Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 134" Дніпровської міської ради

  

Робочий навчальний план ДНЗ

Погоджено:                                                                           Затверджено:

Начальник управління освіти                                      

департаменту гуманітарної політики ДМР                        Завідувач КЗО «ДНЗ № 134» ДМР

___________________С.Б. Баляй                                          _______________О.О.Литвин

«____»_____________2017 р.                                                «____»_____________2017 р.

 

 

 

        

 

                Схвалено:

                                          Рішення педагогічної ради

                                                        Протокол №«__»_________2017 р.

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

 «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 134»

Дніпровської міської ради

на 2017 – 2018 навчальний рік

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2017

ЗМІСТ

 

І розділ

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу № 134

за 2017 – 2018 навчальний рік

 

1.1 Інформаційні відомості

4

 

1.2 Методична робота

5

 

1.3 Результативність навчально-виховного процесу

9

 

1.4 Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей

11

 

1.5 Завдання на новий 2017 - 2018 навчальний рік

14

 

1.6 Пріоритетні напрямки роботи колективу

14

 

1.7 Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ

14

 

 

 

 

II розділ

Методична робота з кадрами

 

2.1 Заходи підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу

19

2.2 Самоосвіта

20

2.3 Консультації для вихователів

22

2.4 Засідання педагогічної ради

23

2.5 Колективні перегляди

26

2.6 Гурткова робота

 

26

IІІ розділ

 

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

- Контроль і керівництво освітнім процесом

27

 

ІV розділ

Організаційно-педагогічна робота

 

4.1 Оснащення педагогічного процесу

 29

4.2 Перспективність і наступність у роботі ДНЗ і початкової школи

 31

4.3 Робота з дітьми мікрорайону

 32

4.4 Виставки дитячих робіт

 33

4.5 Свята та розваги

 34

4.6 Тематичні дні

35

4.7 Тематичні заходи

36

 

V розділ      

                                 Методична робота                                  36

 

VI розділ 

  

       Взаємодія дошкільного закладу з батьками                               38

                           

6.2 План роботи з батьками

6.3 Загальні батьківські збори

6.4 Групові батьківські збори

6.5 Консультації для батьків

       38

       39

       40

       41

 

VIІ розділ    

Адміністративно-господарська діяльність

- План адміністративне - господарської роботи

42

 

VIIІ

Додатки:

1. Медична робота:

 

     

- Лікувально - профілактична робота

      46

- Протиепідемічна робота

    46

- Санітарно-гігієнічна робота

2. План заходів щодо « Охорони дитинства»

    47

48

  3. План заходів щодо

« Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей»

52

 4. План роботи на оздоровчий період.

52

 5. Гурткова робота                                                                                     

58


 

І розділ

Аналіз освітньої та методичної роботи

Дошкільного навчального закладу № 134

за 2016 -2017 навчальний рік

 

1.1  Інформаційні відомості:

      Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 134» Дніпровської міської ради розпочав свою роботу в 1959 році, знаходиться за адресою: м. Дніпро, Соборний р - н , вулиця О. Гончара, 23.

      Завідувач - Литвин Олена Олексіївна.

      Розрахований на 40 місць.

      У 2016 - 2017 навчальному році у закладі функціонувало 2 групи, які відвідувало 60 дітей:

-1 група 4-го року життя;

-2 група 5-го, 6-го року життя.

     Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу.

     Режим перебування дітей не змінився. Одна група з 10,5-годинним перебуванням дітей, друга, чергова група – з 12-годинним перебуванням дітей (група старшого дошкільного віку).

    Склад педагогічного колективу складається із 7 педагогів. Кількість працівників усього – 12 чол.

 

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ

 

     Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

 

Якісний склад

Кількість

%

Вища освіта

5

72  %

Середня спеціальна

2

28 %

 

Вік педагогічних працівників

 

30-40 років

40 - 55 років

Більше 55 років

1

 

5

1

 

 

Форма організації освітнього процесу

• індивідуальна, групова.

 

Типи занять:

• фронтальні, групові, індивідуальні.

 

       Організація навчально-виховного процесу дошкільного закладу в 2016  - 2017 навчальному році здійснювалась згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта України 21 століття»,  з Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Базовим компонентом (нова редакція), освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». У закладі є необхідна нормативно-правова база – щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим завданням є формування у дітей мотивації здоров’я і  навичок здорового способу життя.

       В ДНЗ №134 створено сприятливі умови для навчання, виховання та гармонійного розвитку дітей відповідно вікових особливостей та вимог Базового компоненту.

       Персонал закладу втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів.

 

1.2 Методична робота

       Методична робота з педагогічними кадрами у 2016 - 2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Для підвищення рівня фахової майстерності педагогами закладу протягом всього навчального року відвідувались різноманітні методичні об’єднання. Всі слухачі звітувалися на оперативних нарадах перед колективом.

       Курсову перепідготовку педагогів здійснено згідно плану ДОІППО.

      Атестація педагогічних працівників у 2016 - 2017 навчальному році проводилася відповідно до частини четвертої ст.54 Закону України «Про освіту», частини першої ст.32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. №1255/18550), Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 р. №14/20327) та планом заходів з проведення атестації педагогічних працівників.

Проведена чергова атестація вихователя Лебединець С.І. На виробничій нараді ознайомлено педагогічний колектив зі списком працівників, що атестуються. Перевірено терміни проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які атестуються. Визначено рівень кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури педагогічного колективу за допомогою анкетування колег та батьків. Педагогічний працівник, який атестуються приймав активну участь у методичній роботі, а саме:

- у педагогічних радах: «Формування громадської компетентності дошкільників», «Розвиток соціальної компетентності дошкільників» (презентація моделі проекту) ;

- підготувала та провела консультацію для педагогів : «Школа маленьких

патріотів», «Особливий підхід до особливих родин»;

- на високому рівні провела інтегроване заняття з розвитку мовлення та економіки для колективного перегляду «Навіть малятам про гроші треба знати» (заняття-гра).

       Вихователь Лебединець С.І.  з відповідальністю віднеслась до організації відкритих форм навчально-виховної, методичної роботи.  На підставі рішення атестаційної комісії  (комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 164 » Дніпровської міської ради, за яким прикріплено дошкільний заклад  №134) педагогічному працівнику  Лебединець С.І. було присвоєно кваліфікаційна категорія  «спеціаліст ІІ категорії»  (протокол засідання атестаційної комісії по КЗО «ДНЗ № 164» від 31.03.2017 р.).

       З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Треба відмітити, що педагоги поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1.

Вєрьовкіна

Світлана Геннадіївна

Логіко – математичний розвиток дітей дошкільного віку.

 

2.

Коцуренко

Людмила Іванівна

Навчання грамоти та розвиток мовлення з дітьми старшого дошкільного віку.

 

3.

Пугачова

Ніна Василівна

Екологічне виховання дітей дошкільного віку.

4.

Лебединець

Світлана Ігорівна

Естетичне виховання дошкільників.

5.

Міхалькова Катерина Валеріївна

Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльності.

 

        З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Здійснювалася підписка на періодичні видання:

-         «Дошкільне виховання»;

-         «Дошкільний навчальний заклад»;

-         «Методична скарбничка вихователя»;

-         «Палітра педагога»;

-         «Практика управління дошкільним закладом»;

-          «Пожежний вісник».

      Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, упроваджують перспективний педагогічний досвід з питань безпеки життєдіяльності дітей, валеології.

     Планування педагогічного процесу здійснено відповідно до інструктивно - методичного листа МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» від 16.06.2016 р. № 1/9-315 з яким педагоги ознайомлені на педагогічній годині та «Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446.                           

     Плани вихователями пишуться на навчальний рік (з 1 вересня по 31 травня) та на літньо - оздоровчий період (з 1 червня по 31 серпня).      Навчально-виховний процес планується за інтегрованим та тематичним плануванням. План індивідуальної роботи з дітьми планується систематично, відповідно до результатів діагностичних зрізів.

     Відповідно до річного плану роботи дошкільного закладу, були проведені:

1. Засідання педагогічних рад:

- «Завдання педагогічного колективу на 2016 -2017 навчальний рік» (вересень);

- «Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності» (листопад);

- «Розвиток соціальної компетентності дошкільників» (березень).

2. Колективні перегляди занять:

- «Навіть малятам про гроші треба знати». Заняття-гра (молодша група).

- «Україна – мій рідний дім». Інтегроване заняття ( старша група).

- «У пошуках скарбів» . Інтегроване заняття з математики та розвитку мовлення ( середня група).

- Інтегроване заняття з математики та грамоти (старша група).

3. Режимні  моменти (жовтень-травень).

4. Консультації (щомісяця):

- «Принципи побудови розвивального середовища у дошкільних навчальних закладах та моделювання предметно - ігрового середовища груп»;

- « Школа маленьких патріотів»;

- «Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку».

- «Соціально – економічній освіті – новий подих»;

- «Як виховувати дошкільника – діяча»;

- «Мовленнєва компетенція засобами гри»;

- «Особливий підхід до «особливих родин»;

- «Організація роботи в дошкільному навчальному закладі в літній період»;

- «Ігри з піском, як засіб укріплення фізичного та психічного здоров’я дитини»;

- «Культурно-гігієнічні навички як засіб зміцнення здоров’я».

5. Тематичні дні:

- «День сім’ї»;

- «День здоров’я»;

- «День Казки»;

- «День уважності».

6. Тематичні заходи:

- місячник «Увага! Діти на дорозі» (вересень);

- тиждень безпеки (квітень);

- тиждень фізкультури.

       Протягом року працювала творча лабораторія – з ігрової пісочної анімації (вихователь Коцуренко Людмила Іванівна).

       Відповідно до рекомендацій ДОІППО педагогічний колектив КЗО «ДНЗ № 134» ДМР працював над науково – методичним проектом області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянської освіти»  ІІ етап організаційно – моделюючий (вересень 2016 – серпень 2017). Складено модель та план по групам, організовано роботу педагогічних годин з проблеми креативної освіти, визначено основні показники та рівень психологічної готовності педагогів через проведення анкетувань. Вихователями зібрано матеріал та створено куточок, який освітлює дану проблему. Створено середовище для організації життєвого простору дітей з пріоритетом креативного та художньо-естетичного розвитку. В кожній віковій групі організовано куточок креативності, в якому знаходяться різні матеріали (ґудзики, скляні кульки, кольорові нитки, намисто, природний матеріал, скринька здивувань) для формування у дітей фантазії, творчості, художньо-естетичного розвитку.

Проведено круглий стіл за підсумками «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянської освіти» (ІІ етап). В процесі реалізації даної роботи підвищився рівень творчої активності педагогічних кадрів, теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження в практику інноваційних технологій розвитку творчих здібностей дітей.

     У дошкільному закладі плідно працювали гуртки:

1. Англійська мова (керівник Крісанова О.В.) для дітей старшого та середнього дошкільного віку;

2. Театральне мистецтво (музичний керівник Міхалькова К.В.) для дітей молодшо-середнього дошкільного віку.

Роботу, яких планується продовжувати і надалі.

