні та небезпечні вулиці та дороги».

- «Небезпечні предмети».

- «Вогонь- друг, вогонь-ворог».

- «Дитина серед людей».

2. Проведення тижнів безпеки.

3. Бесіди з дітьми з теми «Сірники-не іграшка».

4. Розвага «Дорожні пригоди Незнайки» (закріплення правил дорожнього руху).

5. Ляльковий театр «Чужої біди не буває».

вихователі

 

 

 

8.6 План заходів щодо « Охорони дитинства»

        

           На виконання закону України «Про охорону дитинства» (2001 рік) який визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захистила всебічний розвиток, розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального культурного розвитку молодого покоління, виконання положень Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту й розвитку дітей, Плану дій щодо її виконання та дотримання інших міжнародних актів.

 

 

№ п/п

Назва заходу

 

 

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

I.

Організаційна робота

 

 

 

 

 1.  

Доповнити банк даних з правового застосування в ДНЗ Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти, в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров'я та поваги до людської гідності дитини та інших нормативно - правових актів щодо запобігання насильства над дітьми.

 

протягом року

завідувач

 

II.

Методична рада ДНЗ

 

 

 

 

 1.  

3 метою залучення уваги батьків і громадськості на забезпечення рівних стартових умов для подальшого навчання дітей, не охоплених дошкільною освітою, провести рекламну кампанію (рекламні оголошення, інтерв'ю, звертання до населення) тощо.

 

протягом року

завідувач

 

 1.  

В кожній групі доповнити куточки державної символіки (Гімн, Прапор, Герб), стенди з пам'ятками для батьків, папки «Правове виховання», нормативне правові акти, консультації тощо та куточки з правової тематики.

 

жовтень

вихователі

 

 1.  

Доповнити необхідною інформацією стенд «Права маленької людини» .

грудень

вихователі

 

III.

Інформаційно - методичне забезпечення

 

 

 

 

 1.  

Провести консультації:

- «Дитячі вікові кризи».

- «Інноваційні форми взаємодії ДНЗ   та родини».

- «Гра ефективний засіб виховання самостійності дитини дошкільного віку».

- «Дорослий у становленні особистості дитини.

 

 

жовтень

лютий

 

квітень

 

 

травень

 

вихователі

 

 1.  

Анкетування вихователів (форма поведінки з дітьми).

 

березень

завідувач

 

VI.

Організована діяльність з дітьми

 

 

 

 

 1.  

Тематичні бесіди, заняття:

«Україна - моя держава»

«Кожен має право на життя та ім'я» «Найбільше багатство — здоров'я».

 

протягом року

вихователі

 

 1.  

Організація дидактичних ігор з правового виховання.

 

протягом року

вихователі

 

 1.  

Тематична виставка:

«Права маленької людини».

 

жовтень

вихователі

 

 1.  

Розваги:

Ляльковий театр «Кицькин дім»,

«1 Червня - День захисту дітей»

 

листопад червень

 

музичний керівник вихователі

 

V.

Робота з батьками

 

 

 

 

 1.  

Батьківський лекторій :

- «Конвенція про права дитини»;

- «Ознайомлення з Законом України «Про охорону дитинства»;

 - «Декларація прав дитини».

 

грудень

вихователі

 

 1.  

Консультація

«Безпека дитини в ДНЗ та родині» .

 

березень

вихователі

 

 1.  

Анкетування батьків

«Діти та їх права».

 

травень

вихователі

 

 

 

8.7 План заходів щодо «Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей»

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 1.  

Видати наказ про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

 

вересень

завідувач

 

 1.  

Провести теоретичні та практичні заняття з основ безпеки життєдіяльності:

1) Правила дорожнього руху;

2) Елементи правил протипожежної безпеки;

3) Якщо ти сам удома.

 

протягом року

вихователі

 

 1.  

Поповнити інформаційні папки для батьків з основ безпеки життєдіяльності.

 

протягом року

вихователі

 

 1.  

Доповнити новими матеріалами куточок безпеки

 

протягом року

вихователі

 

 

8.8 План роботи на оздоровчий період

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

І.

Організаційно - педагогічна робота:

 

 

 

 

 1.  

Перевести роботу дитячого закладу на літній режим роботи.

 

До 01.06

завідувач

колектив

 

 1.  

Всі заняття, за винятком музичних, проводити на майданчику.

 

Постійно

завідувач

 

 1.  