     Згідно з річним планом в ДНЗ № 134 проведено:

- конкурси на краще оформлення ігрових куточків в групах (вересень);

- виставка «Уже в саду гуляє осінь» (поробки з природного матеріалу) (листопад);

- « Ярмарок педагогічних ідей та технологій» (січень-лютий);

- кращий куточок для батьків (квітень);

- виставки дитячих малюнків :

«Моє рідне місто»,  «Осінь – чарівниця»,  «Моя країна – Україна»,  «Ой весела в нас зима», «Хай завжди буде мама , хай завжди буду я»,  «Великдень», «Бережіть природу»,«Малюнок на асфальті».

       На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.

Проведення  всіх цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

 

1.3 Результативність навчально-виховного процесу

       Два рази на рік вихователями проводиться моніторинг рівня знань дітей по всім віковим групам – вересень-травень. Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2016 -2017 навчальному році проводилося з дітьми відповідно до програми «Дитина в дошкільні роки».

 

Група, вік дітей

Рівень знань на початок навчального року

Рівень знань на кінець навчального року

Група №1 «Капітошки»,

4-й р.н.

Високий рівень – 10 %

Середній рівень – 75 %

Низький рівень – 15 %

Високий рівень – 20 %

Середній рівень – 75 %

Низький рівень –  5  %

Група № 2 «Пізнайки»

5 –й, 6-й р.н.

Високий рівень – 20 %

Середній рівень – 75%

Низький рівень – 5 %

Високий рівень – 55 %

Середній рівень – 44 %

Низький рівень – 1 %

 

     Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні.

      З питання наступності дошкільного закладу та школи систематично ведеться робота. Вихователями відстежується результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.н.). Організовувалися спільні свята та розваги.

     Систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Проведено облік дітей від 0 до 5 років, які мешкають у мікрорайоні, закріпленому за дошкільним закладом. Результати обліку звірено з даними дитячої міської поліклініки № 5. Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список,  розподілений за роками народження, який  щорічно оновлюється та доповнюється.

Своєчасно та систематично доводиться  інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.  Діти 5-річного віку, неохоплені дошкільною освітою, знаходяться під патронатом дошкільного закладу. Педагоги залучають цих дітей до індивідуальних занять протягом навчального року, знайомлять батьків з програмою, за якою діти будуть навчатися. Однак, у цьому році жодна дитина не відвідувала цих занять, тому що батьки оформили дітей до підготовчих класів при школах.

       Колектив дошкільного закладу протягом всього навчального року працював над питанням зближення з сім’єю: досягнення взаєморозуміння і тісного контакту.

       В дошкільному закладі організований консультативний пункт для батьків, проводяться спільні дозвілля, практичні заняття, проводяться бесіди, анкетування,  дні відкритих дверей, де батьки знайомляться з освітньо - виховною роботою ДНЗ.

       З метою підвищення активності і взаємодії пед. колективу з родиною, адміністрацією були сплановані та проведені такі форми роботи:

1. Педагогічні бесіди;

2. Консультації для батьків:

- «Дошкільне дитинство:особливості розвитку»;

- «Проблема формування здорового способу життя дитини в сучасних умовах»;

- «Проблема формування мовленнєвого розвитку дитини в сучасних умовах»;

- «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників»;

- «Кроки до самостійності»;

- «На порозі школи».

3. Загальні батьківські збори:

- «Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї щодо виховання загальнолюдських цінностей – пріоритет сучасного дошкільного закладу»;

- «У чому мудрість батьківської любові?».

- Підведення підсумків роботи за навчальний рік.           

- Про підготовку до літнього оздоровлення дітей.

4. Групові батьківські збори:

Молодша група

- Завдання і зміст навчально-виховної роботи на навчальний рік за програмою «Дитина в дошкільні роки».

- Психологічна характеристика віку.

- Криза. Переживемо разом.

- Вибори батьківського комітету групи.

- Виховуємо компетентну дитину. Створення умов вдома для розвитку творчих здібностей дитини.

- Харчування малят дошкільного віку та його вплив на стан здоров’я дитини. - Охорона життя і здоров’я дитини.

- Організація трудової діяльності дітей вдома, в дитячому садку.

2. Підведення підсумків навчально-виховної роботи з дітьми 4-го року життя.

Старша група

- Завдання і зміст навчально-виховної роботи на навчальний рік за програмою «Дитина в дошкільні роки».

- Психологічна характеристика віку.

- Розумове виховання і навчання через ігрову діяльність.

- Особливості психічного та фізичного розвитку дітей 6-го року життя.

- Розумове виховання і навчання через ігрову діяльність. 1.В чому полягає психологічна готовність дитини до навчання в школі.

- Підсумки навчально-виховної роботи з дітьми 6-го року життя (аналіз засвоєння програми).

5.  Дні відкритих дверей.

      Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовою документацією з питань соціального захисту дітей. Кожного року оновлюється база даних дітей пільгового контингенту та надається інформація до департаменту. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів.

 

1.4 Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей

 

Показн. стану

здор.

Кільк. показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

І

ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

Кількість дітей

35

25

0

50

10

0

%

58

42

0

84

16

0

Педагогами враховуються ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартувальних заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

У 2016 -2017  навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу складало  - 85 %.

Кращим відвідування дітей було у групах молодшого дошкільного віку (5-й р.н.) № 1 (вихователь Пугачова Н.В.) Менше відвідування було у групі старшого віку № 2 (вихователь Вєрьовкіна С.Г.) Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

Харчування дітей відповідає встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах 26 гривень на одну дитину. Старалися норми   харчування  наблизити до виконання натуральних норм продуктів  відповідно до нормативних вимог. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. У закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

 

Назва продута:

Виконання норм

М'ясо, м’ясопродукти

95%

Риба, Рибопродукти

90%

Олія соняшникова

100%

Масло вершкове

100%

Молоко

90%

Сир кисломолочний

90%

Сир твердий

100%

Яйця, штук

100%

Цукор

100%

Картопля

100%

Овочі

95%

Фрукти

90 %

Соки

80%

 

         Харчування у порівнянні з 2015 - 2016 навчальним роком покращилося.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядаються на засіданнях при завідувачеві, аналізуються показники та розробляються заходи щодо їх покращення.

Загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї надається велике значення з метою зниження захворюваності дітей. Постійно проводяться оздоровчі заходи :

-      загартування повітрям і водою;

-      попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності;

-      проведення занять з працівниками - надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Ці питання розглядаються на засіданнях педагогічної ради, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється, відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці відбувається за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці, Ради дошкільного закладу.

Певна робота проводиться з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально - виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, розглядаються на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

Таким чином, контроль з питань з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ у 2016  - 2017 навчальному році має комплексний характер і вчасно реалізовується адміністрацією.

На жаль, у дошкільному закладі відсутня окрема фізкультурна зала та музична,  що не дає можливості виконати вимоги Базового Компоненту щодо фізичного розвитку дошкільників у повному обсязі.

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснюється згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснюється адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

За рахунок позабюджетних благодійних внесків батьків в дошкільному закладі було зроблено:

Проведено ремонтні роботи в закладі:

-          зроблено ремонт у роздягальні старшої  групи;

-          оновлення фасаду закладу;

-          ремонт сантехники;

-          ремонт оргтехніки;

-         проведено роботи з благоустрою території, завезений  пісок для пісочниць, пофарбовані альтанки та малі форми на майданчику;

-          було придбано мийні та чистячи засоби, дезінфікуючі засоби, канцелярські товари; методичну літературу; підписку на періодичні видання.

Матеріальні цінності оформлюються відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально – технічної бази дошкільного закладу, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

Для естетичного оформлення закладу придбані нові стенди. Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. Своєчасно привезений та замінений пісок в пісочницях.

Контроль за позабюджетними коштами здійснюється батьківською радою дошкільного закладу.

Таким чином, за звітній період матеріально-технічна база зміцнена на 30%.

За результатами виявлено, що в ДНЗ переважає творче середовище, робота супроводжується емоційним підйомом, позитивним оптимістичним настроєм.

 Річний план за 2016 - 2017 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Виконаний на 95%. Проте в організації освітньо - виховного процесу в 2016 -2017 начальному році залишаються нерозв’язаними такі питання:

- залишається гострою проблема створення психологічного розвантаження, гарного настрою;

- посилити роботу за станом розвитку зв’язного мовлення дошкільників (усі вікові групи);

- приділити більше уваги різні види художньої праці.

Проаналізувавши роботу дошкільного закладу на педраді, колектив дійшов висновку, що в новому навчальному році необхідно:

- зберігати психічне та фізичне здоров’я дітей;

- приділити увагу вихованню у дітей національної свідомості;

- стимулювати творчий підхід вихователів до реалізації наміченого;

- вихователям молодшої групи здійснювати увагу по вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок, самообслуговування;

- вихователям старшої групи посилити роботу з різних  видів  художньої праці;

- продовжувати розвивати взаємодію дитячого садка і батьків.

Вважаємо, що роботу педагогічного колективу можна оцінити як задовільну.

 

1.5 Завдання на новий 2017 - 2018 навчальний рік

     Зважаючи на аналіз освітньої роботи у 2016 - 2017 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом із батьками визначає такі пріоритетні завдання на 2017 -2018 навчальний рік:

 

1. «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянської освіти» III етап. Практичний (вересень 2017 - серпень 2018)

- розробка та апробація системи діяльності навчального закладу або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальної компетенції особистості;

- масове запровадження новітніх педагогічних технологій та конкретних технологій соціалізації;

- накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

2. Розпочати роботу за темою «Комунікативно-мовленнєва діяльність дошкільників».

3. Продовжувати роботу з патріотичного виховання.

 

1.6 Пріоритетними напрямками роботи колективу вважати:

• забезпечення доступності та якості дошкільною освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку навчання і виховання дітей;

• об'єднання зусиль сім'ї та дошкільного закладу у вихованні здорової дитини.

       Для вдосконалення навчально-виховної роботи в ДНЗ використовувати сучасні новітні технології, авторські програми, практичні рекомендації Управління освіти і науки Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Міського методичного центру та експериментальних дошкільних закладів.

 

1.7 Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ.

 

Конституція України.

Конвенція ООН про права дитини, 1991 р.

 

Закони України:

- Закон України «Про Освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту» (із змінами);

- Закон «Про мови в Українській РСР»;

- Закон «Про дитяче харчування»;

- Закон України «Про охорону праці»;

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності »;

 

Акти Кабінету Міністрів України:

- від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад";

- від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі";

- від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

 

Накази Міністерства:

- від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

- від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

- від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

- від 16.08.2004  N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

- від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

- від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"

- від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

- від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

- від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

- від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

- від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

 

Листи Міністерства:

- Лист Міністерства №1/9-249 від 20.05.2015 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

- Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

- Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

- Лист Міністерства № 1/9-341від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в  дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

- Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

- Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

- Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

- Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

- Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

- Лист Міністерства "Роз’яснення щодо внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку"

- Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

- Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

- Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."

- Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

- Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

- Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

- Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

- Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

- Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

- Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

- Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

- Базовий компонент дошкільної освіти.

- Пріоритетні напрямки роботи дошкільної освіти на 2017 -2018 н. рік.

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

- Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина».

- Програма розвитку, навчання та виховання дітей  «Дитина в дошкільні роки».

- Програма розвитку, навчання та виховання дітей «Українське дошкілля».

- Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку».

- Перспективне планування роботи з дітьми старшого дошкільного віку за програмою «Дитина в дошкільні роки».

- Перспективне планування роботи з дітьми середнього  дошкільного віку за програмою «Дитина в дошкільні роки».

- Авторська програма М. Єфіменко «Театр фізичного виховання дошкільників» .

- Петерсон «Грайлик».

- Крутій К.Л. «Подорож у довкілля».

- Крутій К.Л. «Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення».

- Крутій К.Л. « Конспекти занять із художньо – мовленнєвої діяльності. Старша група».

- Крутій К.Л. « Конспекти занять із фізичної культури».

- Крутій К.Л « Навчання дітей укр. мови: теорія і практика».

- Крутій К.Л. « Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів».

- Крутій К.Л. « Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності».

- Крутій К.Л. « Навчання дітей української мови: теорія і практика».

- Крутій К.Л. « Створення мовленнєвого середовища».

- Крутій К.Л. « Методика проведення індивідуальних занять із мовленнєвопасивними дітьми дошкільного віку».

- Крутій К.Л. « Конспекти занять до зошита «Математична веселка».

- Крутій К.Л. « Економічне освіта старшого дошкільного віку».

- Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

- Крутій К.Л « Коммуникативно – развивающая технология обучения русскому языку и развития речи детей».

- Педагогічна технологія пропедевтики добукварного періоду навчання грамоти дітей середнього дошкільного віку.

- Система роботи з формування екологічної освіти та виховання дітей молодшого і середнього дошкільного року.

- Організована навчально – пізнавальна діяльність дітей старшого дошкільного віку.

- Ігнатієва С.А. «Довкілля».

- Богуш А.М. «Довкілля. Для дітей дошкільного віку».

- Л.М.Шульга «Розвиток творчих здібностей у дітей середнього дошкільного віку».

- Л.М. Шульга « Розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку».

- І.О. Ликова « Образотворча діяльність в дитячому садку».

- Горошко Н.А.« Зображувальна діяльність у дошкільних навчальних закладах».

- Ігнатієва С.А. « Математика».

- Новикова В.П.« Математика в дитячому садку. Конспекти занять для роботи з дітьми 5-6 років».

- Новикова В.П.« Математика в дитячому садку. Конспекти занять для роботи з дітьми 4-5 років».

- Білан О.І. «Валеологія дошкільникам».

- Дошкільний курс « Валеологія.

 (Методичні рекомендації для вихователів дитячих закладів)

- Валеологія у дошкільному закладі. (Посібник для вихователів)

- Шахненко В.І. « Абетка здоров’я».

- Лохвицька Л.В. « Дошкільникам про основи здоров’я».»

- О.М. Каплуновська «Дошкільникам про Космос».

- «Ми діти галактики» ( Всі досліди з практики)

- О.Білан «Екологічне виховання дітей дошкільного віку».

- В.Л.Сухар «Ознайомлення з природою та розвиток мовлення».

- Н.С.Голицина « Екологічне виховання дошкільнят».

- Лущик І.В. « Фізичне виховання дошкільників».

- Тимошенко Л.М. « Конспекти занять із фізичної культури. Середня група.».

- «Українські рухливі ігри (Методичний посібник).

- Єфименко Н.Н.« Физкультурные сказки».

- Мицкан Б.« Рахункова абетка» ( Фізичні вправи, ігрові комплекси).

- Е.Ф. Лозинска  « Українське народознавство дітям дошкільного віку».

- О.В. Гноінська « Державні та національні символи України».

- « Система роботи з формування екологічної освіти та виховання дітей молодшого і середнього дошкільного року».

- Сухар В.Л.« Ознайомлення з навколишнім світом та розвиток мовлення».

- Сухар В.Л. « Ігрові заняття з розвитку мовлення».

- І.М. Лап шина« Дошколярик».

- Сухар В.Л. « Правила дорожнього руху».

- Чуб Н.В. « Ігри упродовж дня».

- Нечипорук Н.І.« Розвивальні ігри для дошкільників».

- Фесюкова Л.Б.« Креативні завдання и схеми для дітей 4-7 років»

- Фесюкова Л.Б.« 300 розвивальних ігор».

- Фесюкова Л.Б.« Педагогічна скринька».

- Богуш А.М. « Перші кроки грамоти: перед шкільний вік».

- Розвиток інтелектуальних здібностей у дітей 4-12 років - Г.Р. Кандібур

- «В світі гри та фантазії» - О.О. Шептіфранц

- «Бережи здоров'я змалку» -   Л.В. Калуська.

- Зайцева Л.І. « Розкриваємо таємниці довкілля».

- Зайцева Л.І. « Формування логіко – математичної компетентності дітей».

 

 

 

II розділ             Методична робота з кадрами

 

Мета: забезпечити високий рівень виховання та навчання дошкільників відповідно до вимог освітньої програми розвитку, навчання та виховання дітей «Дитина».

 

2.1. Заходи підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу

 

№з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

 

1.

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

- направити на курси підвищення

кваліфікації  вихователів;

- забезпечити до курсовими і після курсовими завданнями вихователів,     які будуть відвідувати курси;

- зобов'язати педагогів відвідувати методичні об'єднання, семінари в ДНЗ міста (за графіком);

- знайомити з новинками науково - методичної літератури, періодичними виданнями;

- вивчення роботи колег, проводити взаємно відвідування занять між колегами;

- складання конспектів, виготовлення дидактичного матеріалу.

 

 

упродовж

року

 

упродовж

року

 

упродовж року

 

 

 

щомісяця

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

 

2.

 

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2017 -2018 н.р.:

- визначити зміст пед. процесу;

- скласти навчальні плани;

- систематично проводити пед. години, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу;

- створити на заняттях і в повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;

- творчі звіти, колективні перегляди, підведення підсумків, визначення перспективи.

 

 

упродовж року

 

 

завідувач вихователі

 

 

 

3.

 

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

- Ознайомлення вихователів з положенням про атестацію.

- Прийняття заяв від вихователів, які будуть атестуватися.

- Розглядання заяв на засіданні атестаційної комісії до 20.10.2017 р

- Консультації по потребам вихователів, які атестуються.

- Перегляд занять, режимних моментів, у вихователів, які атестуються.

- Творчі звіти вихователів, які атестуються.

- Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити колектив із наслідками атестації.

 

 

упродовж року

 

завідувач

атестаційн.комісія

 

 

 

2.2. Самоосвіта

 

№з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення фахової майстерності педагогів продовжувати розглядати такі питання шляхом самоосвіти:

- Адаптація та успішна соціалізація дітей в ДНЗ.

- Національно-патріотичне виховання особистості дитини дошкільного віку.

- Комунікативно-мовленнєва діяльність дошкільників.

- Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей.

 

- Організація особистісно - орієнтовного освітнього процесу.

- Формування у дітей дошкільного віку здорового способу життя.

- Розвиток творчої особистості дошкільника в умовах ДНЗ.

Продовжувати впровадження в практику роботи педагогів зошити із самоосвіти , затвердити як обов’язкову документацію.

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки й компетентності педагогів зобов'язати відвідувати районні методичні об'єднання, семінари, тренінги, творчі лабораторії(за графіком)

Ознайомлювати вихователів з інноваційними методиками, проводити огляд періодичних видань.

Довідкове бюро:

- «Формуємо розвивальне середовище».

- Інноваційні форми і методи роботи в сучасній дошкільній освіті.

- Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

грудень

 

січень

 

 

 

 

лютий

 

березень

 

квітень

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом

року

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Консультації для вихователів

 

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.

Індивідуальні консультації щодо планування навчально-виховного процесу.

 

вересень

завідувач вихователі

 

2.

«Проблеми з мовлення?

Подбаймо про мови».

 

жовтень

Коцуренко Л.І.

 

3.

Дошкільна освіта і глобалізація. Пріоритетні напрями виховання дошкільнят.

 

листопад

Лебединець С.І.

 

4.

Творча дитина: зрозумити і підтримувати.

 

грудень

Вєрьовкіна С.Г.

 

5.

Відповідальність формуємо з малку.

 

січень

Коцуренко Л.І.

 

6.

І чужого научаємось, і свого не цураємось. Українські традиції в Монтессорі – середовищі.

 

лютий

Лебединець С.І.

 

7.

Патріотизм плекається в родині.

березень

Вєрьовкіна С.Г

 

 

8.

 

Рідномовна концепція Костянтина Ушинського.

 

квітень

.

Коцуренко Л.І.

 

9.

Педагогіка толерантності – вимога часу.

травень

Лебединець С.І

 

 

10.

 

Ігри з піском, як засіб укріплення фізичного та психічного здоров’я дитини.

 

 

червень

 

Вєрьовкіна С.Г

 

 

11.

 

Культурно-гігієнічні навички як засіб зміцнення здоров’я.

 

 

липень

 

Вєрьовкіна С.Г.

 

 

 

 

2.4 Засідання педагогічної ради

 

№п/п

Тема заходу,порядок денний

Термін виконання

Відповідальн.

Виконано

 

1.

 

Педагогічна рада № 1

 

Тема: «Завдання педагогічного колективу на 2017 -2018 н.р. ».

 

 

серпень

 

завідувач вихователі

 

 

1.1

 

 

 

 

Виконання рішення попереднього засідання педагогічної ради.

 

 

 

 

завідувач

 

 

1.2

 

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 - 2018 н.р.».

 

 

завідувач

 

 

1.3

 

Підсумки роботи ДНЗ за 2016 -2017 навчальний рік (аналіз).

 

 

завідувач

 

 

1.4

 

Обговорення і затвердження плану роботи КЗО ДНЗ № 134 на 2017 -2018  навчальний рік.

 

 

завідувач

 

 

1.5

 

Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу (обговорення):

- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).

- Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (оновлена).

- Освітня програма "Дитина в дошкільні роки".

- Програма «Українське довкілля».

- Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 

 

 

завідувач

 

 

1.6

 

Затвердження:

- парціальних програм, за якими будуватиметься освітній процес у вікових групах;

- форми планування освітньої роботи з дітьми;

- режиму дня та розкладу занять вікових груп; 

- плану підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;

- плану заходів щодо зміцнення здоров’я дітей;

- плану спільної роботи ДНЗ № 134 та ЗОШ № 71;

- плану заходів щодо роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад.

 

 

 

завідувач

 

 

1.7

 

Організація гурткової роботи з дітьми.

 

 

 

завідувач

 

 

1.8

 

 

Ознайомлення з перспективним планом атестації і  проходження курсової перепідготовки.

 

 

 

 

завідувач

вихователі

 

1.9

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу. Перелік навчальних видань,рекомендованих МОНУ для використання в ДНЗ у 2017 -2018 навчальному році.

 

 

 

 

1.10

Обговорення  та затвердження проекту рішення педагогічної ради.

 

завідувач

вихователі

 

2

Педагогічна рада № 2

Тема: « Національно – патріотичне виховання в дитячому садку».

 

листопад

 

завідувач

 

 

2.1

Концепція Софії Русової та сьогодення.

 

 

Лебединець С.І.

 

2.2

 

Патріотичне виховання починається з доброти.

 

Вєрьовкіна С.Г.

 

2.3

 

Як народжується любов до Батьківщини?

 

Коцуренко Л.І.