Провести інструктаж „ Охорона життя та здоров'я дітей", практикум надання першої допомоги при травмах, сонячному ударі, отравленні отруйними рослинами.

 

червень

завідувач

медична сестра

 

 1.  

Суворо дотримуватись наказу про охорону життя і здоров'я дітей.

Постійно

вихователі

пом.вихов

 

 1.  

Виконувати режим дня у всіх виховних групах.

 

Постійно

 

 

 1.  

Провести консультацію:

„ Літо - благодійна пора всебічного розвитку дитини".

червень

завідувач

 

 1.  

Практична робота з вихователями:

„ Організація ігор з вітром, сонцем, повітрям".

липень

завідувач

 

 1.  

Консультація:

" Літні форми роботи з дітьми».

червень

Вєрьовкіна С.Г.

 

 1.  

Виготувати іграшки для ігор з вітром, водою, піском.

червень

вихователі

 

 1.  

Продовжити знайомити дітей з творами усної народної творчості в усіх видах діяльності.

Постійно

вихователі

 

 1.  

Скласти умови для організації сюжетно-рольових ігор на майданчику. Більш використовувати с дітьми природний матеріал.

Постійно

вихователі

 

 1.  

Систематично вести контроль за дотриманням режиму, охорони життя і здоров’я дітей.

Постійно

завідувач

 

 

 1.  

Підготувати і провести групові бесіди з батьками з питань оздоровлення дітей:

- „Ходіння літом босоніж”.

- „Будьте обережні-отруйні рослини!”

червень

вихователі

 

II.

Лікувально-профілактична робота.

 

 

 

 

 1.  

Провести поглиблений огляд дітей.

 

червень

лікар

 

 1.  

Позначити антропометричні дані дітей, вага на початку літнього оздоровлення, потім-кожен місяць.

 

впродовж

літа

 

лікар

 

 

 1.  

Підвищити контроль за проведення загартуючих заходів в кожній виховній групі.

 

 

впродовж

літа

лікар

 

 1.  

Консультація для вихователів:

„ Дезинтерія - захворювання брудних рук”.

 

червень

лікар

 

 1.  

Бесіди з батьками на теми:

„ Показання та протипоказання до загартування”.

 

липень

лікар

 

III.

Організація харчування.

 

 

 

 

 1.  

Скласти меню на літній період з урахуванням різноманітності блюд, соків, овочів, фруктів.

 

 

впродовж літа

 

завідувач

кухар

 

 1.  

Посилити контроль за якістю та технологією виготовлення харчів, терміном реалізації продуктів харчування.

 

 

завгосп.

лікар

 

 1.  

Забезпечити постійну роботу холодильників з присутністю в них термометрів.

 

 

 

 

 1.  

Посилити контроль за своєчасним завозом продуктів харчування та їх якістю.

 

 

 

 

 1.  

Забезпечити суворий контроль за дотриманням питного режиму.

 

 

 

 

VI.

Фізичне виховання.

 

 

 

 

 1.  

Систематично проводити загартування.

а) провести консультацію з організації, методики загартування в кожній виховній групі;

б) контроль за проведенням загартування;

в) повітряні ванни під час ранкової гімнастики та проведення фізкультурних занять у полегшеному одязі;

г) загартування дітей: вмивання, обливання ніг, загальне обливання тіла, полоскання рота водою кімнатної температури.

 

впродовж

літа

завідувач

лікар

вихователі

 

 

 1.  

Провести свято до Дня захисту дітей.

 

червень

музичний керівник

 

 1.  

Провести День здоров’я з участю батьків.

 

 

вихователі

 

 1.  

Систематично проводити фізкультурні заняття.

 

постійно

вихователі

 

 1.  

Проводити фізкультурні розваги, ігри, змагання.

 

 

вихователі

 

V.

Робота з батьками

 

 

 

 

 1.  

Батьківські збори „ Літні форми роботи з дітьми: загартування та оздоровлення дитячого організму”.

 

 

 

 

 1.  

Вплив праці дошкільника у сім’ї  на формування у нього морально - вольових якостей.

 

 

 

 

 1.  

Профілактика кишкових захворювань.

 

 

 

 

 1.  

Провести по групах індивідуальні бесіди:

а) використання природних факторів для оздоровлення дитини;

б) народні ігри, значення ігор у житті дитини;

в) ходіння літом босоніж;

г) „ Будьте обережні-отруйні рослини!”