 

2.4

 

Обговорення  та затвердження проекту рішення педагогічної ради.

 

 

завідувач

вихователі

 

3.

 

Педагогічна рада № 3                                        

Тема: «Організація роботи з формування мовленнєвої  компетентності дошкільників».

 

березень

 

 

3.1

Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу.

Реалізація завдань освітньої лінії «Мовлення дитини».

 

Лебединець С.І.

 

3.2

 

Мовленнєва компетенція засобами гри.

 

 

Коцуренко Л.І.

 

3.3

Розвиток мовлення в системі Монтессорі.

 

 

Вєрьовкіна С.Г.

 

3.4

Обговорення  та затвердження проекту рішення педагогічної ради.

                                                                                             

 

завідувач

 

 

 

2.5. Колективні перегляди

 

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальн.

 

Виконано

 

1.      

«Це моя Україна, що як тато і мама, одна».

Середня - старша група

 

листопад

Коцуренко Л.І.

 

2.      

«Сонечко мандрує Україною».

Молодша – середня група

 

листопад

Лебединець С.І.

 

3.      

«У пошуках Зими: подорож до дива – островів».

Інтегроване заняття.

Старша група

 

лютий

Вєрьовкіна С.Г.                    

 

4.      

«Казка взимку оживає». Інтегроване заняття.

Молодша група

лютий

Лебединець С.І.

 

 

 

 

 

2.6. Гурткова робота

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальний

 

Виконано

 

1.

 

Театральний гурток

 

 

протягом року

 

графік роботи

четвер

с 16.00-16.30

2 пол.дня

 

 

Михалькова К.В.

 

 

2.

 

Гурток «Англійська мова».

Мета гуртка: знайомство з англійською мовою, з країнами, де розмовляють цією мовою.

Вивчати англійську абетку.

 

 

 

протягом року

 

графік роботи

вівторок

п’ятниця

2 пол.дня

 

Кірсанова О.В.

 

 

IІІ розділ  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

 

- Контроль і керівництво освітнім процесом

 

 

№ п/п

Назва контролю

Мета

контрол.

Форма

контролю

Відповідальний

Термін виконання

Контроль

Виконано

1.

Підготовка колективу до нового навчального року.

до педради

комплексна

вихователі

до 05.09.17

завідувач

 

2.

Стан ведення ділової документації.

до відома

поточний

вихователі

упродовж року

завідувач

 

3.

Зміст та якість календарного планування.

до відома

поточний

вихователі

упродовж року

завідувач

 

4.

Готовність працівників до робочого дня.

до відома

вибірково

вихователі

упродовж року

завідувач

 

5.

Створення розвивального ігрового середовища.

до відома

вибірково

вихователі

жовтень

завідувач

 

6.

Стан навчально-виховної роботи в групі.

до наказу

фронтальний

вихователі

березень

завідувач

 

7.

Атестація робочих місць.

до наказу

комплексна

вихователі

вересень

завідувач

 

8.

Визначення рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей.

до відома

огляд - операт

 

вихователі

упродовж року

завідувач

 

9.

Організація спортивної роботи на канікулах.

 

до відома

огляд - опер

вихователі

канікули

завідувач

 

10.

Організація роботи в другу половину дня.

 

до відома

огляд - опер

вихователі

упродовж року

завідувач

 

11.

Діагностичне обстеження дітей.

інформ. на педгод.

 комплексна

 вихователі

вересень травень

 завідувач

 

12.

Організація роботи з формування мовленевої  компетентності дошкільників.

до педради

тематична

вихователі

грудень січень лютий

завідувач

 

13.

Оновлення стендової наочності для батьків інформацією.

 

до відома

вибірково

вихователі

упродовж року

завідувач

 

14.

Рівень інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.

 

інформ. на педгод.

комплексна

гр. 6 р .ж.

травень

завідувач

 

15.

Готовність груп до роботи влітку.

інформ.

на вироб.

нараду

комплексна

вихователі

травень

завідувач

 

16.

Організація роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності .

 

до відома

оглядово - оперативна

вихователі

упродовж року

завідувач

 

17.

Організація ігрової діяльності на майданчику.

 

до відома

оглядово - оперативна

вихователі

упродовж року

завідувач

 

18.

Готовність груп до нового навчального року.

 

до педради

комплексна

вихователі

серпень

завідувач

 

 

ІV розділ  Організаційно-педагогічна робота

 

4.1. Оснащення педагогічного процесу

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

Систематично поповнювати інформаційними матеріалами куточки для батьків.

 

щомісячно

вихователі

 

2.      

Поповнення груп новими розробками згідно пріоритетних завдань річного плану.

 

упродовж року

вихователі

 

3.      

Доповнити куточки природи рослинами відповідно до вимог програми.

 

вересень

вихователі

 

4.      

Поновити інвентар для праці у куточку природи.

 

вересень

вихователі

 

5.      

Поповнити матеріалом розвиваючи  ігрові зони.

 

жовтень

вихователі

 

6.      

Поповнити куточки самостійної художньої діяльності дітей нетрадиційним обладнанням та матеріалом.

 

листопад

вихователі

 

7.      

Виготовити дидактичні ігри з логіко-математичної компетентності дошкільників.

 

лютий

вихователі

 

8.      

Осучаснити зони для сюжетно-рольових ігор.

 

січень

вихователі

 

9.      

Поповнення тематичної папки «Тварини  нашого краю»

 

березень

вихователі

 

10.       

Поповнення ігрових куточків атрибутикою, необхідною для проведення ігор з безпеки життєдіяльності дітей.

упродовж року

вихователі

 

11.       

Поповнити новими посібниками розділ «Цікава математика».

 

упродовж року

вихователі

 

12.       

Поповнити групи конструктивно-будівельним матеріалом.

 

упродовж року

вихователі

 

13.       

Поповнити матеріал до національних куточків (народна іграшка, предмети побуту, національний одяг).

 

упродовж року

вихователі

 

14.       

Добірка сценаріїв для проведення театралізованої діяльності.

 

упродовж року

вихователі

 

15.       

Виготовлення іграшок-саморобок для ігор на майданчику влітку.

 

травень

вихователі

 

16.       

Дообладнання   педагогічного   процесу   до нового навчального року.

 

червень липень серпень

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено:

Директор ЗОШ                                                                          Затверджено:

_____________Дьоміна Н. М.                                             Завідувач КЗО «ДНЗ № 134»

                                                                                                _______________О.О.Литвин

«____»_____________2017 р.                                             «____»_____________2017 р.

 

 

4.2. Перспективність і наступність у роботі ДНЗ і початкової школи

 

 

Заходи

Термін

Відповідальний

 

І. Виконання Закону України «Про загальну середню освіту»

 

 

1.1

Продовжити роботу з впровадження у педагогічний процес положень Закону України «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту».

 

вересень

завідувач

заступник директора ЗОШ

1.2

Ознайомити вчителів і вихователів із планом спільної роботи школи і ДНЗ.

 

вересень

вихователь

заступник директора ЗОШ

1.3

Організувати взаємовідвідування уроків і занять із метою ознайомлення з методикою навчання та розв’язання послідовностей у роботі ДНЗ і школи

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

 

ІІ. Методична робота

 

2.1.

Ознайомлення вчителів і вихователів із новинками психолого-педагогічної літератури з питань виховання та навчання дітей молодшого шкільного віку.

 

вересень

вихователь

заступник директора ЗОШ

2.2

Діагностика дітей старших груп на предмет готовності до школи.

вересень

січень

травень

вихователь

    2.3

 

Взаємовідвідування занять та позаурочних заходів.

 

один раз на квартал

вихователь старшої групи

заступник директора ЗОШ

    2.4

 

Організувати роботу груп щодо підготовки дітей до школи.

протягом року

вихователь старшої групи

заступник директора ЗОШ

 

ІІІ. Проведення спільних заходів

 

3.1

Провести спільні свята:

Свято першого дзвоника

Різдвяні свята

Свято останнього дзвоника

 

 

вересень

січень

травень

вихователь старшої групи

заступник директора ЗОШ

3.2

Залучення школярів щодо виготовлення ялинкових іграшок  - саморобок до новорічних свят.

 

грудень

вихователь

заступник директора ЗОШ

3.3

Організувати екскурсії для дітей старшого дошкільного віку до школи.

 

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

 

ІV. Робота з батьками

 

4.1

Провести загальні батьківські збори щодо підготовки дітей до школи.

 

вересень

завідувач

заступник директора ЗОШ

4.2

Систематично поновлювати матеріали на стенді «Для батьків».

 

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.3

У старших групах закладу оформити стенди-куточки «Незабаром до школи».

 

вересень

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.4

Систематично проводити консультації для батьків із проблеми підготовки дитини до школи.

 

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.5

Проводити роботу з попередження дитячого травматизму.

 

протягом року

вихователь

заступник директора ЗОШ

4.6

Організувати День відкритих дверей для батьків.

травень

завідувач

заступник директора ЗОШ

 

 

4.3. Робота з дітьми мікрорайону

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

День відчинених дверей. Мета: познайомити батьків з організацією навчально-виховного процесу ДНЗ.

 

вересень

завідувач

вихователь

 

2.      

Облік дітей мікрорайону.

 

вересень

вихователі

 

3.      

Підготувати та провести свято, присвячене всесвітньому Дню захисту дітей.

 

червень

вихователі

муз. керівник

 

4.      

Контроль за прибуттям та вибуттям дітей мікрорайону.

 

протягом року

вихователі

 

 

5.      

Консультативний пункт для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ:

«Чи потрібна дитині дошкільна освіта».

 

протягом року

Завідувач

вихователь

 

6.      

Організація консультативної служби для батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

 

щомісячно вівторок

завідувач

 

 

 

4.4 Виставки дитячих робіт

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

До дня рідного міста:

«Моє рідне місто».

 

вересень

вихователі

 

2.      

Виставка дитячих робіт та малюнків за темою: «Осінь – чарівниця».

 

жовтень

вихователі

 

3.      

Виставка дитячих малюнків за темою: «Моя країна – Україна».

 

грудень

вихователі

 

4.      

Конкурс дитячих малюнків за темою:

«Ой весела в нас зима».

 

лютий

вихователі

 

5.      

 Конкурс дитячих малюнків

«Хай завжди буде мама , хай завжди буду я»

 

березень

вихователі

 

6.      

Конкурс дитячих малюнків «Великдень»

 

квітень

вихователі

 

7.      

Конкурс дитячих малюнків

 «Бережіть природу».

 

травень

вихователі

 

8.      

Конкурс «Малюнок на асфальті»

 

01.06. 18

вихователі

 

 

 

4.5. Свята та розваги

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

1.      

« 1 вересня - День знань»

вересень

вихователі

 

2.      

«Чарівниця осінь в гості завітала »

жовтень

вихователі

муз. керівник

 

 

3.      

«Новорічна казка»

грудень

вихователі

муз. керівник

 

 

4.      

«Щедрий вечір, добрий вечір»

січень

вихователі

муз. керівник

 

 

   5.

Канікулярний тиждень розваг:

 -« Веселий цирк»

 - «Співаємо, танцюємо - всіх зачаруємо»

 

січень

вихователі

муз. керівник

батьки

 

5.      

«Мамин день».

березень

вихователі,

музичний керівник

 

 

6.      

«Випускний бал»

травень

вихователі, музичний керівник

 

 

7.      

До «Дня захисту дітей»

червень

вихователі

музичний керівник

 

 

8.      

«Фестиваль дитячих талантів»

червень

вихователі

муз. керівник

 

 

9.      

Тематичне заняття до Дня Незалежності.

 

серпень

вихователі муз. керівник

 

10.                        

Розваги за планом:

- ляльковий театр;

- драматизація;

- концерт старших дітей.

 

червень липень серпень

вихователі муз. керівник

 

11.                        

Веселі старти

червень

вихователі

 

 

 

 

4.6. Тематичні дні.

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

1.

«День сім’ї »

 

вересень

 

 

вихователі

 

2.

«День здоров’я»

остання п’ятниця місяця

 

вихователі

 

3.

«День довкілля»

перший понеділок місяця

 

вихователі

 

4.

«День казки»

третій четвер місяця

 

вихователі

 

5.

«День патріота України»

друга середа місяця

вихователі

 

4.7. Тематичні заходи

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

1.

Місячник «Увага!Діти на дорозі»

 

вересень

вихователі

 

2.

Тиждень української мови

 

жовтень

вихователі

 

3.

Тиждень безпеки

листопад

квітень

 

вихователі

 

4.

Тиждень фізкультури

 

травень

вихователі

 

 

 

V розділ

Методична робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

 

1.

 

- Огляд новинок методичної літератури.

- Про підготовку до проведення групових батьківських зборів.

- Опрацювання нормативних документів з атестації педагогічних кадрів.

 

 

вересень

 

завідувач

 

 

2.

 

- «Актуальність патріотичного виховання».

- Результати попереджувального контролю щодо планування освітньої роботи в групах.

 

 

жовтень

 

завідувач

вихователі

 

 

3.

 

- Звіт педагогів про участь у районних методичних заходах.

- Затвердження сценаріїв і заходів щодо підготовки до проведення новорічного свята.

 

 

листопад

 

завідувач

вихователі

 

 

4.

 

- Огляд новинок методичної літератури.

- Звіт педагогів про проходження курсової перепідготовки.

 

 

грудень

 

вихователі

 

 

5.

 

- Затвердження сценарію і заходів щодо підготовки до проведення свята 8 Березня.

- Презентація методичних рекомендацій (посібника, системи планування тощо).

 

 

січень

 

вихователі

 

 

6.

 

- Звіт педагогів про участь у районних методичних заходах.

- Результати порівняльного контролю формування українського мовлення у дітей середніх груп.

 

 

лютий

 

вихователі

 

7.

 

- Огляд новинок методичної літератури.

- Про підготовку до проведення «Дня відкритих дверей».

- Звіт педагогів про проведення атестації.

 

 

березень

 

вихователі

 

8.

 

- Аналіз колективних переглядів занять у групах.

- Про підготовку до проведення групових батьківських зборів.

 

 

квітень

 

вихователі

 

9.

 

Консультація для вихователів за планом.

 

 

травень

 

завідувач

 

 

10.

 

- Звіт педагогів про участь у районних методичних заходах.

- Результати участі ДНЗ У районних оглядах-конкурсах.

 

 

червень

 

вихователі

 

 

11.

 

- Огляд новинок педагогічної літератури.

- Обговорення участі педагогів у складанні проекту річного плану роботи на наступний навчальний рік.

 

 

липень

 

муз. керівник вихователі

 

 

12..

 

- Створення розвивального середовища у групах (корегування завдань з підготовки до наступного навчального року).

 

 

серпень

 

муз. керівник вихователі

 

 

 

 

VI розділ

Взаємодія дошкільного закладу з батьками

 

Мета: налагоджувати взаємозв'язок дошкільного закладу та сім'ї для повноцінного розвитку дитини.

 

6.1. План роботи з батьками

 

№ п/п

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальний

Виконано

1.      

Розширення нових ефективних можливостей спілкування з батьками: електронні засоби інформування.

 

Протягом року

завідувач вихователі

 

2.      

Заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності,партнерства і взаємоповаги.

 

Протягом року

вихователі

 

3.      

Залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та ДНЗ.

 

Протягом року

завідувач вихователі

 

4.      

Підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків,формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей.

 

 

 

 

5.      

Провести загальні батьківські збори.

 

жовтень - травень

завідувач вихователі

 

 

 

6.2. Загальні батьківські збори

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 

1.

 

Тема. «Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї щодо виховання загальнолюдських цінностей – пріоритет сучасного дошкільного закладу.

 

 

Мета: спонукати батьків до об'єднання зусиль із педагогами для     досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання   та   навчання дітей дошкільного віку.

 

1. Ознайомлення зі змістом роботи дошкільного закладу на 2017 – 2018 н.р.»

 

2.Охорона здоров’я і профілактика захворюваності у дітей, ознайомлення з вимогами до харчування дітей дошкільного віку.

 

3.Ознайомлення зі змістом роботи дошкільного закладу № 134 щодо реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) на 2017 -2018 н.р.»

 

4. Вибори батьківського комітету.

 

жовтень

завідувач вихователі

 

 

2.

 

Тема. «У чому мудрість батьківської любові?»

                                                         1.Щастя коли тебе розуміють.  

- Права  дитини ( на основі статей Конвенції ООН про права дитини.

- Партнерська взаємодія з дитиною.

- Гуманне ставлення батьків до власних дітей.

- Повага до особистості й насильства над нею – несумісні речі.

 

2. Підведення підсумків роботи за

навчальний рік.          

3.Про підготовку до літнього оздоровлення дітей.                               

 

 

 

травень

 

Завідувач вихователі

 

 

 

 

 

6.3. Групові батьківські збори

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

 

1.

 

Молодший вік(4-й рік життя)

1. Завдання і зміст навчально-виховної роботи на навчальний рік за програмою «Дитина».

2. Психологічна характеристика віку.

3. Криза. Переживемо разом.

4. Вибори батьківського комітету групи.

 

вересень

 

вихователі

молодшої групи

 

 

2.

 

1. Виховуємо компетентну дитину. Створення умов вдома для розвитку творчих здібностей дитини.

2. Харчування малят дошкільного віку та його вплив на стан здоров’я дитини. Охорона життя і здоров’я дитини.

 

 

грудень

 

вихователі

молодшої групи

 

 

3.

 

1. Організація трудової діяльності дітей вдома, в дитячому садку.

2. Підведення підсумків навчально-виховної роботи з дітьми 4-го року життя.

 

травень

вихователі

молодшої групи

 

 

4.

 

Старший вік (6-й рік життя)

1.Завдання і зміст навчально-виховної роботи на навчальний рік за програмою «Дитина».

2.Психологічна характеристика віку.

3.Розумове виховання і навчання через ігрову діяльність.

 

 

вересень

 

вихователі

старшої групи

 

 

5.

 

1.Особливості психічного та фізичного розвитку дітей 6-го року життя.

2.Розумове виховання і навчання через ігрову діяльність.

 

грудень

 

вихователі

старшої групи

 

 

6.

 

1.В чому полягає психологічна готовність дитини до навчання в школі.

2.Підсумки навчально-виховної роботи з дітьми 6-го року життя (аналіз засвоєння програми).

 

 

травень

 

вихователі

старшої групи

 

 

 

 

6.4. Консультації для батьків

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

«Відкриваймо горизонти життя разом».

 

вересень

вихователі

 

2.      

« Пізнавальні прогулянки вихідного дня».

жовтень

вихователі

 

3.      

«До театру з малюком».

 

грудень

вихователі

 

4.      

«Ініціюємо батьків до співпраці».

 

лютий

вихователі

 

5.      

«Співробітництво, партнерство, довіра». Сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків.

 

березень

вихователі

 

6.      

На порозі школи.

 

травень

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

VII розділ

Адміністративно-господарська робота

 

7.1.План адміністративно - господарської роботи.

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

Виробнича нарада

«Організація роботи дошкільного закладу на 2017 - 2018 н.рік.»

1. Про підсумки оздоровчого періоду.

2. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3. Затвердження режиму роботи дошкільного закладу та усіх служб.

4. Про підсумки підготовки до нового навчального року.

 

серпень

завідувач

 

 

2.      

Інструктаж з техніки безпеки та охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах.

 

до 10 вересня 2-3 р. на рік

завідувач

 

3.      

Скласти графік роботи працівників.

Ознайомити з посадовими Інструкціями.

 

вересень

завідувач

 

4.      

Здійснити комплектування груп у відповідності до віку дітей.

 

вересень

завідувач

 

5.      

Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами.

 

вересень

завідувач

 

6.      

Контролювати готовність ДНЗ до зимового періоду.

 

вересень жовтень -

завідувач

 

7.      

Перевірити опалювальну систему.

 

вересень

завідувач

 

8.      

Провести інвентаризацію та списання майна.

 

жовтень

завідувач

 

9.      

Своєчасне завезення піску (для посипання доріжок узимку)

 

жовтень

завідувач

 

10.                        

Річні звіти.

 

грудень

завідувач

 

11.                        

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час Новорічних свят.

 

грудень

завідувач

 

12.                        

Дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

 

січень

завідувач

 

13.                        

Скласти графік відпусток.

грудень

завідувач профорг

 

14.                        

Звіт про витрати за минулий рік, скласти кошторис на наступний рік.

 

грудень

завідувач профорг

 

15.                        

Інструктаж з охорони здоров'я.

 

січень

завідувач

 

16.                        

Виробнича нарада

Стан харчування дітей в ДНЗ і шляхи його покращення.

 

січень

лікар, вихователі

 

17.                        

Забезпечити своєчасне проходження медичного огляду працівниками ДНЗ.

 

1 раз на 6 міс.

Завідувач

 

 

18.                        

Перевіряти якість прибирання приміщення ДНЗ.

 

Упродовж року

Завідувач

 

 

19.                        

Перевіряти виконання посадових обов'язків обслуговуючого персоналу.

 

Упродовж року

завідувач

 

20.                        

Підготовка до списання.

 

січень

завідувач

 

21.                        

Провести весняні роботи з прибирання території.

 

березень

завідувач

 

22.                        

Висаджування квітів, городини, догляд за ними.

 

Травень - серпень

вихователі

 

23.                        

Придбати пісок.

квітень, серпень

Завідувач

 

24.                        

Виробнича нарада

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017-2018 навчальний рік.

1. Аналіз роботи колективу у 2017 -2018 навчальному році.

2. Аналіз фізичного розвитку дітей старшого віку.

3. Про підготовку до оздоровчого періоду.

4. Попередження дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності дітей.

 

травень

Завідувач

 

25.                        

Робота з трудовими книжками та справами працівників.

 

травень

Завідувач

 

26.                        

Організувати літні оздоровчі заходи.

 

червень - серпень

вихователі

 

27.                        

Організація та проведення ремонтних робіт, дотримання правил безпеки під час їх проведення.

 

червень-серпень

Завідувач

 

28.                        

Підготувати дошкільний заклад освіти до нового навчального року.

червень -

серпень

Завідувач, вихователі батьки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIIІ Додатки:

Медична робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

Скласти та затвердити щомісячний  план роботи медичної сестри та лікаря.

 

постійно

лікар

 

2.      