 

впродовж

літа

вихователі

 

 1.  

Систематично оновлювати матеріал у батьківському кутку поради батькам про зміцнення здоров’я дітей, загартування, підготовка до школи, дорожньо-транспортний травматизм.

 

постійно

завідувач

вихователі

 

VI.

Виробнича нарада.

 

 

 

 

 1.  

Підготовка до літньої компанії. Охорона життя і здоров’я дітей.

 

 

завідувач

 

 1.  

Літні оздоровчі заходи. Знайомство та затвердження плану літнього оздоровлення дітей.

 

 

завідувач

 

VII.

Адміністративно-господарська робота.

 

 

 

 

 1.  

Завести пісок до дитячого майданчика.

 

 

 

завідувач

 

 1.  

Відремонтувати та пофарбувати спортивне обладнання і навіси.

 

 

завідувач

 

 1.  

Провести ремонт  медичного кабінету, ізолятора, роздягальню молодшої  групу.

 

 

 

 

 1.  

Проводити роботу по підготовці груп до нового навчального року.

 

 

завідувач

 

 1.  

Інструктаж до співробітників з питань охорони праці, додержання техніки безпеки.

 

впродовж року

 

 

 1.  

Усунути недоліки протипожежної системи.

 

 

завідувач

 

 

VIII.

Робота з дітьми.

 

 

 

 

 1.  

Міжнародний День захисту навколишнього середовища:

а) акція захисту навколишнього середовища;

б) вікторина „ Відкрий для себе світ природи”;

в) конкурс малюнків на асфальті „ Я і природа”;

г) свято пісень, хороводів, ігор про красу природи;

д) трудовий десант „ На екологічній стежині нашого садка”.

 

червень

завідувач

вихователь

 

 

музичний керівник

вихователь

 

 

 1.  

„ В гостях у бабусі Медуниці”:

а) знайомство з властивостями трав рідного краю ( звіробій, ромашка, м’ята, чабрець, меліса )

б) поради по збору, сушці, збереженню лікарських трав.

 

впродовж

літа

вихователь

 

 1.  

Питання легенд казок:

а) складання описових розповідей;

б) малювання „ Природа очима душі дитини”.

 

впродовж

літа

вихователь

 

 1.  

„З любов’ю до поета” – тематичний тиждень, присвячений Т.Г.Шевченко

а) оформлення книжкових виставок, творів поета, читання і драматизація казок;

б) конкурс малюнків за творами Т.Г.Шевченко

 

червень

вихователь

муз.керівник

 

 1.  

Зі скарбниці української поезії за журналами „Малятко”, „Барвінок”, „Пізнайко” (читання оповідань, віршів, вивчення пісень).

впродовж літа

вихователь

муз.керівник

 

 1.  

„Усна народна творчість в житті дитини” - тематичний день (здоров’я, любов, сердечність, працелюбність)

 

липень

вихователь

 

 1.  

„Школа шляхетності” (серія бесід живого етикету, валеології для дитячих груп): совість, заздрість, милосердя, дружба, вірність, вибачення, ввічливі слова.

 

серпень

вихователь

 

 1.  

«День ігор”

а) вивчення нових ігор, хороводів;

б) виховання культури взаємовідносин „В грі та дорозі пізнаються люди”.

 

червень

вихователь

муз.керів

 

 1.  

Свято „Івана-Купала” (плетіння вінків, водіння хороводів, ігри, обрядові дійства)

 

липень

вихователь

музичний керівник

 

 1.  

„Яблуневий Спас”

а) знайомство дітей зі звичаями і традиціями українського народу;

б) частування медом, яблуками.

 

 

серпень

вихователь

музичний керівник

кухар

 

 1.  

Безпека життєдіяльності дитини:

а) день чистоти і гігієни;

б) сюжетно-рольові ігри „ Водій на дорозі”;

в) „ На екологічній стежині” – бесіди про отруйні рослини;

г) день знань з правил протипожежної безпеки.

 

 

червень

липень

впродовж літа

 

вихователь

 

 

 1.  

Музично-спортивне свято до Дня захисту дітей.

 

червень

вихователь

 

 1.  

День фізкультурника (спортивні ігри, естафети, змагання).

 

серпень

вихователь

 

 1.  

Оздоровчі заходи в режимі дня в літній період.

 

впродовж літа

вихователі

 

 1.  

День здоров’я.

впродовж літа

вихователі