Прийом дітей-новачків до ДНЗ за наявності в них всієї необхідної документації.

 

постійно

лікар

 

3.      

 

Систематичне ведення всієї обов'язкової медичної документації за встановленою формою.

 

постійно

лікар

 

4.      

Участь у пед.нарадах та виробничих нарадах, на які виносяться питання фізичного виховання та зміцнення здоров'я дітей.

 

постійно

лікар

 

5.      

Аналіз стану захворюваності дітей з педагогічним персоналом ДНЗ.

 

1 раз на місяць

лікар

 

6.      

Участь у батьківських зборах.

1 раз на квартал

лікар

 

7.      

Проведення бесід для батьків з питань раціонального харчування дітей, профілактика різних захворювань, щеплення.

 

упродовж року

лікар

 

8.      

Заповнення листків здоров'я.

 

вересень

лікар

 

9.      

Для вихователів:

«Перша Консультації допомога при нещасних випадках»;

«Загартування дітей в літній період».

 

упродовж року

лікар

 

 

 

Лікувально - профілактична робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

Проведення поглиблених оглядів дітей від 3 до 6.

 

1 раз на квартал

лікар

 

2.      

Проведення антропометричних вимірювань дітей.

 

1 раз на квартал

лікар

 

3.      

Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами.

 

1 раз на рік

вихователі

лікар

 

4.      

Поповнити медичний кабінет лікарськими препаратами для проведення оздоровчих заходів.

 

постійно

завідувач

 

5.      

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення їхньої ізоляції до приходу батьків.

 

 

вихователі

лікар

 

6.      

Обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих.

 

 

лікар

 

7.      

Проведення оглядів дітей після хвороби та профвідпусток батьків.\

постійно

лікар

 

8.      

Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів.

 

щоденно

лікар

 

9.      

Участь у складанні перспективного та щоденного меню.

 

щоденно

лікар

 

10.                        

Контроль за закладкою продуктів до котла.

 

щоденно

лікар

 

11.                        

Контроль за зберіганням та строками реалізації продуктів ,що швидко псуються.

 

постійно

лікар

 

12.                        

Патронаж дітей, які не відвідують дитячий заклад.

 

регулярно

лікар

 

13.                        

Контроль за ранковою гімнастикою в групах.

 

постійно

лікар

 

14.                        

Лікарський контроль за навантаженням на заняттях з розвитку рухів.

 

постійно

лікар

 

15.                        

Контроль за методами загартування   в групах.

постійно

лікар

 

16.                        

Контроль за режимом провітрювання приміщень груп.

постійно

лікар

 

 

 

Протиепідемічна робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням.

 

постійно

лікар

 

2.      

Доведення до відома батьків термінів щеплень дітей.

 

постійно

лікар

 

3.      

Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимами згідно з Інструкцією.

 

постійно

лікар

 

4.      

Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та мийних засобів.

 

постійно

лікар

 

5.      

Проведення протиепідемічних та гартувальних заходів щодо боротьби   з грипом та Іншими респіраторними захворюваннями.

постійно

лікар

 

6.      

Проведення обстеження дітей на педикульоз.

постійно

лікар

 

7.      

Суворий контроль за строками проходження персоналом медогляду

постійно

лікар

 

8.      

Контроль за проведенням ранкового прийому дітей.

постійно

лікар

 

9.      

Суворий контроль за прийомом до ДНЗ дітей, які хворіли на кишкові інфекції.

 

постійно

лікар

 

 

 

Санітарно-гігієнічна робота

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.

 

постійно

лікар

 

2.      

Контроль за повітряно - температурним режимом.

 

постійно

лікар

 

3.      

Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, якістю прання.

постійно

лікар

 

4.      

Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни.

постійно

лікар

 

5.      

Контроль за проведенням генеральних прибирань та розподілом обов'язків серед технічного персоналу.

 

2 рази на місяць

лікар

 

6.      

Контроль за пранням та обеззаражуванням білизни, за методом миття та дезінфекції посуду в столовій.

постійно

лікар

 

 

VIII розділ

Робота з основ та безпеки життєдіяльності в дошкільному закладі

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

Виконано

1.      

Організаційна робота.

1.1. Підготовка матеріалів та оформлення куточка «Бережемо життя і здоров'я дітей» за розділами: «Дитина і побут», «Дитина серед людей», де охопити питання безпеки: у побуті, на Ігрових та спортивних майданчиках, на вулиці, біля водойми тощо.

вихователі

 

2.      

Робота з вихователями.

2.1 Обновити куточки «Життя і безпека дитини».

2.2 Інструктаж вихователів щодо безпеки дітей у дошкільному закладі.

2.3 Проведення бесід на теми:

«Стихійні лиха та правила безпечної поведінки людей», «Надання першої медичної допомоги».

2.4 Систематизувати теми з розділу «Природа-друг, коли ти її добре знаєш».

2.5 Консультації для вихователів з питань інформування дошкільнят про отруйні гриби, ягоди.

2.6 Консультації для вихователів щодо проведення навчально-виховних заходів із ознайомлення дошкільнят з правилами поведінки на вулиці та у транспорті.

2.7 Оформити виставку дитячих малюнків: «Бережемо своє здоров'я».

2.8 Драматизація «Вогонь-друг, вогонь-ворог».

 

завідувач вихователі

 

 

3.      

Робота з дітьми.

3.1 Провести серію занять з дошкільнятами за такими розділами:

- «Один вдома».

- «Природа навколо нас».

- «Безпечні та небезпечні вулиці та дороги».

- «Небезпечні предмети».

- «Вогонь- друг, вогонь-ворог».

- «Дитина серед людей».

3.2 Проведення тижнів безпеки.

3.3 Бесіди з дітьми з теми «Сірники-не іграшка».

3.4. Розвага «Дорожні пригоди Незнайки» (закріплення правил дорожнього руху).

3.5 Ляльковий театр «Чужої біди не буває».

вихователі

 

 

 

 

 

План заходів щодо « Охорони дитинства»

 

На виконання закону України «Про охорону дитинства» (2001 рік) який визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захистила всебічний розвиток, розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального культурного розвитку молодого покоління, виконання положень Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту й розвитку дітей, Плану дій щодо її виконання та дотримання інших міжнародних актів.

 

 

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

I.

Організаційна робота

 

 

 

 

1.      

Доповнити банк даних з правового застосування в ДНЗ Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти, в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров'я та поваги до людської гідності дитини та інших нормативно - правових актів щодо запобігання насильства над дітьми.

 

протягом року

завідувач

 

II.

Методична рада ДНЗ

 

 

 

 

1.      

3 метою залучення уваги батьків і громадськості на забезпечення рівних стартових умов для подальшого навчання дітей, не охоплених дошкільною освітою, провести рекламну кампанію (рекламні оголошення, інтерв'ю, звертання до населення) тощо.

 

протягом року

завідувач

 

2.      

В кожній групі доповнити куточки державної символіки (Гімн, Прапор,   Герб), стенди з пам'ятками для батьків, папки «Правове виховання»,    нормативне правові акти, консультації тощо та куточки з правової тематики. І квартал н.року

 

жовтень

вихователі

 

3.      

Доповнити необхідною інформацією   стенд «Права маленької людини» .

 

грудень

вихователі

 

III.

Інформаційно - методичне забезпечення

 

 

 

 

1.      

Провести консультації:

- «Дитячі вікові кризи».

- «Інноваційні форми взаємодії ДНЗ   та родини».

- «Гра ефективний засіб виховання самостійності дитини дошкільного віку».

- «Дорослий у становленні особистості дитини».

 

жовтень

лютий

 

квітень

 

 

травень

 

Вєрьовкіна С.Г.

Коцуренко Л.І.

 

 

Лебединець С.І.

 

 

2.      

Анкетування вихователів (форма поведінки з дітьми).

 

березень

завідувач

 

VI.

Організована діяльність з дітьми

 

 

 

 

1.      

Тематичні бесіди, заняття:

«Україна - моя держава»

«Кожен має право на життя та ім'я» «Найбільше багатство — здоров'я».

протягом року

вихователі

 

2.      

Організація дидактичних ігор з правового виховання.

 

протягом року

вихователі

 

3.      

Тематична виставка:

«Права маленької людини».

 

жовтень

вихователі

 

4.      

Розваги:

Ляльковий театр «Кицькин дім»,

«1 Червня - День захисту дітей»

 

 

листопад червень

 

музичний керівник вихователі

 

V.

Робота з батьками

 

 

 

 

1.      

Батьківський лекторій «Конвенція про права дитини»,

«Ознайомлення з Законом України «Про охорону дитинства»,

 «Декларація прав дитини».

 

грудень

вихователі

 

2.      

Консультація

«Безпека дитини в ДНЗ та родині» .

 

березень

вихователі

 

3.      

Анкетування батьків

«Діти та їх права».

 

травень

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів щодо «Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей»

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

1.      

Видати наказ про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

 

вересень

завідувач

 

2.      

Провести теоретичні та практичні заняття з основ безпеки життєдіяльності:

1) Правила дорожнього руху;

2) Елементи правил протипожежної безпеки;

3) Якщо ти сам удома.

 

протягом року

вихователі

 

3.      

Поповнити інформаційні папки для батьків з основ безпеки життєдіяльності.

 

протягом року

вихователі

 

4.      

Доповнити новими матеріалами куточок безпеки

 

протягом року

вихователі

 

 

 

План роботи на оздоровчий період

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Виконано

І.

Організаційно - педагогічна робота:

 

 

 

 

1.      

Перевести роботу дитячого закладу на літній режим роботи.

 

До 01.06

завідувач

колектив

 

2.      

Всі заняття, за винятком музичних, проводити на майданчику.

 

Постійно

завідувач

 

3.      

Провести інструктаж „ Охорона життя та здоров'я дітей", практикум надання першої допомоги при травмах, сонячному ударі, отравленні отруйними рослинами.

 

червень

завідувач

лікар

 

4.      

Суворо дотримуватись наказу про охорону життя і здоров'я дітей.

 

Постійно

вихователі

пом.виховат.

 

5.      

Виконувати режим дня у всіх виховних групах.

 

Постійно

 

 

6.      

Провести консультації:

„ Літо - благодійна пора всебічного розвитку дитини".

 

червень

завідувач

 

7.      

Практична робота з вихователями:

„ Організація ігор з вітром, сонцем, повітрям".

 

липень

завідувач

 

8.      

Консультація:

" Літні форми роботи з дітьми».

 

червень

Вєрьовкіна С.Г.

 

9.      

Виготувати іграшки для ігор з вітром, водою, піском.

 

червень

вихователі

 

10.                        

Продовжити знайомити дітей з творами усної народної творчості в усіх видах діяльності.

 

Постійно

вихователі

 

11.                        

Скласти умови для організації сюжетно-рольових ігор на майданчику. Більш використовувати с дітьми природний матеріал.

 

Постійно

вихователі

 

12.                        

Систематично вести контроль за дотриманням режиму, охорони життя і здоров’я дітей.

 

Постійно

завідувач

 

 

13.                        

Підготувати і провести групові бесіди з батьками з питань оздоровлення дітей:

- „Ходіння літом босоніж”.

- „Будьте обережні-отруйні рослини!”

 

червень

вихователі

 

II.

Лікувально-профілактична робота.

 

 

 

 

1.      

Провести поглиблений огляд дітей.

 

червень

лікар

 

2.      

Позначити антропометричні дані дітей, вага на початку літнього оздоровлення, потім-кожен місяць.

 

впродовж

літа

 

лікар

 

 

3.      

Підвищити контроль за проведення загартуючих заходів в кожній виховній групі.

 

 

впродовж

літа

 

лікар

 

4.      

Консультація для вихователів:

„ Дезинтерія - захворювання брудних рук”.

 

червень

лікар

 

5.      

Бесіди з батьками на теми:

„ Показання та протипоказання до загартування”.

 

липень

лікар

 

III.

Організація харчування.

 

 

 

 

1.      

Скласти меню на літній період з урахуванням різноманітності блюд, соків, овочів, фруктів.

 

 

впродовж літа

 

завідувач

кухар

 

2.      

Посилити контроль за якістю та технологією виготовлення харчів, терміном реалізації продуктів харчування.

 

 

завгосп.

лікар

 

3.      

Забезпечити постійну роботу холодильників з присутністю в них термометрів.

 

 

 

 

4.      

Посилити контроль за своєчасним завозом продуктів харчування та їх якістю.

 

 

 

 

5.      

Забезпечити суворий контроль за дотриманням питного режиму.

 

 

 

 

VI.

Фізичне виховання.

 

 

 

 

1.      

Систематично проводити загартування.

а) провести консультацію з організації, методики загартування в кожній виховній групі;

б) контроль за проведенням загартування;

в) повітряні ванни під час ранкової гімнастики та проведення фізкультурних занять у полегшеному одязі;

г) загартування дітей: вмивання, обливання ніг, загальне обливання тіла, полоскання рота водою кімнатної температури.

 

впродовж

літа

завідувач

лікар

вихователі

 

 

2.      

Провести свято до Дня захисту дітей.

 

червень

музичний керівник

 

3.      

Провести День здоров’я з участю батьків.

 

 

вихователі

 

4.      

Систематично проводити фізкультурні заняття.

 

постійно

вихователі

 

5.      

Проводити фізкультурні розваги, ігри, змагання.

 

 

вихователі

 

V.

Робота з батьками

 

 

 

 

1.      

Батьківські збори „ Літні форми роботи з дітьми: загартування та оздоровлення дитячого організму”.

 

 

 

 

2.      

Вплив праці дошкільника у сім’ї  на формування у нього морально - вольових якостей.

 

 

 

 

3.      

Профілактика кишкових захворювань.

 

 

 

 

4.      

Провести по групах індивідуальні бесіди:

а) використання природних факторів для оздоровлення дитини;

б) народні ігри, значення ігор у житті дитини;

в) ходіння літом босоніж;

г) „ Будьте обережні-отруйні рослини!”

 

впродовж

літа

вихователі

 

5.      

Систематично оновлювати матеріал у батьківському кутку поради батькам про зміцнення здоров’я дітей, загартування, підготовка до школи, дорожньо-транспортний травматизм.

 

постійно

завідувач

вихователі

 

VI.

Виробнича нарада.

 

 

 

 

1.      

Підготовка до літньої компанії. Охорона життя і здоров’я дітей.

 

 

завідувач

 

2.      

Літні оздоровчі заходи. Знайомство та затвердження плану літнього оздоровлення дітей.

 

 

завідувач

 

VII.

Адміністративно-господарська робота.

 

 

 

 

1.      

Завести пісок до дитячого майданчика.

 

 

 

завідувач

 

2.      

Відремонтувати та пофарбувати спортивне обладнання і навіси.

 

 

завідувач

 

3.      

Провести ремонт  медичного кабінету, ізолятора, роздягальню молодшої  групу.

 

 

 

 

4.      

Проводити роботу по підготовці груп до нового навчального року.

 

 

завідувач

 

5.      

Інструктаж до співробітників з питань охорони праці, додержання техніки безпеки.

 

впродовж року

 

 

6.      

Усунути недоліки протипожежної системи.

 

 

завідувач

 

 

VIII.

Робота з дітьми.

 

 

 

 

1.      

Міжнародний День захисту навколишнього середовища:

а) акція захисту навколишнього середовища;

б) вікторина „ Відкрий для себе світ природи”;

в) конкурс малюнків на асфальті „ Я і природа”;

г) свято пісень, хороводів, ігор про красу природи;

д) трудовий десант „ На екологічній стежині нашого садка”.

 

червень

завідувач

вихователь

 

 

музичний керівник

вихователь

 

 

2.      

„ В гостях у бабусі Медуниці”:

а) знайомство з властивостями трав рідного краю ( звіробій, ромашка, м’ята, чабрець, меліса )

б) поради по збору, сушці, збереженню лікарських трав.

 

впродовж

літа

вихователь

 

3.      

Питання легенд казок:

а) складання описових розповідей;

б) малювання „ Природа очима душі дитини”.

 

впродовж

літа

вихователь

 

4.      

„З любов’ю до поета” – тематичний тиждень, присвячений Т.Г.Шевченко

а) оформлення книжкових виставок, творів поета, читання і драматизація казок;

б) конкурс малюнків за творами Т.Г.Шевченко

 

червень

вихователь

муз.керівник

 

5.      

Зі скарбниці української поезії за журналами „Малятко”, „Барвінок”, „Пізнайко” (читання оповідань, віршів, вивчення пісень).

 

впродовж літа

вихователь

муз.керівник

 

6.      

„Усна народна творчість в житті дитини” - тематичний день (здоров’я, любов, сердечність, працелюбність)

 

липень

вихователь

 

7.      

„Школа шляхетності” (серія бесід живого етикету, валеології для дитячих груп): совість, заздрість, милосердя, дружба, вірність, вибачення, ввічливі слова.

 

серпень

вихователь

 

8.      

«День ігор”

а) вивчення нових ігор, хороводів;

б) виховання культури взаємовідносин „В грі та дорозі пізнаються люди”

 

червень

вихователь

муз.керів

 

9.      

Свято „Івана-Купала” (плетіння вінків, водіння хороводів, ігри, обрядові дійства)

 

 

липень

вихователь

музичний керівник

 

10.                        

„Яблуневий Спас”

а) знайомство дітей зі звичаями і традиціями українського народу;

б) частування медом, яблуками.

 

 

серпень

вихователь

музичний керівник

кухар

 

11.                        

Безпека життєдіяльності дитини:

а) день чистоти і гігієни;

б) сюжетно-рольові ігри „ Водій на дорозі”;

в) „ На екологічній стежині” – бесіди про отруйні рослини;

г) день знань з правил протипожежної безпеки

 

 

червень

липень

впродовж літа

 

вихователь

 

 

12.                        

Музично-спортивне свято до Дня захисту дітей.

 

червень

вихователь

 

13.                        

День фізкультурника (спортивні ігри, естафети, змагання).

 

серпень

вихователь

 

14.                        

Оздоровчі заходи в режимі дня в літній період.

 

впродовж літа

музичний керівник

 

15.                        

День здоров’я.

впродовж літа

 

музичний

керівник

 

 

ПЛАН ГУРТКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МОЛОДША ГРУПА

Вересень                             1 тиждень

1.     Знайомство з англійською мовою, з країнами, де розмовляють цією мовою.

2.     Знайомство з англійської абеткою.

 2 тиждень

1.     Вивчення теми «Привітання» (записати на аудіо плівку матеріал з теми «Привітання»).

2.     Аудіювання англійської абетки, мовного матеріалу з теми «Привітання».

3 тиждень

1.     Вивчення мовної теми «Знайомство».

2.     Заняття фонетичним вправами.

3.     Записати на плівку пісні «Hello», «Good morning». Аудіювання та вивчення цих пісень.                          4 тиждень

1.     Фонетичні вправи. Закріплення деяких літер англійської абетки.

2.     Аудіювання мовного матеріалу з тем «Знайомство», «Привітання».

Жовтень                            1 тиждень

1.     Вивчення мовної теми «Наші іграшки».

2.     Заняття фонетичними справами, тренування артикуляційного апарату.

3.     Закріплення літер англійської АВС.

2 тиждень

1.     Тема «Наші іграшки». Закріплення вивченого лексичного матеріалу. Вивчення нових лексичних одиниць з теми.

2.     Виготовлення наочності з теми з теми «Наші іграшки» з подальшим її використанням у навчальному процессі.

3 тиждень

1.     Рухливі ігри з використанням лексики  з теми «Наші іграшки».

2.     Повторення пісень-привітання.

3.     Повторення лексики попередніх тем.

4 тиждень

1.     Закріплення літер АВС.

2.     Фонетичні вправи.

3.     Діалогічне мовлення з теми «Привітання», «Знайомство».

Листопад                          1 тиждень

1.     Вивчення мовної теми «Прощання».

2.     Розпізнавання на слух фонетичних одиниць.

3.     Аудіювання з теми «Привітання» (знайомство англомовних дітей один з одним).

2 тиждень

1.     Закріплення мовного матеріалу з тем: «Привітання» - «Прощання».

2.     Гра «Оберталочка».

3.     Повторення вивчених пісень.

3 тиждень

1.     Записати на аудіо плівку матеріал з теми «Прощання», аудіювання з цієї теми.

2.     Фонетичні вправи (індивідуальні).

3.     Рухливі ігри з теми «Наші іграшки».

4 тиждень

1.     Вивчення віршів з теми «Наші іграшки».

2.     Повторення АВС (A-F, Y-Z).

3.     Закріплення вивчених фонетичних одиниць.

Грудень                            1 тиждень

1.     Вивчення мовної з теми «Дикі тварини».

2.     Виготовити папку з наочністю з вищеозначеної теми.

3.     Гра – «Оберталочка».

2 тиждень

1.     Рухливі ігри з теми «Дикі тварини».

2.     Закріплення лексики попереднього заняття та вивчення нових слів з теми «Дику тварини».

3.     Вивчення нових фонетичних одиниць.

4.     Фонетичні вправи.

3 тиждень

1.     Повторення віршів з теми «Наші іграшки».

2.     Аудіювання з тем «Привітання» - «Прощання».

3.     Повторення і закріплення АВС.

4 тиждень

1.     Записати на аудіо плівку матеріал до теми «Дикі тварини».

2.     Аудіювання з теми «Дикі тварини».

3.     Фонетичні вправи.

Січень                              1 тиждень

1.     Вивчення мовної теми «Подяка».

2.     Записати аудіо плівку з теми «Подяка».

3.     Гра «Ввічливі та чемні малята».

4.     Фонетична гімнастика.

2 тиждень

1.     Повторення теми «Подяка».

2.     Вивчення числівників 1 і 2.

3.     Записати аудіо матеріал на тему «Лічба».

4.     Гра «Відгадай число!»

3 тиждень

1.     Повторення привітальних пісень.

2.     Фонетична гімнастика.

3.     Повторення мовних тем «Подяка», «Лічба» (аудіювання з цих тем).

4.     Повторення літер АВС.

4 тиждень

1.     Повторення мовних тем «Наші іграшки» (вірші з теми), «Дикі тварини».

2.     Аудіювання з цих тем.

3.     Рухливі ігри, вивчені на заняттях англійської мови.

4.     Фонетичні вправи.

Лютий                              1 тиждень

1.     Закріплення лексичного матеріалу тем: «Привітання», «Знайомство», «Наші іграшки», «Подяка», «Прощання», «Дикі тварини», «Лічба».

2.     Закріплення інтересу дітей до вивчення іноземної мови.

3.     Повторення фонетичних вправ попередніх занять.

4.     Виготовити великі наочні картки: «Зоопарк», «Іграшки».

2 тиждень

1.     Вивчення нової мовної теми «Родина».

2.     Вивчення і закріплення нових фонетичних одиниць.

3.     Рухливі ігри.

4.     Повторення АВС.

3 тиждень

1.     Закріплення лексики з теми «Родина», вивчення нової .

2.     Фонетичні вправи.

3.     Закріплення АВС.

4.     Записати матеріал з теми «Моя родина».

5.     Аудіювання з цієї теми.

Березень                            1 тиждень

1.     Вивчення нової мовної теми «Дім».

2.     Виготовити велику наочну картку з теми «Дім».

3.     Фонетична гімнастика.

4.     Закріплення літер англійської абетки.

2 тиждень

1.     Вивчення нової лексики з теми «Дім», повторення лексики попереднього заняття.

2.     Вивчення деяких фізичних вправ з використанням англійської мови.

3.     Фонетичні вправи.

3 тиждень

1.     Повторення мовного матеріалу з теми «Моя родина».

2.     Розвиток монологічного мовлення з теми «Родина».

3.     Діалогічне мовлення за темами, які вивчалися на попередніх заняттях.

4 тиждень

1.     Фонетична гімнастика.

2.     Повторення АВС.

3.     Гра: «Відгадай і назви» (повторення лексики раніше вивчених тем).

Квітень                             1 тиждень

1.     Повторення числівників 1 і 2.

2.     Гра: «Відгадай і назви цифру».

3.     Фонетичні вправи.

4.     Повторення літер АВС.

2 тиждень

1.     Повторення раніше вивчених пісень та віршів.

2.     Відтворення фізичних вправ із використанням англійської лексики.

3.     Описати велику наочну картку із зображенням родини.

3 тиждень

1.     Індивідуальна робота з фонетики.

2.     Повторення АВС (ігри-загадки).

3.     Повторення теми «Дикі тварини» (описати картку «У зоопарку»).

4 тиждень

1.     Аудіювання з теми «Лічба».

2.     Повторення лексики з теми «Знайомство».

3.     Гра: «Ввічливі та чемні малята».

4.     Гра – «оберталочка».

Травень                            1 тиждень

1.     Повторення лексики з теми «Дім».

2.     Описати картку із зображенням певної будівлі.

3.     Фонетичні вправи.

4.     Виконання фізичних вправ із використанням англійської лексики.

2 тиждень

1.     Вивчення віршованих рядків з тем «Моя родина» та «Лічба».

2.     Фонетична гімнастика.

3.     Повторення літер АВС.

3 тиждень

1.     Повторення віршів з тем «Лічба», «Моя родина», «Наші іграшки»; пісень з тем «Привітання» - «Знайомство».

2.     Рухливі ігри.

4 тиждень

1.     Повторення АВС.

2.     Фонетичні вправи.

3.     Повторення лексичного матеріалу з вивчених тем за допомогою наочних матеріалів, та аудіювання.

Фонетика

Розпізнавання на слух усіх звуків англійської мови, які зустрічаються в програмовій лексиці.                               Граматика

Особові займенники I, we, you; to be, to have – дієслова в the Present Indefinite Tense. Сполучник and.                       Лексика.

Перелік лексичних одиниць для обов’язкового опанування наданий у «Програми з англійської мови для дитячих дошкільних закладів» (автор О.І.Литвинюк, Дніпропетровськ, 1998р.)

 

ПЛАН ГУРТКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

СЕРЕДНЯ – СТАРША ГРУПА

Вересень                          1 тиждень

1.Повторення англійської абетки.

2.Фонетична гімнастика.

3.Вивчення нової лексики з теми «Знайомство».

4.Використання аудіо матеріалів у вивченні теми «Знайомство».

2         тиждень

1.Фонетичні вправи.

2.Аудіювання пісні «ABC», повторення абетки.

3.Вивчення віршованих рядків до теми «Привітання», «Знайомство».

 

3         тиждень

1.Фонетична гімнастика.

2.Повторення мовної теми «Подяка».

3.Гра «Чемні та ввічливі малята».

 

4         тиждень

1.Виконання фізичних вправ із використанням англійської лексики.

2.Повторення віршів з попередніх тем.

3.Повторення англійської абетки.

4.Аудіювання з теми «Знайомство».

Жовтень                              1 тиждень

1.Повторення теми «Прощання».

2.Гра «Прощавайте любі друзі» (використання лексики з тем «Іграшки», «Дикі тварини»).

3.Фонетичні вправи.

4.Фізкультхвилинка.

2       тиждень

1.Вивчення лексики з нової мовної теми «Про себе».

2.Записати аудіо плівку до теми із метою подальшої її використання для аудіювання в дитячій аудиторії.

3.Рухливі ігри.

3       тиждень

1.Повторення лексики з теми «Про себе».

2.Розвиток у дітей монологічного мовлення (міні-оповідь «Про себе»).

3.Закріплення літер АВС.

4       тиждень

1.Індивідуальна робота з фонетики, відпрацювання трифтонгів.

2.Повторення віршів та пісень з раніше вивчених тем.

 

Листопад                                1 тиждень

1.Вивчення нової лексики з теми «Родина», повторення раніше вивченої.

2.Фонетичні вправи.

3.Фізкультхвилинки. Рухливі ігри (із використанням англійської лексики).

2       тиждень

1.Вивчення нових слів з теми «Мій дім», повторення раніше вивченої.

2.Розвиток монологічного мовлення (описання карток із різними помешканнями, будівлями).

3.Повторення англійської абетки.

3       тиждень

1.Повторення мовної теми «Мій дім».

2.Розвиток діалогічного мовлення (теми «Знайомство», «Привітання», «Прощання»).

3.Виготовити із дітьми макети різних будівель.

4       тиждень

1.Фонетична гімнастика.

2.Повторення лексики з теми «Про себе», «Мій дім».

3.Рухливі ігри.

Грудень                                 1 тиждень

1.Вивчення нової мовної з теми «Свійські тварини».

2.Записати аудіо плівку до теми «Свійські тварини».

3.Фонетична гімнастика.

4.Повторення і закріплення літер АВС («Відгадай на яку літеру починається слово»).

2       тиждень

1.Продовження вивчення теми «Свійські тварини».

2.Розвиток монологічного мовлення (описати картку «Свійські тварини»).

3.Фонетичні вправи.

4.Гра – «Оберталочка».

3       тиждень

1.Фізкультхвилинки. Рухливі ігри.

2.Фонетичні вправи.

3.Повторення АВС.

4.Вивчення віршів з теми «Свійські тварини».

4       тиждень

1.Повторення віршів.

2.Фонетичні вправи (індивідуальна робота).

3.Повторення лексики з теми «Свійські тварини» (вікторина «Відгадай тварину»).

Січень                                  1 тиждень

1.Вивчення лексики з теми «Рослини».

2.Фонетична гімнастика.

3.Гра – «Оберталочка».

4.Вивчення пісень з теми «Рослини».

 

2       тиждень

1.Продовження вивчення лексики з теми «Рослини».

2.Фізкульт. вправи (англійською мовою називаються всі виконувані дітьми рухи).

3.Фонетичні вправи.

4.Рухливі ігри.

 

3       тиждень

1.Закріплення лексики з теми «Рослини».

2.Вікторина «Відгадай рослину».

3.Повторення АВС (загадки).

4.Вивчення і повторення пісень з теми.

 

4       тиждень

1.Повторення лексичного матеріалу з теми «Родина», «Про себе».

2.Вірші з вищевказаних тем.

3.Аудіювання з теми «Родина Марії».

4.Індивідуальні фонетичні вправи.

Лютий                               1 тиждень

1.Вивчення нової мовної теми «Кольори» (червоний, синій, зелений, жовтий).

2.Фонетичні вправи.

3.Закріплення АВС (аудіювання «АВС»-пісні).

4.Рухливі ігри (із використанням нової лексики).

2       тиждень

1.Продовження вивчення теми «Кольори» (білий - чорний).

2.Фонетичні вправи.

3.Фізкультхвилинки.

3       тиждень

1.Вивчення віршів з теми «Кольори» (індивідуально).

2.Повторення англійської абетки.

3.Рухливі ігри (із використанням лексики з теми «Кольори»).

4       тиждень

1.Гра вікторина «У країні квітки-семицвітки».

2.Фонетична гімнастика.

3.Фізкультхвилинки.

4.Повторення лексики з теми «Рослини».

Березень                            1 тиждень

1.Вивчення маленьких віршиків присвячених святу 8 березня (індивідуально).

2.Фонетична вправи.

3.Фізкультхвилинки.

2       тиждень

1.Повторення святкових віршів.

2.Аудіювання плівки з теми «Моя родина».

3.Повторення алфавіту.

4.Рухливі ігри.

3       тиждень

1.Вивчення маленьких нової теми «Де я живу».

2.Відпрацювання нової лексики.

3.Фонетична гімнастика.

4.Фізкультхвилинки.

4тиждень

1.Продовження вивчення теми «Де я живу».

3.Виготовити разом з дітьми макет помешкання (однієї чи декілька кімнат).

4.Опис макету за допомогою опанованої лексики.

Квітень                             1 тиждень

1.Продовження вивчення теми «Де я живу». Закріплення лексики.

2.Фонетичні вправи.

3.Гра: «Хто бистріше» (хто бистріше назве той чи інший предмет у кімнаті).

2       тиждень

1.Повторення теми «Числівники» (1-6).

2.Фонетичні вправи, абетка (A-Z).

3.Фізкультхвилинки.

4.Ігри з теми «Числівники».

3       тиждень

1.Продовження теми «Числівники».

2.Виготовити великі картки із зображенням цифр (2 комплекти).

3.Гра: «Хто швидше збере цифровий ланцюжок».

4.Індивідуальні фонетичні вправи.

4       тиждень

1.Повторення віршів на всі раніше вивченні теми.

2.Повторення, аудіювання пісні «АВС».

3.Фізичні вправи (з використанням англійської лексики).

Травень                             1 тиждень

1.Вивчення нової мовної теми «Прохання».

2.Опанування нових лексичних одиниць, фонетична розминка.

3.Пісня  - привітально-працювальна.

2       тиждень

1.Продовження вивчення нової теми.

2.Гра «Ввічливі хлоп’ята та дівчата».

3.Повторення абетки.

4.Фізкульт.вправи.

3       тиждень

1.Повторення лексики з тем: «Привітання - Прощання», «Знайомство», «Подяка», «Про себе», «Родина».

2.Фізкультхвилинки.

3.Фонетичні вправи.

4       тиждень

1.Повторення лексики з тем: «Рослини», «Тварини», «Кольори», «Числівники», «Де я живу», «Прохання».

2.Повторення всіх вивчених віршів та пісень («Свято англійської мови»).

 

 

Завідувач ДНЗ  № 134                                            О.О. ЛИТВИН